Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olgudur.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Risk

Tehlike

Korku

Suç

Afet


2.Soru

Yerden aldığı sinyalleri tekrar daha geniş alanı kapsayarak aynı sinyali dünyaya gönderen cihaza ne ad verilir?


Yer istasyonu

Uydu

Yörünge

İnternet

M2M


3.Soru

Raduga uydusu hangi band ile çalışmaktadır?


X ve KA bandı

UHF bandı

C bandı

L bandı

S bandı


4.Soru

Aşağıda isimleri verilen ikaz ve alarm sistem araçlarından hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır?


Merkezi Ezan Sistemi

Belediye Anons Sistemi

Okul ve fabrika ses sistemleri

Mobil Araç Ses Sitemleri

Telsiz Sistemleri


5.Soru

Gelmekte olan tehlike veya tehdidin, kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti veya büyüklüğü, olasılığı, muhtemel etkileri belirlenerek, resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan duyurulara ne ad verilir?


Erken uyarı

Geç uyarı

Tehdit yayılması

Tehdit haberi

Uyarı ateşi açma


6.Soru

Günümüzde kullanılan marin uydu internet hizmetleri L band uydular üzerinden alınan broadband servisler ile yaklaşık ne kadarlık veri hızı sağlanmaktadır?


292 kbps 

392 kbps 

492 kbps 

592 kbps 

692 kbps 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ilk askeri amaçlı uydusudur?


Rasat

Bilsat

Türksat 4B

Göktürk-1

Göktürk-2


8.Soru

I. Analog telsiz sistemlerinde aktarılan bilgiye ulaşmak zordur.

II. Analog sistemlerde ton kullanarak aynı frekans üzerinden by-pass filtreyle dış müdahaleler sonlandırılmaya çalışılmaktadır. 

III. Telsizle muhabere yaparken tedbir amacıyla bir güvenlik önlemi olarak sözcüklerin kodlanması gerekebilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri analog telsiz haberleşme güvenliği ile ilgili doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

II-III


9.Soru

Uydu internet haberleşme altyapısının ana omurgasını hangisi oluşturur?


RASAT

M2M

GÖKTÜRK-2

BİLSAT

GÖKTÜRK-1


10.Soru

Herhangi bir yörüngeye oturtularak gökyüzünde belirli bir enerji ile belirli bir süre çeşitli amaçlarla gökyüzüne fırlatılan teknolojik araçlara ne ad verilir?


Uydu

Uzay Mekiği

Drone

Teleskop

Uzay Kapsülü


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlike haberi kavramının incelenebileceği 4 aşamadan biri değildir?


Tehlikenin tespiti ve tehlike haberinin oluşturulması (erken uyarı)

Tehlikenin ortaya çıkmasının önlenmesi

Tehlike haberinin yayılması

Tehlike haberinin halka duyurulması

Tehlikenin savuşturulması ve tehlike geçti haberinin yayımlanması