Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 4 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çoklu yetki alanları, birden fazla kurumun sorumluluğu paylaştığı tek bir yetki alanı veya çok sayıda kurumun katılımı ile çoklu yetki alanı olan durumlarda Aşağıdaki OKS yönetim ilkelerinden hangisine ihtiyaç duyulmaktadır?


Olay Eylem Planlaması

Yönetilebilir Kontrol Kapsamı

Birleştirilmiş Komuta

Komuta Zinciri ve Komuta Birliği

Kapsamlı Kaynak Yönetimi


2.Soru

“Yaralıların yaralanma derecelerine göre sınıflandırılması ve tedavi önceliklerinin belirlenmesi” şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ameliyat

Muayene

Tedavi

Triyaj

Tahliye


3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangileri Franco-German Model’i için doğrudur?

I- Bu model hastane koşullarının olay yerine götürülmesini öngörür.

II- Ambulanslarda görev yapan asli personel,doktorlar ve acil tıp teknisyenleridir.

III- Avrupa ülkelerinde uygulanan sistemin en katı hali Almanya’da görülmektedir.


I, II

II, III

I, III

Yanlız I

Yalnız III


4.Soru

Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından dünyanın farklı kıta ve ülkelerinde uyguladığı hastane politikası hangi seçenekte verilmiştir?


Güvenli Hastane

Merkez Hastane

Deprem Hastanesi

Afet Hastenesi

Asgari Hastane