Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 3 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Afet Müdahale Planında belirtilen olay türlerinin dışında kalır?


Su baskını

Deprem

Orman yangını

Kimyasal kazalar

Güneş yanığı


2.Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlar oluşturulurken temel alınan şey nedir?


Mali kaynaklar ve ekonomik durum

Acil durum ve afet senaryoları

Geçmiş olayların görgü tanıkları

Polis raporları ve tutanakları

Hastane kayıtları


3.Soru

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışmasındaki sınıflandırmaya göre seçeneklerden hangisi sosyal duruma ilişkin veriler arasında yer almaz?


Nüfus

Bina Verileri

Deprem Verileri

Yol Verileri

Köprüler