Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi START Triyaj sisteminde kullanılan değerlendirme kriterlerinden biridir?


Yaş

Cinsiyet

Bilinç durumu

Ateş

Medeni durum


2.Soru

  1. Hastaneler, düzenli korunması gereken yüksek maliyetli sistemler, tesisatlar, tıbbi cihazlarla çalışmaktadır.
  2. Hastanelerde tesis ve donanımın zarar görmesi, telafi edilemez sonuçlara, can ve hizmet kaybına yol açabilir.
  3. Afet sırasında hastanenin ayakta kalması, sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması sosyal bakımdan da büyük önem taşımaktadır.
  4. Sağlık hizmetinin olağan durumlarda ve afet koşullarında etkili ve kesintisiz şekilde sürmesi yaşamsal önemdedir.

Yukarıdakilerden hangisi afet yönetiminde hastanelerin bulunması gereken konum için söylenebilir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

İlk sivil ambulans örgütü hangi ülkede kurulmuştur?


Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Fransa

İngiltere

İtalya


4.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kaç olay/müdahale seviyesi tanımlamaktadır?


1

2

3

4

5


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde sağlık organizasyonunun güçlendirilmesi ile ilgili çalışan resmi kurumdur?


Başbakanlık

Sağlık bakanlığı

Maliye bakanlığı

Tarım bakanlığı

İçişleri bakanlığı


6.Soru

I. OKS içerisinde belirsiz kod ve kısaltmalar yerine ortak bir terminoloji kullanılması.
II. Nitelikli profesyonellerin doğru görev pozisyonlarına yerleştirilmesi
III. Kanun, yönetmelik veya verilen yetki sayesindeki kontrol eylemi
IV. Bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimi
Yukarıdaki açıklamaların tanımları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I                 II                     III                IV
Plan            Kaynak             Komuta         Bilgi

I                              II                     III                IV
Standardizasyon       Kaynak           Komuta          Plan

I                              II            III                 IV
Bilgi Yönetimi           Plan         Kaynak           Komuta

I                              II                     III           IV
Standardizasyon       Bilgi                  Plan        Kaynak

I                              II                   III                 IV
Bilgi Yönetimi            Komuta          Kaynak           Plan


7.Soru

Mevcut hastanelerin afetlere karşı güvenli hale getirilmesi ve yeni kurulacak hastanelerin afetlere karşı güvenli inşa edilmesi yaklaşımının öneminin kabul edildiği “Hyogo Çerçeve Eylem Planı” 168 ülke tarafından hangi yılda onaylanmıştır?


2003

2005

2010

2012

2015


8.Soru

I. C tipi yoğun bakım ambulansları
II. B tipi hasta nakil ambulansları
III. Özel donanımlı ambulanslar
IV. A tipi acil yardım ambulansları
V. Obezite ambulansları
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Birliği standartlarında kara ambulanslarındandır?


I, II ve III

III, IV ve V

II, IV ve V

I, II ve IV

II, III ve IV


9.Soru

Komuta ve medya arasındaki tüm etkileşimlerden sorumlu olan komuta kadrosuna sahip kişi kimdir?


Emniyet sorumlusu

İrtibat sorumlusu

Kamu bilgilendirme sorumlusu

Personel sorumlusu

Lojistik sorumlusu


10.Soru

Süpervizörler, ast görev pozisyonlarını yeterince denetleyebilmeli ve kontrol edebilmelidir ibaresi OKS ilkelerinden hangisinin kapsamındadır?


Olay Eylem Planı

Komuta Birliği

Kaynak Takibi

Yönetilebilir Kontrol Kapsamı

Kaynak Birimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum yönetimi yaklaşımlarından olan kapsamlı yaklaşım süreçlerinden değildir?


Önleme

Hazırlık

Müdahale

Tepki

Kurtarma


12.Soru

“Bölgesel olarak harekete geçirilen tüm hastanelerin etkin işbirliği ve koordinasyonu sağlanır. - Yerel ve ulusal düzeyde tüm sağlık yöneticileri tamamen olaya dahil olur.” şeklinde tanımlanan olaylar hangi seviye olarak kabul edilir?


Olay Seviyesi 1

Olay Seviyesi 2

Olay Seviyesi 3

Olay Seviyesi 4

Olay Seviyesi 5


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir olayın afet olduğunu bize gösterir?


Tıbbi şiddet endeksi 1’den küçük ise

Tıbbi şiddet endeksi 1’den büyük ise

Tıbbi şiddet endeksi 1’e eşitse

Tıbbi şiddet faktörü 1’den küçük ise

Tıbbi iddet faktörü 1’den büyük ise


14.Soru

I. Ulusal desteğe ihtiyaç vardır
II. Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.
III. Yerel imkanlar yeterlidir.
IV. Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.
Yukarıda Türkiye Afete Müdahale Planında (TAMP), belirtilen etkilerinin seviyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I              II             III           IV
S1           S2            S3          S4

I              II             III           IV
S1            S2           S3          S4

I              II             III           IV
S2           S3            S4           S1

I              II             III           IV
S4           S5            S2           S3

I              II             III           IV
S3          S4            S1           S2


15.Soru

Kalbi duran birine olay yerinde bulunanlar tarafından olay yerinin imkânlarıyla yapılması gereken işlemleri kapsayan uygulamaların bütününe ne ad verilir?


EKG

İlkyardım

Tedavi

Temel yaşam desteği

Tanılama


16.Soru

Tıbbi müdahale gereken duruma sahip ancak, bir müddet bekleme ile kliniğinde kötüleşmenin beklenmediği yaralılardan oluşan grup hangi renk koduyla tanımlanmaktadır?


Siyah

Sarı

Kırmızı

Yeşil

Beyaz grup


17.Soru

Kapasite artışı tepki kapasitesinin doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynaklara olan talebin büyük ölçüde artması

Dalgalanmayı karşılamak için kaynakları kullanma yeteneği

Belirli sağlık talebi ihtiyaçlarını karşılama yeteneği.

Mevcut kaynaklar

Epidemiyolojik araştırmalar, diğer önlemler için artan kapasite dahil olmak üzere risk iletişimi ve kitle profilaksisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HTC yi arttıran faktörlerden biridir?


Daha az uzmanın bulunması

İş yoğunluğu

Kayıplar ve hastaların denetimi

Nispeten daha ciddi kurbanlar

Lojistik sorunlar ve personel yorgunluğu


19.Soru

Olay Komuta Sisteminin ilk uygulamaya başlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?


İtfaiye

Polis

Karayolu kazaları

Afetler

Sağlık hizmetleri


20.Soru

Sağlık, itfaiye, kurtarma gibi fonksiyonel gruplar aşağıdaki bölümlerden hangisinde yer alır?


Operasyon

Komuta

Lojistik

Finans

Planlama