Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oluşturulan tehlike haberlerinin tehdit altındaki halka, yerel ve merkezi otoriteye hızlı ve güvenli bir şekilde duyurulmasıdır?


Tehlikenin tespiti ve tehlike haberinin oluşturulması aşaması

Tehlike geçti haberinin yayımlanması aşaması

Tehlike haberinin halka duyurulması aşaması

Tehlike haberinin yayılması aşaması

Tehlikenin savuşturulması aşaması


2.Soru

 1. Her seviye görevlinin faaliyetlerini kontrol edebileceği “Kontrol Listesi”
 2. Olaylarla ilgili dokümanların eklenebildiği “Dosyalar”
 3. Kullanıcılar ve ekipler arası iletişimi sağlayan “Mesajlar”
 4. Duyuruların ve basın bildirilerinin yer aldığı “Basın Bildirileri”

Yukarıdakilerden hangileri WebEOC ‘de yer alan fonksiyonlardandır?


I, II

I, III

II, III, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Avrupa Birliği'nin" kullandığı global konum belirleme sistemidir?


GALILEO

GPS

GLONASS

GNSS

Compass/BeiDou


4.Soru

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden ve 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulan alarm aşağıdakilerden hangisidir?


Siyah alarm

Kırmızı alarm

Yeşil alarm

Sarı alarm

Beyaz alarm


5.Soru

I. Lisans gerektirmeyen 446 MHz bandında çalışmaktadır. 

II. Kişisel kapsama alanı duymayan kurumsal uygulamalar için uygundur.

III. IPv4 ve IPv6 dâhil olmak üzere değişik veri hizmetlerini de desteklemektedir.

IV. Spektral verimlilik ve tümleşik IP veri hizmetleri imkânı sağlar. 

Yukarıdaki maddelerden hangileri Katma I'in özelliklerindendir?


I-II

I-IV

II-III

I-II-III

II-III-IV


6.Soru

 1. Olay Komuta Sistemi
 2. Mekânsal Bil­gi Sistemi
 3. İyileştirme Sistemi
 4. Planlama ve Hazırlık Modülleri
 5. Mobil Uygulamalar

Yukarıdakilerden hangileri AYDES’in ana bileşenlerindendir?


I, II, III

I, III, V

II, III, IV

I, III, IV, V

I, II, III, IV


7.Soru

Küçük çaplı antenlere sahip uydu yer istasyonlarını kapsayan, sistem merkezi yer istasyonu ile birbirinden uzak konumlar arasında internet, ses, ver, video konferans gibi pek çok servisi destekleyen haberleşme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


HF/SSB Telsiz Haberleşmesi

VSAT (Very Small Aparture Terminal)

Mobil Uydu Telefonu (GMPCS – Uydu Üzerinden Küresel Kişisel Mobil Haberleşme)

Taktik Haberleşme

Telsiz sistemleri


8.Soru

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarmın çalış şekli aşağıdakilerden hangisidir?


3 dakika süren düz siren sesi

3 dakika süren 1 saniye arayla kesilip devam eden siren sesi

5 dakika süren dalgalı siren sesi

3 dakika süren dalgalı siren sesi

5 dakika süren düz siren sesi


9.Soru

En çok bilinen ve en olgun afet yönetim bilgi sistemleri arasında yer alan, birçok sayıda önemli olaylar, görevler, kaynaklar, durum raporları, basın bildirileri, barınma merkezleri hakkında bilgi yönetimini ve takibini gerçekleştirmeyi sağlayan bu Amerika Afet yönetim bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


OCHA,

SAHANA,

DIMAPS,

OSOCC,

WebEOC,


10.Soru

I. Uydular üzerinden yeryüzüne gönderilen sinyaller beton, demir vb. yapılardan geçemez.

II. Uydu telefonu ile konferans görüşme yapılabilir. 

III. RASAT uydu sistemi arazi kullanımını haritalamada kullanılır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız III


11.Soru

Uydu telefonlarında kullanıcıların korunması için kullanılan şifreleme standardı aşağıdakilerden hangisidir?


ORT

Hİ-1

KGHS

BGYS

GMR-2


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uydu telefonu kullanımında sunulan hizmetlerden biri değildir?


ses aktarımı

görüntü aktarımı

kısa mesaj gönderimi ve alımı

koordinat gösterme ve gönderme

konferans görüşme


13.Soru

Ülkemizde uydu telefonu abone sayısı Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 2017 yılı 1. çeyrek raporuna göre yaklaşık olarak kaçtır?


2740

3740

4740

5740

6740


14.Soru

 1. Bütünlük
 2. Erişebilirlik
 3. Gizlilik
 4. Kesintisizlik
 5. Uygulamalılık

Yukarıda yer alan ögelerinden hangi üçüne herhangi bir zarar gelirse güvenlik zafiyeti meydana gelebilir?


II, III ve IV

III, IV ve V

I, II ve III

I, II ve V

I, II, IV


15.Soru

Global Konum Belirleme Sistemi olarak halen faal olarak hizmet sunan Avrupa Birliği'ne ait sistem aşağıdakilerden hangisidir?


GPS

GLONASS

GALILEO

Compass/ BeiDou

M2M


16.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Cihazın düşmemesi için klips veya asma ipi kullanılmalıdır.

Şarj olduktan sonra cihaz şarj ünitesinden ayrılmalıdır.

Şarjı tam dolu olduğu kontrol edilmelidir.

Koruyucu kılıfları ile sahada kullanılmalıdır.

Kişisel el terminalleri (telsiz, uydu terminali vb) rastgele personellere teslim edilmelidir. 


17.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde Bilgi Güvenliği Döngüsü doğru olarak verilmiştir?


BGYS’yi Yayınla- BGYS’yi Uygula ve İşlet- BGYS’yi İzleme ve Gözden Geçirme- BGYS’nin Sürekliliğini Sağla ve Geliştir

BGYS’nin Sürekliliğini Sağla ve Geliştir- BGYS’yi Yayınla- BGYS’nin Sürekliliğini Sağla ve Geliştir- BGYS’yi Uygula ve İşlet

BGYS’yi İzleme ve Gözden Geçirme- BGYS’nin Sürekliliğini Sağla ve Geliştir- BGYS’yi Uygula ve İşlet- BGYS’yi Yayınla

BGYS’yi Uygula ve İşlet- BGYS’yi Yayınla- BGYS’yi İzleme ve Gözden Geçirme- BGYS’nin Sürekliliğini Sağla ve Geliştir

BGYS’nin Sürekliliğini Sağla ve Geliştir- BGYS’yi İzleme ve Gözden Geçirme- BGYS’yi Yayınla- BGYS’yi Uygula ve İşlet


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sayısal sayısal telsiz haberleşme sistemi özelliklerindendir?

I. işaret işleme ve hata düzelme teknikleri sayesinde ses kalitesi ve performansı artırılabilir

II. sesin sayısal olarak iletilmesi sayesinde ses kaydı gibi yeni uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlar

III. Eş zamanlı yapılan yayın sistemleridir


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


19.Soru

Telsiz sistemlerindeki yasal mevzuat düzenlemeleri ve denetlemeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


20.Soru

AYDES kapsamında toplanan verilerin özet bilgilerinin raporlanarak, grafikler yardımıyla anlamlı hale getirilerek sunulduğu mobil uygulama hangisidir?


Hasar Tespit Mobil Uygulaması

Gösterge Paneli Mobil Uygulaması

Afet Envanter Toplama Mobil Uygulaması

Afet Bildir Mobil Uygulaması

Olay Yönetim Mobil Uygulaması