Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet yönetimi ve karar destek sistemi kapsamında, afet öncesi ve sonrası tüm aşamalarda, doğru ve geçerli afet ve acil durum verisine, çeşitli raporlamalar, istatistikler, iş takipleri, sorgulama ve analizlere vb. ulaşılmasını sağlayan yazılımlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?


SAHANA

AYDES

KGHS

İKAS

LYS


2.Soru

Ülkemizde nükleer ve radyolojik kaza ve tehlikeleri için sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

AFAD

İçişleri bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


3.Soru

İşaret işleme ve hata düzelme teknikleri sayesinde ses kalitesi ve performansının artırılması, IP tabanlı veri uygulamaları entegrasyonu veya GPS gibi uygulamalar ile kolay kullanım imkânları sunan haberleşme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Analog Telsiz

Sayısal Telsiz

Simulcast

Mobil Uydu

GSM haberleşme


4.Soru

AFAD tarafından, hasar yapıcı bir deprem meydana geldiğinde bölgede hasar ve kayıp tahminleri yapmak amacıyla kullanılan programın adı nedir?


TAKBİS

AFAD-RED

AFKEN

DETSİS

AADVS


5.Soru

Günümüzde marin uydu internet hizmetleri hangi band uydular üzerinden sağlanmaktadır?


X band

Ka band

Ku band

S band 

L band


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İyileştirme sisteminde yer alan modüllerden birisidir?


Tesis Tanımlama Modülü,

Acil Yardım Modülü,

Bildirim Yönetimi Modülü,

Destek İller Modülü,

İhtiyaç Tahmini Modülü,


7.Soru

İşletmelerin bilgi merkezleriyle makinalar arasında kablosuz iletişim kurulabilmesini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


GSM

GPS

Uydu Sistemleri

M2P

M2M


8.Soru

Nepal Afet Bilgi ve Haberleşme Sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Geoportal

Sahana

DIMAPS

FEMA

deNIS II Plus


9.Soru

I.Atış kontrol ve füze yönetim radarlarını dinlemek

II.Düşmanın yerini belirlemek

III.Düşmanın konuşmalarını dinlemek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iletişim istihbaratının faaliyetleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

I, II, III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AFAD-RED sisteminin çıktılarından biridir?


PGA (en büyük yer ivmesi) haritası

Azalım Bağıntıları

MTA Diri Fay Haritası

AFAD Vs30 hız haritası

Hasar Görebilirlik Eğrileri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu bir afet yönetim yazılımıdır?


WebEOC

DIMS

SAHANA

DIMAPS

NEMIS


12.Soru

Türkiye de ki Afet Bilgi ve Haberleşme Sistemleri, hangi kurum bünyesinde kurulmuş ve geliştirilmiştir?


INSARAG

UNDAC

EMIS

AFAD

OSOCC


13.Soru

Herhangi bir yerdeki Sel baskını ve köprü yıkılması  olaylarına ilişkin verilerin mobil uygulama harita ekranları üzerinden sayısallaştırılmak suretiyle kayıt altına alınması ve AYDES' e aktarılması aşağıda belirtilen hangi mobil uygulaması kapsamına girer?


Olay Yönetim Mobil Uygulaması,

Gösterge Paneli Mobil uygulaması,

Afet Envanter Toplama Mobil Uygulaması,

Afet Bildir Mobil Uygulaması,

Hasar Tespit  Mobil Uygulaması,


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AYDES’in ana bileşenlerinden olan iyileştirme sisteminde yer alan modüllerden değildir?


Jeolojik Etüd Modülü

Hasar Tespit Modülü

Hak Sahipliği Modülü

Acil Yardım Modülü

Organizasyon Programı Modülü


15.Soru

Türkiye de yıkıcı bir depremde meydana gelebilecek hasar ve can kaybı tahmini analizi yapan, otomatik ve manuel olarak çözüm yapabilme yeteneğinde tasarlanmış  program aşağıdakilerden hangisidir?


AFAD-RED,

AFAD,

AYDES,

TAMP,

EMIS,


16.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belirlenen hizmet gruplarının hazırlık, planlama ve müdahale süreçlerinin bütünleşik bir sistem üzerinde yönetilebilmesine imkan sağlayan AYDES bileşeni hangisidir?


Mekansal Bilgi Sistemi

İyileştirme Sistemi

Olay Komuta Sistemi (OKS)

Planlama ve Hazırlık Modülleri

AYDES Mobil Uygulamalar Platformu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik afetler arasında yer almaz?


Tsunami

Orman Yangınları

Hava Kirliliği

Heyelanlar

Kuraklık


18.Soru

Düşman saldırıları ile afet ve acil durum tehlike haberlerinin tehdit altındaki yerleşim merkezlerinde yaşayan halka ulaştırılması amacıyla Türkiye çapında AFAD tarafından kurdurulan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi

Erken Uyarı Sistemi

Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi

VSAT Uydu Haberleşme Sistemi

Haber Alma ve Yayma Sistemi


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırı tehlikesini işaret eden alarm ve şekli doğru olarak verilmiştir?


Kırmızı Alarm/ 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi

Sarı Alarm/ 3 dakika süreli düz siren sesi

Siyah alarm /3 dakika süreli kesikli siren sesi

Beyaz Alarm/3 dakika süreli kesikli siren sesi

Kırmızı Alarm/ 3 dakika süreli düz siren sesi


20.Soru

Aşağıdaki   AFAD-RED programına ait bilgilerden hangisi doğru değildir?


 Program hasar ve can kaybı tahmini analizi yapar, otomatik ve manuel olarak çözüm üretir,

Programın olumsuz yanı esnek yapıda olmayışı ve sürekli geliştirilememesidir,

Program otomatik ve manuel olarak çözüm yapabilme yeteneğinde tasarlanmıştır,

Program ilksel hesaplamadan sonra KYH gelen verileri hesaba katarak çözümlerini geliştirir,

Program manuel olarak senaryo deprem yaratma ve müdahale etme özelliğine sahiptir,