Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yardım talep eden acil durum yönetim merkezi (eyalet veya yerel yönetim) ve FEMA için afet bilgilerinin takibi amacıyla kullanılan veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?


eGrants

EMMIE

NEMIS

İKAS

KGHS


2.Soru

Tek yönlü uydu yayınlarına ne ad verilir?


Multicast

Broadcast

Gps

Horizantal

Vertical


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Telsizle ilgili başvuru formlarından biridir?


Radyo Link Sistemi Kurma Kullanma Başvuru Formu

Ölçüm Değerleri Formu

Anten Tesisi Başvuru Formu (HSAT Formu)

Sabit Elektronik Haberleşme Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu

Her Çeşit Elektronik Sisteme Ait Elektromanyetik Girişim Bildirim Raporu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin'in ürettiği global konum belirleme sistemidir?


GPS

Compass/BeiDou

GALILEO

GSM

GLONASS


5.Soru

Türkiye'nin ilk askeri amaçlı uydusu olan GÖKTÜRK-1 uydusunun gönderdiği ilk görüntü aşağıdakilerden hangisidir?


İstanbul Boğazı

Çanakkale Boğazı

Ege Denizi

Akdeniz

Karadeniz


6.Soru

I.Türkiye'nin mevcut afet yönetim sistemi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri  ile desteklenmektedir. II.Dünyadaki sistemlerle karşılaştıracak olursak AYDES müdahale hizmetleri açısından oldukça gelişmiş bir bilişim altyapısı sunar.  III.Ülkemizde iyileştirme süreçleri dünyada kullanılan sistemlere örnek teşkil edecek niteliktedir. Yukarıda Türkiye Afet Bilgi ve Haberleşme Sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I, II

I, III

I, II, III


7.Soru

Sel ve tsunami tehlikesine karşı dere yatakları ve deniz kıyıları boşaltılıp yüksek yerlere çıkıldığında aşağıdaki aşamalardan hangisi gerçekleştirilmiş olmaktadır?


Tehlike haberinin oluşturulması

Tehlikenin tespiti

Tehlike haberinin yayılması

Tehlike haberinin halka duyurulması

Tehlikenin savuşturulması


8.Soru

Sahada Operasyon Ekiplerinin Haberleşmesi için kurulacak olan haberleşme katmanlarının en başında hangisi yer almalıdır?


tim ile afet ve acil yönetim merkezinin haberleşmesi

tim ile ekiplerin haberleşmesi

ekipler ile afet ve acil yönetim merkezinin haberleşmesi

timin kendi iç haberleşmesi

ekiplerin haberleşmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telsiz ile başvuru formlarından biridir?


Anten Tesisi Başvuru Formu

Radyo Link Sistemi Kurma Kullanma Başvuru Formu

Ölçüm Değerleri Formu

Sabit Elektronik Haberleşme Formu

Elektronik Sisteme Ait Elektromanyetik Girişim Formu


10.Soru

Afet sırasında, felaket bölgesinde idari birimlerle operasyonel birimlerin kendi aralarında veya birbirleriyle aralarındaki orta ve kısa mesafede yapılan bölgesel haberleşmeyi kapsayan haberleşme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik haberleşme

Mobil uydu telefonu haberleşmesi

Uydu haberleşmesi

Telsiz haberleşmesi

Taktik haberleşme


11.Soru

Aşağıdaki formlardan hangisi güvenlik sertifikası formlarından biridir?


Uydu Yer İstasyonu Kurma Talebi Müracaat Formu

Geçici Süreli Telsiz Sistemi Başvuru Formu

Anten Tesisi Başvuru Formu (HSAT Formu)

Hareketli Elektronik Haberleşme Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu

Ölçüm Giriş Formu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kullanılmakta olan İkaz ve Alarm işaretlerinden değildir?


Sarı İkaz

Kırmızı İkaz

Yeşil İkaz

Beyaz İkaz

Siyah İkaz


13.Soru

Hoparlörden verilen ikaz sireninin 3 dakika süreyle ve yükselip alçalan bir ses çıkardığına şahit olan bir kişi, ilgili sirenin aşağıdaki ikaz işaretlerinden hangisi olduğunu düşünür?


Sarı İkaz

Kırmızı Alarm

Beyaz İkaz

Siyah Alarm

Mavi İkaz


14.Soru

Uydu internet haberleşme altyapısının ana omurgasını oluşturan altyapı hangisidir? 


C2C

O2O

M2M

V2V1

V3V2


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlike haberinin aşamalarından biri değildir?


Tehlikenin tespiti ve tehlike haberinin oluşturulması

Tehlike haberinin yayılması

Tehlike haberinin halka duyurulması

Tehlikenin savuşturulması  ve tehlike geçti haberinin yayımlanması

Tehlike haberlerinin tasnifi


16.Soru

Adalarda ve kıyılarda gelgit ölçerler ve bazı noktalarda deniz dibinde dalga hareketlenmelerini ölçmek için tasarlanmış şamandıralar kullanılarak verilerilerin elde edildiği, bu verilerin dalga simülasyonu yapan bilgisayar programlarında değerlendirilerek yönü ve şiddeti tespit edilen erken uyarı sistemi aşağıdaki afet türlerinden hangisi için görev yapmaktadır?


Deprem

Tsunami

Tayfun

Küresel ısınma

Yanardağ faaliyeti


17.Soru

Düşmanın yerinin belirlenmesi ve konuşmaların dinlenmesi faaliyetleri için kullanılan sistem hangisidir?


İletişim istihbaratı

Gerçek istihbarat

Elektronik istihbarat

Sanal istihbarat

Matematiksel istihbarat


18.Soru

Analog telsiz siteminin dijital telsiz sistemine göre avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


afet ve acil durumlarda daha az kesintiye uğrarlar

dinlenme ve sabote ihtimalleri daha düşüktür

taşınan/aktarılan bilgiye ulaşmak daha zordur

ses kalitesi ve performansı daha yüksektir

fonetik alfabe sayesinde kısa kodlar kullanılır


19.Soru

I.Afet izleme

II.Şehircilik ve Planlama

III.Haritacılık

IV.Çevre

Yukarıdakilerden hangileri RASAT Uydu Sistemi'nin kullanım alanları arasında yer almaktadır?


I, III

II, IV

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


20.Soru

I. Ses kalitesinin arttırılabilmesi

II. Sesin sayısal olarak iletilmesi sayesinde ses kaydı 

III. Sayısal sistemlerde taşınan/aktarılan bilgiye ulaşmak

Sayısal telsiz haberleşme sistemlerinde yukarıdakileren hangisi ya da hangileri mümkündür?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III