Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pulseoksimetre, kardiyak monitörler, defibrilatör, taşınabilir solunum cihazları Tıbbi Ekipman Setlerinden hangisi içinde yer alır?


Hava Yolu ve Solunum Desteği

Majör Ekipman ve Malzemeler

Kanama ve Dolaşım Desteği

Kitler

İlaçlar


2.Soru

Travma sonrası stres bozukluğu tepkileri kaç grupta toplanmaktadır?


1

2

3

4

5


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veye iyileşmesini etkileyen faktörlerden biridir?


Travma öncesi etkenler

Yeniden yaşantılama

Kaçınma

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Triyaj alanında bulunan renk simgeleri arasında değildir?


Yeşil

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sarı


5.Soru

Solunumun durmasından kaç dakika sonra, hücre düzeyindeki doku hasarı geri dönüşümsüz olur?


5

10

15

20

25


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerden sonra yaşanan duygusal belirtilerden biridir?


Halsizlik

Çaresizlik

Yorgunluk

İrkilme

Suçlama


7.Soru

Disiplin ve hukuk işleri ile ilgili şube hangi servisin içerisinde yer almaktadır?


Finansman servisi

Planlama servisi

Güvenlik servisi

Lojistik servisi

Basın ve Halkla ilişkiler servisi


8.Soru

I. Su temini zorluğu
II. Araç problemleri
III. Polis yetrsizliği
IV. Güvenli gıda temini zorluğu
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Afetlerde karşılaşılan halk sağlığı sorunlarındandır?


I ve IV

Yalnız III

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


9.Soru

1. Afet bölgesinde sağlık hizmetinin devamını sağlamak için gerekli sağlık personellerinden görevlendirmeler yapar.

2. Hizmetlerin normale dönmesi için gerekli personel planlamasını diğer servislerden aldığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirir.

3. Afet durumlarında ortaya çıkabilecek personel ile ilgili disiplin işlerinden sorumludur.

Yukarıda insan kaynaklar şubesinin görevleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3


10.Soru

Aşağıdaki birimlerden hangisi Planlama şefinin sorumluluk alanı dahilindedir?


Dokümantasyon sorumlusu

İnsan kaynakları sorumlusu

Hukuk/Tazminat sorumlusu

Acil durum sonlandırma sorumlusu

Tehlikeli madde sorumlusu


11.Soru

Afetlerde psikososyal müdahalenin ana ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan onuruna saygı

Zarar vermemek

Güçlendirme

Toplum katılımı

Gönüllü müdahale


12.Soru

Yetişkin bir kişide ortalama kaç litre kan bulunur? 


8-10 litre

6-8 litre

5-7 litre

9-11 litre

4-6 litre


13.Soru

I. Sağlık bilgi sistemleri subesi
II. İnsan kaynakları şubesi
III. Tıbbi cihaz şubesi
IV. Biyomedikal şubesi
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Planlama servisi şubelerindendir?


Yalnız III

IIve III

III ve IV

I ve II

I,II,ve IV


14.Soru

Sağlık hizmetlerini ihtiyaç gereği aşırı kullanılması afetlerin halk sağlığına etkileri olan genel başlıkların hangisi altında değerlendirilebilir?


Toplum sağlığına doğrudan etkileri

Sağlık sistemine doğrudan etkileri

Toplum sağlığına dolaylı etkileri

Sağlık Sistemine dolaylı etkileri

Çevre sağlığına doğrudan etkileri


15.Soru

Bebeklerde normal solunum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


30-60/dk

18-24/dk

16-22/dk

12-20/dk

20-30/dk


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası karşılaşılabilen bilişsel belirtilerden biridir?


Suçlama

İlişkilerde çatışma

Dehşete kapılma

Hafızada gerileme

İçe kapanma


17.Soru

Travma çalışanlarının travma mağduruna yardım etmesindeki en temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?


Eleştri

Empati

Ergonomi

Entropi

Erişilebilirlik


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sistemi (OKS) organizasyonunun fonksiyonel alanlarından biri değildir?


Koordinasyon

Komuta

Operasyon

Planlama

Lojistik


19.Soru

Ruhsal travmatik bir olayın Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak değerlendirilebilmesi için afetin ardından en az kaç gün geçmiş olması gerekir?

 


10 gün

20 gün

30 gün

45 gün

90 gün


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Operasyon servisi içinde yer alan Aşı programları birimin görevlerindendir?


İlde bulunan aile sağlığı merkezlerinin olay sonrası aksaksız çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

Var olan aksaklıkların giderilmesi için ilgili servisler ile çalışır.

Kalabalık topluluklarda aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı salgın riskini bulaşıcı hastalıklar
birimi ile birlikte değerlendirir ve gerekli aşıların uygulanmasını sağlar

Aile sağlığı hekimlerinin gerektiğinde afetlerin akut durumunda mobil sağlık ekiplerinde veya hastanelerde görevlendirilmesini sağlar ve bunu koordine eder.

Birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin afet anında da devam etmesini sağlar.