Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal destek hizmetlerinin kapsamı içinde yer almaz?


Rapor ve arşivleme

Psikolojik triyaj

Psikososyal risk ve ihtiyaç analizi

Psikolojik ilk yardım

Psikolojik bilgilendirme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İletişim ve bilgi yönetiminin amaçlarından biridir?


Belirteçleri ve uyarıları formüle etmek ve yaymak

Öncelikleri seçmek

Komuta kadrosu ve Genel kadroya yön vermek

Olayın devam eden genel incelemesini yapmak

OKS organizasyon yapısını gözden geçirmek ve olay ihtiyaçlarını karşılamak için değişikler yapmak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Afetlere Karşı Güvenli Hastaneler” kampanyasının yaklaşımlarından değildir?


En pahalı hastane, görevini yapamayan hastanedir

Afetler bir sağlık sorunu ve toplumsal bir meseledir

Kritik sağlık tesislerini afetlerden korumak mümkündür ve uygun maliyetlidir

Sağlık sektörü çalışanları afet risklerinin azaltmasında etkili olmalıdır

Hastaneler mümkün olabildiğince yüksek katlı olmamalıdır


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin kullanıcı yelpazesinin genişliği özelliğinde değerlendirilir?


Tedavi birimleri

Ofis

Personel

Görüntüleme

Laboratuvar


5.Soru

Günümüzde tüm dünyada ambulanslarda görev yapan iki temel meslek grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 


acil tıp teknisyenleri ve paramedikler

doktorlar ve acil tıp teknisyenleri

doktorlar ve paramedikler

doktorlar ve hemşireler

acil tıp teknisyenleri ve hemşireler


6.Soru

Aşağıdaki kriterlerden hangisi Hastane tedavi kapasitesinin (HTC) bağlı olduğu kriterlerden biridir?


Yaralanma türleri

Ambulans sayısı

Tahliye zamanı

Mesafe ve hız

Temel malzemeler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, olayda görev yapan personelin yemek, uyku ve sıhhi hizmet için kullandığı, olay alanı içerisinde bulunan ancak operasyon hareket üs yerinden ayrı bir yerde tesis edilmiş alana verilen isimdir?


Operasyon hareket üssü

imkanlar

Olay tesisleri

Komutanlık ve operasyon yönetim binası

Kamp


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde dokümantasyon sürecinin başladığı dönemdir?


Afet tehlikesinin azaldığı dönem

Yönetimin belirledigi herhangi bir dönem

Afet planlama sürecinin ilk aşamasının bulunduğu dönem

Afetin zarar verme gücü ile ilişkili dönem

Afet tehlikesinin bulunmadığı rahat çalışma dönemi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, birincil triajın kurulma alanıdır?


Tam teşekküllü hastane

Sağlık ocağı

Olay yerine en yakın yerde bulunan hekimin muayenehanesi

Olay yerine en yakın yerleşim yeri

Olay yeri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, günlük yaşamı kesintiye uğratan ve yol açtığı zararın yerel kaynaklar ile telafi edilemeyecek boyuttaki olayı doğru olarak ifade eder?


Kuvvetli yağış

Soğuk hava

Afet

Ambulans yetersizliği

Hastane hizmetlerinin çok uzak yerde olması


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ‘T1’ triyaj katogorisini açıklamaktadır?


Acil bakım gerektiren ve hayati tehlikesi olan yaralanmalar

Önemli yaralanması olup, durumu stabil olanlar

Tedavisi gecikebilecek olanlar

Tüm müdahalelere rağmen nefes almayanlar

ABC’si stabil olan yaralılar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bireyin ilk yardımcı olarak yapması gereken  sorumluluklarından  birisi değildir?


Acil çağrı merkezini arayarak, doğru yardımın mümkün olduğunca hızlı ulaşmasını sağlaması,

Olay yerinde bulunanların hastaya herhangi bir müdahalede bulunmalarını engellemesi,

Olay yerine profesyonel acil yardım ulaşana kadar, olay yeri güvenliğini sağlaması,

Hastaya, hayat kurtarıcı ve durumun daha da kötüleşmesini engelleyecek ilkyardım uygulamalarını yapması,

Olay yerinde bulunanları, uyarıları ve bilgilendirmeleri ile yönlendirmesi,


13.Soru

OKS’ nin ana hedefi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Stratejik hedeflere ulaşmak için azami bir esneklikle ulusal, bölgesel ve yerel iş birliğini teşvik etmektir.

Trafik olaylarının kısa ve uzun vadeli olarak operasyonel olarak ele alınmasını sağlamaktır.

Günümüzde bölgesel ve küresel işbirliklerinin teşvik edilmesi ve doğal afetlerin önlenmesi amaçlanmıştır.

ICS (İncident Command System) adını taşıyan sistem ile beraber orman yangınlarının engellenmesi hedeflenmiştir.

Günümüzde A.B.D’de Ulusal Olay Yönetimi Sistemi adı verilen yapının temelini oluşturmaktadır.


14.Soru

Ordu içerisinde tıbbi birliklere ilk defa hangi tarihte görev vermiştir?


1959      

1590         

1792           

1854           

1878


15.Soru

OKS organizasyonu içerisinde ‘Olay maliyetlerini ve ödeme hesaplarını takip eden’ fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


Komuta

Finans

Planlama

Operasyon

Lojistik


16.Soru

I. MSI > 1 ise, bu bir afet göstergesidir.

II. MSI < 1 ise, olay bir acil durumdur.

III. T1, acil bakım gerektiren, hayati tehlikeleri oluşturan yaralanmaları ifade eder.

IV. T4, kırmızı renkle ifade edilir. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I, II  ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


17.Soru

Kapsamlı yaklaşım aşağıdaki unsurlardan hangilerini içerir?

I- Önleme       II- Kurtarma        III- Finans         IV- Tepki


I, II

Sadece I

I, II, III

I, II, IV

II, III


18.Soru

“Dalgalanmayı karşılamak için kaynakları kullanma yeteneği”
Yukarıda tanımı verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?


Kapasite artışı yeteneği

Kapasite artışı tepki kapasitesi

Kapasite artışı kapasitesi

Kapasite artışı

Toplum temelli kapasite artışı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaralı dağıtım planının hazırlanması için gerekli verilerden bir değildir?


Personel sayısı

Afet bölgesinin yeri

Hastanelerin yeri

Hastanelerin spesifik tanı ve tedavi olanakları

Hastanenin tedavi kapasitesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yürütülen operasyonların koordinasyonunu sağlar, aynı zamanda iletişim merkezi olarak işlev yapar?


Komutan

Hükümet yetkilisi

Olay komuta postası

Komutan vekili

Kamp sorumlusu