Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yüksek hızlı uydu internet sistemleri (HTS) yaklaşık kaç yıl önce kullanılmaya başlanmıştır?


5-6

6-7

7-8

8-9

9-10


2.Soru

Bir kanaldan birim zamanda hatasız olarak iletilebilecek bit sayısını ifade eden kanal kapasitesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Fe

S

F

C

Ks


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken uyarı sisteminin başarılı olabilmesi yerine getirilmesi gereken kurallardan biri değildir?


Korkutucu olma

Kullanışlı olma

Dakik olma

İnandırıcı olma

Anlaşılır olma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kullanılan ikaz ve alarm işaretlerinden biri değildir?


Sarı ikaz

Kırmızı alarm

Yeşil alarm

Siyah alarm

Beyaz ikaz


5.Soru

Haberleşme verisinin (ses, data, görsel vb.) normal anlaşabilecek formatının dışındaki formatlara sokarak karşı tarafa iletilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


SWR

SWL

Kriptolamak

Frekans

Haberleşme


6.Soru

GPS sistemi hangi ülkeye aittir?


Çin 

Amerika

Rusya

Avrupa Birliği

Danimarka


7.Soru

Uydu internet haberleşme altyapısının ana omurgasını hangi altyapı oluşturmaktadır?


M2M

RASAT

BİLSAT

GÖKTÜRK-1

GÖKTÜRK-2


8.Soru

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), aşağıdaki tehlike-afet türlerinden hangisi için uyarı sorumluluğu bulunmaktadır?


Tsunami

Çevre kirliliği ve endüstriyel kazalar

Toplu balık ölümleri

Baraj taşkın ve su baskını

Bulaşıcı hastalıklar


9.Soru

Göktürk-1 uydusunun yolladığı ilk fotoğraf nereye aittir?


Aya Sofya

Anıtkabir

Bursa Ulu Camii

Çanakkale Boğazı

Efes Antik Kenti


10.Soru

Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olguya ne ad verilir?


Risk

Tehlike

Tehdit

Uyarı

Siyerilizasyon uyarısı


11.Soru

I.C-band

II.Yaklaşık 300-500m$ (fırlatma dahil)

III.Daha yüksek band genişliği, bit başına düşük maliyet

IV.Yaklaşık 1-10 Gbps

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yüksek hızlı uydu internet sistemlerine (HTS) aittir?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

II, III, IV


12.Soru

Meteorolojide erken uyarı üç adımda yapılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meteorolojideki erken uyarının ilk adımıdır?


Takip

İzleme

Gözetleme

Kısa vadeli hava tahmini

Meteorolojik uyarı


13.Soru

Türkiye'de kullanılan ve yasal mevzuatla tanımlı telsiz sistemlerinin kullanımı ve buna ilişkin faaliyetler aşağıdaki hangi bakanlık tarafından düzenlenir ve denetlenir?


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı


14.Soru

I.Kamu Bilgilendirme

II.Acil Durum Desteği

III.İnsani Hizmetler

NEMIS sistemi yukarıdaki modüllerden hangisini ya da hangilerini içermektedir?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

I, II, III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uydu telefonlarının özelliklerinden biridir?


Özellikle bireysel kullanımlarda tercih edilir

Tüm görüşmelere dışarıdan erişme imkanı vardır

Ulusal numara planı kullananların internetlerine bir kısıtlama getirilemez

Kullanıcısının konumu cihaz kapalı olsa da tespit edilebilir

GSM veya sabit hat kullanıcılarına göre kullanıcısı oldukça azdır


16.Soru

Oluşturulan tehlike haberlerinin tehdit altındaki halka, yerel ve merkezi otoriteye hızlı ve güvenli bir şekilde yayılması, aşağıda verilen tehlike haberi aşamalarından hangisine aittir?


Tehlikenin tespiti, tehlike haberinin oluşturulması

Tehlikenin zarar boyutunun değerlendirilmesi

Tehlike haberinin halka duyurulması

Tehlikenin savuşturulması

Tehlike haberinin yayılması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi KU bandının özelliklerinden biridir?


Amerika için kullanılır

Ekipman içerikleri daha küçüktür

L banda göre daha ucuzdurlar

Güneydoğu Asya için kullanılır

492 kbps veri hızı sağlarlar


18.Soru

Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığına ne ad verilir?


Tehike

Risk

Olasılık

Yıkıcılık

Doğal Afet


19.Soru

Askerî amaçlı uydu haberleşme hizmetleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?


 İstihbarat

Konum belirleme

Ulaşım

Ses-data-görüntülü haberleşme

Erken uyarı sistemleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uydu haberleşme sisteminin özelliklerinden biridir?


haberleşmede kullanılan uydu en az 42.000 km mesafeye yerleştirilir

az iki haberleşme noktasının birbirini görmesini sağlarlar

coğrafi koşullardan etkilenirler

maliyetleri uygun sistemlerdir

yörüngeye yerleştirildikten sonra enerjiye ihtiyaç duymazlar