Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Araç telsizleri, VHF telsiz haberleşmesinde mobil (hareketli) kullanıma yönelik olarak tasarlanmış olan ve kapsam alanı içerisinde...... ve/veya...... telsiz haberleşmesini sağlayan cihazlardır.

Yukarıdaki tanımda eksik bırakılan yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak tamamlar?


LED-UHF

VHF-UHF

LCD-VHF

VHF-DMR

DMR-GPS


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimine yönelik coğrafi bilgi sistemi yazılımlarından olan ücretsiz açık kaynak yazılımıdır?


ArcGIS

MapInfo

GeoMedia

Quantum GIS

NetGIS


3.Soru

Aşağıdaki algılayıcılardan(Radar) hangisi afet analizlerinde en sık (yaygın olarak) kullanılan  algılayıcıdır?


Multispektral,

Hiperspektral,

Termal,

Sar/Radar,

Lidar,


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim açısından bakıldığında, afette yapılması
gerekenlerden biridir?


Hazırlık, müdahale ve iyileşme gibi afetin
farklı aşamalarındaki bilginin öneminin anlaşılması,

Afette karmaşık bilgi ihtiyaçlarının analizini mümkün kılacak seviyeye erişmek,

Afetteki bilgi bütünleşimini ve koordinasyonu etkileyen unsurları anlamak,

Teknolojinin insan merkezli karar mekanizmalarına nasıl bir katkıda bulunabileceği
üzerinde düşünüp, çözüm üretmektir

Hepsi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi aşamalardan biri değildir?


Tanım ve Planlama Aşaması

Zarar Azaltma Aşaması

Hazırlık Aşaması

İyileştirme Aşaması

Hiçbiri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tamamen veya büyük oranda insanların kontrolü dışında gerçekleşen olaylardır?


Nükleer olaylar

Meteorolojik olaylar

Endüstriyel olaylar

Biyolojik olaylar

Kimyasal olaylar


7.Soru

'YANGIN' kelimesinin Ulusal Fonetik Alfabe'ye göre doğru olarak kodlanmış hali, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalova-Adıyaman-Niğde-Giresun-Isparta-Niğde

Yalova-Ankara-Nevşehir-Gaziantep-Isparta-Nevşehir

Yozgat-Ankara-Niğde-Giresun-Isparta-Niğde

Yalova-Ankara-Nazilli-Giresun-Isparta-Nazilli

Yalova-Ankara-Niğde-Giresun-Isparta-Niğde


8.Soru

Rusya'nın konum belirlemede kullanılan uydu sisteminin adı nedir?


GALILEO

GLONASS

CBS

GIS

GPS


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi detayların satır ve sütunlardan oluşan matris yapısında depolandığı, detay koordinatların satır ve sütun numaraları bilinen ve piksel (pixel) adı verilen resim elemanları ile temsil edildiği; nokta detayların tek bir piksel ile, çizgi detayların birbirine komşu piksel dizileriyle, alan detayların ise bir araya toplanmış komşu pikseller şeklinde gösterildiği bir veri türüdür? 


Vektör veri

Raster veri

Sayısal veri

Nokta veri

Model veri


10.Soru

Kolonlarında hasar bulunan bir binaya, afet öncesinde güçlendirme çalışmalarının yapılmasını içeren afet yönetimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar Azaltma Aşaması

Tanım ve Planlama Aşaması

Hazırlık Aşaması

Müdahale Aşaması

İyileştirme Aşaması


11.Soru

Uluslararası alfabeye göre 'TSUNAMI' kelimesi nasıl kodlanır?


Tango-Sierra-Uniform-November-Alfa-Man-Island

Table-Son-Uniform-November-Alfa-Mary-India

Tango-Sierra-University-November-Alfa-Mike-Island

Tango-Sierra-Uniform-November-Africa-Mike-India

Tango-Sierra-Uniform-November-Alfa-Mike-India


12.Soru

"Radyo dalgasının 1 periyodunda aldığı yoldur." şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Frekans

Dalga Boyu

Duplexer

Hertz

UHF


13.Soru

“Sinyallerin arasından beni duyabiliyor musunuz?” çağrı kodu aşağıdakilerden hangisidir?


QSK

QRZ

QSB

QSL

QTH


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet bilgi sistemlerinden biridir?


Coğrafi bilgi teknolojileri

Afet Coğrafi Web Servisleri

Afet Erken Uyarı ve İkaz Sistemleri

Uydu Üzerinden Görüntü Aktarma

Hepsi


15.Soru

“Quadkopter” ve “Oktokopter” gibi kısa sürede enerjisi tükenen hava araçları hangi tip hava aracı sınıfına girmektedir?


Mikro

Midi

Taktik

Balon

Mini


16.Soru

Yol detayı için 30 metrelik tampon bölge analizi sonucu oluşturulan tampon bölge içinde kalan nokta detaylar hangi coğrafi analiz tekniği ile belirlenir?


Coğrafi kırpma analizi

Coğrafi fark analizi

Coğrafi birleştirme analizi

Coğrafi sınır kaldırma analizi

Coğrafi özelleştirme analizi


17.Soru

Ulusal fonetik alfabeye göre aşağıdaki harflerden hangisi yanlış kodlanmıştır?


E, Eskişehir

B, Bursa

İ, İzmir

M, Manisa

Y, Yalova


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hava platformlarından biri değildir?


Yer gözlemi yapan uçak

Uydular

Helikopter

Balon

İnsansız hava araçları


19.Soru

Afet yönetiminde ulusal düzeyde kullanılan yegâne web platformu aşağıdakilerden hangisidir?


"Sahana-Eden Açık Kaynak Afet Yönetimi Sistemi"

“Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi”

"Afet Çevresel Veri Katmanları Sistemi"

"Afet Altyapı Veri Katmanları Sistemi"

"Afet İhtiyaç Veri Katmanları Sistemi"


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Uluslararası Fonetik Alfabeye” göre doğru kodlanmıştır?


İÇEL: İndiya- Çankırı- Echo-Lima

FATSA: Foxtrot-Ankara-Tango-Samsun-Ankara

BAND: Bursa-Ankara-Nazilli- Denizli

MARS: Mike-Ankara-Rize-Sierra

BURSA: Bravo-Uniform-Romeo-Sierra-Alfa