Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?


Acil durum

Kriz

Tehlike

Risk

Afet


2.Soru

Hiperspektral algılayıcı aşağıdaki afetlerden hangisinde kullanılmaktadır?


Deprem

Sel

Heyelan

Çığ düşmesi

Kuraklık


3.Soru

Dijital Telsiz Teknoloji’sinin (DMR) eski klasik analog tip sistemlere göre avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim süresi, batarya ömrü ile paralel olarak sınırlıdır.

Kullanıldığı alanın, yeryüzü şekillerine bağımlılığı söz konusudur.

Cihazlar üzerinden telsiz telefon bağlantısı yapılarak oluşturulan gruplara/ekiplere genel ve seçmeli çağrı yapılabilmektedir.

Doğru olmayan noktaya yerleştirilen röleler, iletişim ağının kullanılabilirliğini büyük ölçüde kısıtlar.

Kanal, üçüncü kişiler tarafından kolaylıkla dinlenebilir ve müdahale edilebilir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Merdivenleri kullanın

Asansörden uzak durun

Masanın altına geçin ve sabit durun

Kablolardan uzak durun

Kapı eşiğinde durun


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi verileri web üzerinden sunan ticari web sunucularından biridir?


MapServer

GeoServer

ArcGIS Server

Quantum GIS 

MapWindow GIS


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarından ücretsiz açık kaynak yazılımlardan biridir?


ArcGIS

MapInfo

GeoMedia

Quantum GIS

NetGIS


7.Soru

  1. Sistem donanımları
  2. Ağ altyapısı
  3. Mobil cihazlar
  4. Kablolu iletişim

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afet yönetiminde bilgi sistemlerinin temel bileşenlerindendir?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


8.Soru

Uzak mesafe telsiz haberleşme sistemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yer dalgaları, kısa mesafelerde yer yüzeyi etrafında yol kat eder.

Direk dalgalar, göndericiden alıcıya doğru, görüş çizgisinde yol kat eder.

İyonosferin yansıtma özelliği günden güne, mevsimden mevsime değişmez.

Hava dalgası, HF yayınının en önemli dalgasıdır.

HF telsizler, temelde 3000 km ve daha uzak mesafe haberleşme için kullanılabilir.


9.Soru

GÖKTÜRK-2 Uydusu hangi yılda Çin’in Jiuquan Fırlatma Üssü’nden başarılı bir şekilde yörüngesine gönderilmiştir?


2011

2012

2013

2014

2015


10.Soru

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)'nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi beklenmez?


Afet bilgisini depolama

Afet bilgisini işleme

Afet bilgisini çok yönlü görselleştirme

Afet bilgisini analiz etme

Afet bilgisini manipüle etme


11.Soru

Afet yönetiminde uzaktan algılama konusunda ürünler oluşturabilme için ihtiyaç duyulan en önemli yetenekler kaç ana grupta toplanabilir?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


12.Soru

Ecza depoları ve ilaç fabrikaları Temel Coğrafi Altlık Katmalarının hangi  katmanında yer alır?


İhtiyaç Veri Katmanları

Tarihsel Afet Veri Katmanları

Altyapı Veri Katmanları

Yerleşim Veri Katmanları

Çevresel Veri Katmanları


13.Soru

Afet durumlarında en sık kullanılan algılayıcı aşağıdakilerden hangisidir?


Termal

Hiperspektral

Multispektral

Sar

Lidar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel teknoloji olarak adlandırılan afet erken uyarı ve ikaz sistemlerinden biridir?


Fotoğraf paylaşımı

İnternet

Sosyal medya paylaşımı

Radyo

Mesajlar


15.Soru

Aşağıdaki katmanlardan hangisi bir ayna görevi görerek HF dalgasının yayılımını sağlar?


Troposfer

Stratosfer

Mezosfer

İyonosfer

Ozonosfer


16.Soru

Yer yüzeyine ilişkin doğal ve insan yapısı detaylara ait konum ve tanımlayıcı verilere ne denir?


Veritabanı 

Coğrafi veri

CBS teknolojisi

Coğrafi Veritabanı

Altyapı Veri Katmanları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 300MHz-3Ghz arasında 70 cm dalga boyunda yayın yapılan banttır?


VL

LF

MF

HF

UHF


18.Soru

Kısa mesafelerde yer yüzeyi etrafında yol kat eden, tipik olarak yer yüzeyinde 100 km kadar, deniz üzerinde 300 km kadar yayılan HF telsiz dalga türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yer Dalgası

Direkt Dalga

Hava Dalgası

Enerji Dalgası

Doğru Dalga


19.Soru

  1. Uzaktan algılama teknolojisi
  2. Konum belirleme teknolojisi
  3. Veritabanı yönetim sistemi teknolojisi
  4. Coğrafi bilgi sistemi teknolojisi

Yukarıda verilen ve afet Yönetiminde kullanılan coğrafi bilgi teknolojilerinden hangisi ya da hangileri afet öncesi ve afet sonrası ihtiyaç duyulan uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının çekilmesi, bun­ların yer yüzeyine ulaştırılması ve işlenmek üzere kullanıcılara iletilmesi konularını kapsar?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


20.Soru

8 motorlu döner kanat hava araçlarınan ne ad verilir?


Helikopter

Quadkopter

Hexakopter

Oktokopter

Takım uydu