Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir bölgede meydana gelen deprem sonrasında iletişimin ağının tamamen kopması durumunda aşağıdakilerden hangisi üzerinden merkezle iletişim kurulabilir?


AZT

HF/SSB

DMR 25

EYT

HSAT


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AYDES'in ana bileşenlerinden biri olan İyileştirme Sistemi'nde yer alan modüllerden biridir?


Acil Yardım Modülü

Araç Takip Sistemi

Envanter Takibi

Bildirim Yönetimi

İhtiyaç Tahmini


3.Soru

GLONASS sistemi hangi ülkeye aittir?


Çin

Rusya

İsrail

Amerika

Japonya


4.Soru

Aşağıdaki "Rasat" uydu sisteminin kullanım alanlarından hangisi Şehircilik ve Planlama kapsamında yer almaktadır?


Arazi kullanımını haritalama

Deprem sonrası yıkılmış binaların ve hasarın tespiti

Kıyılardaki değişimin izlenmesi

Kırsal kadastro

Üç boyutlu simulasyon oluşturma


5.Soru

Tehlike haberinin alınması, yayılması ve halka duyurulması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile birlikte gündeme gelmektedir?


Nükleersizleşme

Silahsızlanma

Sivil Savunma

Sivil Toplum Örgütleri

Acil Yardım


6.Soru

  1. Tehlikenin tespiti ve tehlike haberinin oluşturulması
  2. Tehlike haberinin yayılması
  3. Tehlike haberinin halka duyurulması
  4. Tehlikenin savuşturulması ve tehlike geçti haberinin yayımlanması

Yukarıda verilmiş olan tehlike haber kavramının 4 aşamasının doğru sırayla verilmiş olanı aşağıdakilerden hangisidir?


I - II - III - IV

I - III - II - IV

II - I - III - IV

II - III - I - IV

III - II - I - IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel mobil radyo kullanıcıları için tasarlanmış sayısal radyo haberleşmesi standardıdır?


TETRA

DMR

APCO

RoIP

PSTN


8.Soru

Teknik ve operasyonel kontroller afet bilgi güvenliği döngüsünün hangi aşamasında değerlendirilebilir?


Planlama

Uygulama

Kontrol etme 

Önlem alma

Gözden geçirme


9.Soru

Afet sırasında, felaket bölgesinde idari birimlerle operasyonel birimlerin kendi aralarında veya birbirleriyle aralarındaki orta ve kısa mesafede yapılan bölgesel haberleşmeyi kapsamaktadır.

Yukarıda tanımı verilen haberleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik haberleşme

Uydu haberleşmesi

Taktik haberleşme

HF/SSB Telsiz Haberleşmesi

VSAT


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde bilgi sistemlerinin temel bileşenlerinden biri değildir?


Sistem donanımları,

Sunucular,

Yedekleme üniteleri,

Ağ altyapısı,

Hiçbiri


11.Soru

Ülkemizde Afet Bilgi ve Haberleşme Sistemleri arasında ana sistemi aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


AFAD Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi

Hava Araçlarından Görüntü Aktarım Sistemi

İkaz Alarm Sistemi

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi

Lojistik Depo Yönetimi Sistemi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri siren birimleridir?

I. Uydu tipi

II. Bina tipi

III. Direk tipi


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


13.Soru

I.Uydu telefonu hizmetlerinin kullanım tipleri sabit ve mobil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

II.Akıllı telefonlar uydu telefonları ile bütünleşik olarak kullanılabilmektedir.

III.Bina ve araba içi gibi kapalı yerlerde uydu haberleşme hizmetlerinin kullanımı hiçbir aksesuara gerek kalmaksızın mümkündür.

IV.Uydu telefonu kullanımında kullanıcılara sunulan hizmetlerden biri de konferans görüşmesidir.

Yukarıda uydu telefon hizmeti ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

III, IV

I, II, III

I, II, IV

II, III, IV


14.Soru

BOLU kelimesi kodlanırken kullanılacak ulusal fonotik sıralanış aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


BAYBURT- OSMANŞYE- LÜLEBÜRGAZ- URFA

BOLU- OKUL- LÜLEBÜRGAZ- USLU

BİLECİK- ORDU- LÜLEBÜRGAZ- URFA

BURSA- ORDU- LÜLEBÜRGAZ- URFA

BURDUR- OSMANİYE- LÜLEBURGAZ- ULUS


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DMR protokolünün Katman III’ün çalışma şeklinin özelliklerinden biridir?


66-690 MHz bandında işletilen lisanslı konvansiyonel radyo sistemlerini kapsar

Lisans gerektirmeyen 446 MHz bandında çalışmaktadır

Yüksek ses kalitesi ve tümleşik IP veri hizmetleri imkânı sağlar

Kişisel veya geniş kapsama alanı duymayan kurumsal uygulamalar için uygundur

128 karakterlik durum mesajları ve 288 bit uzunluğa kadar kısa mesaj desteği sunar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES)bileşenlerinden biri olan Mekânsal Bilgi Sistemi (MBS)ne ait bir çalışmadır?


Afet öncesi, sırası ve sonrası veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılması,

Afet ve acil durumlarda meydana gelen hasarın tespit edilmesi, 

Acil yardım talep ve ödemelerinin takibi, 

Etüt raporlama sürecinin sistematik hâle getirilmesi, 

Kayıtların tek merkezde tutulması, 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet bilgi güvenliğinin amaçlarından biri değildir?


bilgilerin izinsiz kullanımını engellemek

bilgilerin izinsiz yayılmasını ve değiştirilmesini önlemek

bilgilerin zarar göresini önlemek

bilgi kirliliğini engellemek

izinsiz erişimleri engellemek


18.Soru

Düşman kuvvetlerinin yerinin tespit edilmesi ve konuşmalarının dinlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


elektronik istihbarat

dijital istihbarat

iletişim istihbaratı

stratejik istihbarat

operasyonel istihbarat


19.Soru

Japonya tarafından kullanılan afet yönetimi bilgi ve haberleşme sisteminin ismi nedir?


deNIS II plus

DIMAPS

DIMS

OCHA

WebEOC


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uydu telefon hizmetlerinden birisi değildir?


Ses Aktarımı

Kısa Mesaj Gönderimi

Konum Bilgisi Gönderimi (GPS)

İnternet Bağlantısı

Konferans Görüşme