Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Sunucu sistemleri

II. Haberleşme sistemleri

III. CBS uygulamaları

IV. Nitelik verileri

V.  Nicelik Verileri

Yukarıdakilerden hangileri afet bilgi sisteminin çalışması için gerekli olan alt yapıda bulunmaktadır?


I-II-III ve IV

I-II-III ve V

I-III-IV-V

II-III ve IV

II-III ve V


2.Soru

Avrupa Birliğinin konum belirlemede kullanılan uydu sistemlerine verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?


GPS

GLOBAL

GLONASS

CBS

GALILEO


3.Soru

Belli bir öznitelik değeri esas alınarak detayların birleştirilmesi şeklindeki analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Coğrafi sınır kaldırma analizi

Konuma göre öznitelik bağlama analizi

En uygun güzergâh belirleme analizi

Coğrafi birleştirme analizi

Coğrafi kırpma analizi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde bilgi sistemlerinin temel amaçlarından birisi değildir?


Ortak bir veri havuzu oluşturmak

Gözlem verilerini kullanarak haritalama yapabilmek

Karar destek mekanizmaları oluşturabilmek

Afetleri önceden kestirmek ve engellemek

Yapılan iş ve gözlemlerin hızını artırmak


5.Soru

Arazi üzerindeki belli noktaların (örneğin yangın kulelerinin, haberleşme kulelerinin, vb.) birbirlerini görüp görmediğinin belirlendiği analiz tekniği hangisidir?


Sayısal arazi 3 boyutlu görselleştirme analizi

Sayısal arazi eğim analizi

Konuma göre öznitelik bağlama analizi

Sayısal arazi görünürlük analizi

Sayısal arazi bakı analizi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uydu platformlu uzaktan algılama sistemlerinin avantajlarından biri değildir?


Görüntü elde ederek yorumlama süresi arazi çalışmalarına göreceli olarak hızlıdır

Büyük alanları tararken maliyeti yüksektir

Görüntüler sayısal formatta ve çok bantlı olabildiği için gözün ayırt edemeyeceği ayrıntılar yakalanabilir

Dünyanın her yeri için elde edilebilir

Araziye kısa aralıklarla gidip veri toplamakla karşılaştırıldığında, sık ve güncel görüntülerle güncel bilgiler elde edilebilir


7.Soru

Radar algılayıcılar aşağıaki afet çeşitlerinden hangiinde kullanılmaz?


Deprem

Sel

Heyelan

Orman yangını

Kuraklık


8.Soru

İlk yardım, arama kurtarma ekiplerinin çok hızlı gitmesi gibi afet anında yapılan hayati ilk müdahaleler afet yönetiminin hangi aşamasında gerçekleştirilir?


Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

Zarar azaltma aşaması

Tanım ve planlama aşaması

İyileştirme aşaması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi kapsamındaki kullanım örneklerinden biri değildir?


Sellerde hasarı tespit etme

Depremlerde hasarı tespit etme

Tsunami durumunda  güvenli noktalara kaçış rotaları belirleme

Orman yangınlarında hasarı tespit etme

Günlük hava durumu raporlama


10.Soru

.............antenlerin yayım alanı dışarısında kalan ve vericiden hiçbir sinyalin alınamadığı dairesel bir alandır.

Yukarıda eksik bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygun düşmektedir?


Kod sistemi

Ölü bölge

Anten tuner

Alt yapı

Topraklama


11.Soru

Nesnenin diğer nesnelerle olan meka^nsal ilişkisinin tanımlanması hangi coğrafi bilgi bileşenlerinden biridir?


Konum Bilgisi

Topoloji Bilgisi

Öznitelik Bilgisi

Harita Bilgisi

Öznicelik Bilgisi


12.Soru

Masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi ticari yazılımlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?


Quantum GIS

MapWindow GIS

MapInfo

Oracle+Spatial

Oracle+ArcSDE


13.Soru

Uzaktan algılama platformları kaç gruba ayrılır?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


14.Soru

  1. Uzaktan Algılama Teknolojisi
  2. Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisi
  3. Konum Belirleme Teknolojisi
  4. Veritabanı Yönetim Sistemi Teknolojisi

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri Afet Yönetiminde kullanılan coğrafi bilgi teknolojilerindendir?


(I) ve (IV)

(I), (II) ve (IV)

(I), (II), (III) ve (IV)

(I), (II) ve (III)

(II), (III) ve (IV)


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mobil merkez HF telsizlerin bileşenleri arasında yer almaz?


El ünitesi

Mobil Anten

Besleme Ünitesi

Geniş Band Anten

Telsiz ana ünitesi (RF Unit)


16.Soru

Aşağıdaki araçlardan hangisi deprem çalışmalarında kullanılan uydu eksikliğimizi büyük ölçüde kapatacaktır?


Göktürk 1

SAR

Göktürk 2

Göktürk 3

AFAD


17.Soru

Bir afet anında veya afetin hemen sonrasında Uydunun “Hava Araçları” na göre avantajı  nedir?


Uydular eğik açıyla yapılardaki yıkım ve hasarı görüntüleyebilir,

Hava Araçları afet bölgesini görmekte geç kalabilir,

Uydu görüntülerinin çözünürlüğü daha yüksektir,

Uydular  daha geniş alanların görüntüsünü sağlar,

Uydular anlık  alanların görüntülerini de elde edebilir,


18.Soru

Aynı alanı kapsayan iki uydu görüntüsünden birinde, görüntünün çözünürlüğü ve netliğinin daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Elektromanyetik spektrum ile,

Piksel ile,

Spektrum ile,

Dalga boyu ile,

Elektro-optik algılayıcılar ile,