Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşlenmiş veriye ne ad verilir?


Literatür

Bilgi

Sonuç

Nitel analiz

Nicel analiz


2.Soru

Zayıf ve önemli noktalar belirlenerek bunların korunmasına yönelik çeşitli stratejiler geliştirildiği afet yönetim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Tanım ve planlama aşaması

Zarar azaltma aşaması

Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

İyileştirme aşaması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı afetlerden biridir?


Deprem

Heyelan

Sel

Yangın

Hepsi


4.Soru

Bilgi Belirsizliği

Bilgi Yoğunluğu

Resmi Kaynakların Yayınları

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afet anında ortaya çıkabilen bilgi yönetimi sorunlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


5.Soru

"Verilerin belli bir yapıda ve aralarındaki ilişkiler ile birlikte depolandığı bilgisayar ortamıdır." 

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, yukarıda yer alan ifadeyi tanımlar?


Veri menüsü

Coğrafi veri

Veri tabanı

Veri halkası

Veri dosyası


6.Soru

Hava araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hagisi yanlıştır?


Quadkopter” ve “Oktokopter” (dört-sekiz döner kanatlı İHA’lar) gibi kısa sürede enerjisi tükenen hava araçları mikro hava aracı sınıfına girmektedir.

Döner kanat hava araçlarının havada kalabilmesi için motorlarının sürekli çalışması gerekmektedir.

Döner kanat hava araçları belirli bir noktada havada asılı kalabilmektedirler.

Sabit kanat hava araçları hızlı ve düz uçabilen, geniş manevralarla dönüşler yapabilen, irtifa azaltma-artırma sırasında yatayda da ilerlemesi gereken (dikey iniş kalkış yapamayan) hava araçlarıdır.

Sabit kanat hava araçlarının yakıt tüketimi fazladır ve 4 saatten fazla havada kalabilmektedir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  farklı afet türlerinde uzaktan algılama sistemleri ile çeşitli çalışmalar yapmanın öncelikli amaçlarından birisi değildir?


Afetlerin belirtilerini incelemek ve önceden tesbit ederek önlem almak,

Afetlerin büyüklük ve yayılma potansiyelini tesbit etmek,

Afetten etkilenebilecek-etkilenen  bölge ve alanların tesbitini yapmak

Afetin olası sorumluları ve ihmalleri tesbit edip gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Afet alanlarının geçmişini araştırarak olası afetlere ilişkin öngörülerde bulunmak,


8.Soru

Bilgisayar sistemlerinde verilerin saklanması aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaktadır?


0 ve 1 rakamlarından oluşturulan kodlama sistemi ile

A ve B harflerinden oluşturulan kodlama sistemi ile

x ve y matematiksel ifadelerinden oluşturulan kodlama sistemi ile

Kilobayt ve Gigabayt şeklindeki kodlama sistemleri ile

Üçgen, kare ve daire gibi temel matematiksel şekiller yardımı ile


9.Soru

Uydu ve hava araçlarından alınacak görüntülerle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Uydular sayesinde, değişik spektrumlar kullanılarak geniş alanların görüntüleri alınabilir.

Uydunun afet bölgesini görebilecek konuma gelmesi hemen gerçekleşmektedir.

Hava Araçları” boşluğu doldurarak anlık ve kısmen daha dar alanların görüntülerini elde edebilir.

Uydular genellikle tam kuşbakışı görüntü alırken hava platformları eğik açıyla yapılardaki yıkım ve hasarı görüntüleyebilir.

Uydu görüntülerinin çözünürlüğü, genellikle hava araçlarıyla alçak irtifadan alınan görüntülere göre daha düşük olmaktadır.


10.Soru

Afet anında kullanılamayacağı tespit edilen bir metro hattına alternatif bir ulaşım şekli belirlenmesi afet yönetiminin aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


İyileştirme aşaması

Müdahale aşaması

Hazırlık aşaması

Tanım ve planlama aşaması

Zarar azaltma aşaması


11.Soru

Sentetik açıklı radar (SAR) ile ilgili olarak verilen aşağıdaki fiadelerden hangisi yanlıştır?


SAR, askeri ve sivil uygulamaları olan, gün ışığından bağımsız, hava koşullarından az etkilenen bir algılayıcıdır.

Petrol sızıntısı gibi endüstriyel kazalar ayırt edilemez.

SAR verileri kullanılarak yüzeyin yükseklik haritası çıkarılabilir.

SAR algılayıcısı, mikrodalga sinyaller yayar ve geri yansımayı toplar.

Sel baskını, bölgesel deformasyon olayları ve yavaş gelişen heyelan olaylarında kullanılabilmektedir.


12.Soru

Aşağıda ki bilgilerden hangisi Uzaktan Algılamada kullanılan “Hava Araçları”  na aittir?


Bitki örtüsündeki hastalıkları, kayalardaki mineralleşmeyi veya nehirlerdeki kirliliği ortaya koyabilir,

İnsan gözünün algılayamadığı bazı gizli ayrıntıları da ortaya koyabilir,

Dünya yüzeyindeki oluşumlar arasındaki ilişkileri anlamanıza yardımcı olur

Dünya yüzeyindeki oluşumlara ve objelere kuşbakışı bakmanızı sağlar,

Görüntülerinin çözünürlüğü  daha yüksektir,


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telsizi meydana getiren parçalardan biri değildir?


Telsizin kendisi

Besleme ünitesi

Anten

Mikrofon

Sigorta


14.Soru

  1. RTTY
  2. PACTOR
  3. ADOBE

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilgisayar ile telsiz cihazının birlikte çalışarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karşı istasyona aktarımında kullanılan programlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


15.Soru

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?


Kaza

Afet

Biyolojik Problemler

Çevre Kirliliği

Beşeri Olaylar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede kullanılan telli sistemlerden biridir?


ADSL

UHF

VSAT

GSM

Analog-VHF


17.Soru

.....I......., geri yansıyan elektromanyetik enerjiyi toplayıp kaydederler. Geri yansıma sonucu elde edilen bilgiler bize  ........II...... hakkında bilgi sağlar.


Tarayıcı, nesnelerin yapısı

Algılayıcı, kirleticinin türü

Tarayıcı, kirleticinin türü

Algılayıcı, nesnelerin yapısı

Fotoğraf, nesnelerin yapısı


18.Soru

'Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran doğa, teknoloji veya insan kaynaklı
olaydır.' Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Deprem

Afet

Yangın

Savaş

Hiçbiri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CBS veri kaynaklarından biri değildir?


Sayısal vektör haritalar

Uydu görüntüleri

Sayısal raster haritalar

Arazi ölçmeleri

Yer kontrol noktası


20.Soru

Mikro hava aracı yaklaşık olarak .......... saatten az havada kalabilirken, gidebileceği mesafe ............... km’den azdır.


3, 5

3-6, 5

1, 5

3, 25

2, 25