Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizde nükleer ve radyolojik kaza ve tehlikeleri için sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü


2.Soru

Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusu hangisidir?


RASAT

GÖKTÜRK-1

GÖKTÜRK-2

M2M

BİLSAT


3.Soru

Olağan dışı durumlara ait verilerin kaydedildiği, analiz edilerek raporlandığı coğrafi bilgi sistemi üzerinde çalışılan veri yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Haberleşme sistemi

Haritalama sistemi

Afet bilgi sistemi

Deprem bilgi sistemi

Uydu iletişim sistemi


4.Soru

Bir iletken üzerindeki giden ses dalgası ile dönen ses dalgası arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?


SWR

Kanal kapasitesi

Frekans

SWL

Kriptomalak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Simulcast Alt Yapısının özellikleriden biri değildir?


analog veya sayısal sistemlerde aynı frekansların senkronize edilerek yayınlanması sağlar

geniş kapsama alanı sağlayarak yüksek sinyal gücü üzerinden görüşme sağlar

sistem internet altyapısını kullanarak iletişim sağlar

yayınlar üst üste gelse de bozulmalara neden olmaz

bölgeler arası geçişte frekans değiştirilerek iletişime devamlılık sağlanır


6.Soru

Almanya Afet Bilgi ve Haberleşme Sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


GDACS

DIMAPS

FEMA

deNIS II plus

Geoportal


7.Soru

Sahada operasyon ekiplerinin haberleşmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ekiplerin içinde en az bir mümkünse iki haberleşme personeli bulunmalıdır.

Ekibin tamamı telsiz kullanabilmelidir.

İkinci haberleşme katmanında timin kendi iç haberleşmesi kurgulanmalıdır.

En az üç haberleşme katmanı oluşturulmalıdır.

Ekip uluslararası standart haberleşme algoritmalarına hakim olmalıdır.


8.Soru

AYDES üzerinden yönetilen afet/acil durum olaylarına ilişkin bilgilerin tümüyle görüntülenip, güncellenebilmesi için geliştirilmiş mobil uygulama  aşağıdakilerden hangisidir?


Afet Bildir Mobil Uygulaması,

Afet Envanter Toplama Mobil Uygulaması,

Hasar Tesbit Mobil Uygulaması,

Olay Yönetim Mobil Uygulaması,

Gösterge Paneli Mobil Uygulaması,


9.Soru

Birleşmiş milletler tarafından kurulan afet bilgi ve haberleşme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


GDACS

DIMAPS

FEMA

deNIS II plus

Geoportal


10.Soru

"Meteorolojik afetlere bir örnek ver."  Sözlü sınavında yukarıdaki soruyla karşı karşıya kalan öğrenci aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse, örneği yanlış olur?


Orman Yangınları

Don Olayı

Kuraklık

Volkanik Patlamalar

Sel ve Hortumlar


11.Soru

I     Güvenirlilik II    Erişilebilirlik III   Bütünlük IV    Gizlilik Yukarıda ifade edilen unsurlardan hangisi veya hangileri zarar görürse Afet Bilgi Güvenliği zafiyeti meydana gelir?


Yalnız I

II ve IV  

I ve II   

III ve IV

II, III ve IV


12.Soru

Türkiye‘nin hangi yılda Göktürk-1 uydusunu Koruou Fırlatma Merkezi‘nden uzaya fırlatmıştır?


2013

2014

2015

2016

2017


13.Soru

“Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” (KGHS) olarak adlandırılan ve ülke çapında yaygınlaştırılan haberleşme sistemi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından oluşturulmuştur. ?


AFAD

AKUT

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Telsiz Genel Müdürlüğü


14.Soru

FEMA'da, yardım hayat döngüsünü yönetmek amacıyla oluşturulmuş web tabanlı elektronik yardım sisteminin ismi nedir?


ND-Grants

eGrants

NEMIS

WebEOC

EMMIE


15.Soru

İlk olarak 2005 yılında onaylanan ve profesyonel mobil radyo kullanıcıları için
tasarlanan sayısal radyo haberleşmesi standardı aşağıdakilerden hangisidir?


Project -25

RoIP

APCO 25

TETRA

DMR


16.Soru

Kısa dalga dinleyicisine ne ad verilir?


SWL

SWR

Kriptolamak

Frekans

Kanal Kapasitesi


17.Soru

RASAT Uydu Sistemi kullanım amacına göre farklı görevler taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin haritacılık alanında kullanımına örnek değildir?


1/25.000 ölçekli haritaların oluşturulması ve güncellenmesi

Sayısal yükseklik modeli ve ortofoto oluşturma

Kentsel gelişimin izlenmesi

Arazi kullanımının haritalanması

Kırsal kadastro


18.Soru

Her türlü haberleşme alt yapısındaki data, ses ve görsel formatındaki haberleşme bilgisinin, verinin sisteme girmesi, aktarılması, depolanması ve çıkış aşamalarının tamamında her türlü güvenliğinin sağlanması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Haberleşme sistemi güvenliği

Kriptolamak

Haberleşme

Kanal Kapasitesi

SWR


19.Soru

Erken uyarı sisteminin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılması gereken kurallardan biridir?


Asılsız bilgilerle hiçbir şekilde ilgilenilmemelidir.

Verilen bilgi insanların öğrenmek istediği ve ihtiyacı olan bilgi olmalıdır.

Halkta paniğe yol açmamak için risk bilgisinin gecikmeli verilmesi daha iyidir.

Yapılan tavsiye ve uyarıların korkmamaları için çocuklara duyurulmasına gerek yoktur.

Verilen bilgi sadece yetişkinlere verilmeli, yaşlılar paniklendirilmemelidir.


20.Soru

Temel amacı, afet öncesi veya sonrası uzaktan algılama verilerinin, açılması, işlenmesi, analiz edilmesi, sonuçların sergilenmesi ve afet yönetimi ve karar destek sistemlerine aktarılması adımlarını içeren bütünleşik bir yazılım çözümü sunmak olan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?


AYDES-UZAL

AYDES

AFAD-RED

AYDES-KİTLE KAYNAK

KGHS