Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Alıştırma

II. Egzersiz

III. Pratik

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tatbikat kelimesinin yerine kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaynak planlamanın unsurlarını arasında yer almaz?


Kaynakların belirlenmesi

İhtiyaçların saptanması

Tahsislerin yapılması

Sözleşmelerin düzenlenmesi

Zaman çizelgesi hazırlanması


3.Soru

Nakliye sisteminin kurulmasının amacı nedir?


İhtiyaç duyulan insan, malzeme, ürün, mal ve hizmetin doğru yere, doğru zamanda ve güvenli bir şekilde ulaştırılması.

Müdahele aşamasında karar vericilerin doğru karar almasını kolaylaştırma.

Araç içi optimizasyon yapılabilmesi.

Sözel/ Coğrafi sorgu oluşturabilme.

Tanımlı rapor hazırlayabilme.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşımı için geliştirilen bilişim sistemlerinden birisi değildir?


Yolcu ve sürücü bilgi sistemi

Yolcu bilgilendirme sistemi

Trafik yönetim sistemi

Toplu taşıma sistemi

Yük ve filo sistemi


5.Soru

Aşağıdakilerin hangisi siber olay öncesi plan ve hazırlık aşamalarından birisidir?


Kolluk kuvveti ve benzeri harici bilgi kaynaklarından gelen uyarıların izlenmesi

 Sistemler veya ağ içinde anormal aktivitelerin aranması

Şüpheli durumların SOTE’ye raporlanması

Şüpheli durumun tespitine yönelik eğitim verilmesi

Adli ve kolluk kuvvetleri ile gerekli diğer kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi için bir ekip kurulması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber güvenliğin sağlanmasındaki beş anahtar fonksiyondan birisi değildir?


Tanımlama

Koruma

Takip

Müdahale

Kurtarma


7.Soru

Dünya ticari jet filolarının (boş ağırlığı 60000 lb’den fazla olan) 1996 - 2005 yılları arasında gerçekleşen tam hasarlı kazaların temel nedenleri arasında en yüksek oran aşağıdakilerden hangisidir?


Uçak

Hava koşulları

Hava trafik kontrol

Bakım

Uçuş ekibi


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi tatbikatlarda izlenmesi gereken sırada en sonda yer alır? 


Masabaşı Egzersizi

Gerçek Boyutta Tatbikat

İşlevsel Tatbikat

Alıştırma

Yönlendirme Semineri


9.Soru

I. Taşıt beklemesine bağlı ilave enerji tüketim maliyeti
II. Yük trafiğinin gecikme maliyeti
III. Zaman kaybı maliyeti
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri trafik tıkanıklığının yarattığı maliyetlerin belirlenmesinde ele alınan faktörlerdendir?


Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


10.Soru

................, belirli bir sürecin sabit bir girdi grubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Tatbikat

Senaryo

Afet

Acil Durum

Olağanüstü Durum


11.Soru

I. Gözlemler

II. Tanıklar

III. Raporlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kaza araştırmalarında kanıtların elde edildiği kaynaklar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Tartışma Temelli Tatbikatlar"dan biri değildir?


Seminerler

Atölye çalışmaları

Masa başı çalışmaları

Oyunlar

Fonksiyonel egzersizler


13.Soru

Yangın anı, deprem ve patlama sonrası, sel/su baskını öncesi ve anı; kimyasal kazalar, terör/bomba tehdidinde ve heyelan öncesinde uygulanan birincil tehlikelere karşın davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Çök, Kapan ve Tutun

Yerinde Sığınak Oluştur

Kilitlen ve Yat

Tahliye

Hızla Uzaklaş


14.Soru

UNKE’nin yerel düzeydeki karşılıklarına ne ad verilir?


KBRN

IDRL

NOTAM

AFAD

İNKE


15.Soru

I. Yangın anı

II. Deprem

III. Heyelan öncesi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tahliye davranışının sergilendiği durumlara örnek olarak verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP kapsamında, kaynakların etkin bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla kurulan Kaynak Yönetimi Hizmet Grubunun görevlerindendir?


Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak 

Afetlere hazırlık protokollerini yapmak

Kaynak israfını kontrol etmek, denetlemek, iş gücü ve kamu görevlileri takip programı yapmaktır

Finansal yönetim çalışmaları yapmak

Afet anında bakanlık ya da kurum merkezinde koordinasyonu sağlayacak koordinasyon ekiplerini belirlemek


17.Soru

I. Plandaki eksiklikleri ortaya çıkartır

II. Özgüveni geliştirir

III. Güven ve saygınlık kazandırır

IV. Görev ve sorumluluklar açıklığa kavuşur

Yukarıdakilerden hangileri genelde tatbikatlardan elde edilmesi gereken faydalardandır? 


I ve II

II ve III

I,II,III

I,III,IV

I,II,III,IV


18.Soru

Üç aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlara ne ad verilir?


Gerçek boyutta tatbikat

Alıştırma ve egzersiz

Farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri

İşlevsel tatbikat

Masa başı tatbikatı


19.Soru

Hangisinde taşımacılık türlerinin özelliklerine göre avantaj ve dezavantajları ile taşıma modlarının performansına göre doğru eşleştirilmiştir?


Erişebilirlik
• Avantaj: Kara taşıma, hava taşıma
• Dezavantaj: .Demir yolu taşıma

Güvenilirlik
• Avantaj: Boru hattı
• Dezavantaj: Deniz ve hava yolu taşıma

Ürün Güvenliği
Avantaj: Hava ve kara yolu taşıma
Dezavantaj: Demir ve deniz yolu taşıma

Transit Süre
• Avantaj: Hava yolu taşıma
• Dezavantaj: Kara ve deniz yolu taşıma

Maliyet
• Avantaj: Demir ve kara yolu taşıma
• Dezavantaj: Deniz yolu ve boru hattı taşıma


20.Soru

Trenlerin hız, yön, konum, görev bilgilerinin takip edilmesine, seyir güvenliğinin sağlanmasına, hemzemin geçitlerin izlenmesine olanak sağlayan sistemlere ne ad verilmektedir?


Otomatik Tren Durdurma Sistemi

Tren Hareket Kontrol Sistemi

Yolcu Bilgilendirme Sistemi

Demir Yolu İşletim ve Denetim Sistemi

Elektronik Ücret Toplama Sistemi