Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir alan adına ait IP adresini bulmak için hangi uygulama katmanı protokolü kullanılır?


FTP

SMTP

HTTP

POP3

DNS


2.Soru

Ham veriyi alarak üzerinde işlemler yapan, bilgi olarak çıkış veren, gerektiği durumlarda bilgiyi depolayarak daha sonra kullanımına olanak sağlayan elektronik cihazlara ne ad verilir?


Bilgisayar

Otomasyon

Konsol

Gömülü Sistem

Sunucu


3.Soru

Kendisine gelen paketin IP adresine bakarak hangi arayüzden gönderileceğine karar veren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


Tekrarlayıcı

Köprü

Yönlendirici

Anahtar

Göbek


4.Soru

Her ne kadar günümüz haberleşmesinde TCP/IP modeli kullanılıyor olsa da katmanlı ağ mantığını ilk standartlaştıran, OSI (Open System Interconnection – Açık Sistemler Bağlantısı) modelidir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde OSI modeli Uygulama katmanında kullanılan protokollerden birisidir?


SSL

IPv6

TCP

SMB

ISO 8822


5.Soru

Paketlerin başlığında bulunan MAC adreslerine göre seçimli olarak veri iletimine imkân sağlayan cihazlar seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Tekrarlayıcılar

Çoklayıcılar

Anahtar Cihazlar

Köprüler

Yönlendiriciler


6.Soru

Şifrelenmiş metinlerin çözülmesinde ve dijital imzaların oluşturulmasında kullanılan yöntem hangisidir?


Şifreleme fonksiyonu

Açık anahtar

Gizli anahtar

Simetrik anahtar

Simetrik şifreleme


7.Soru

En gelişmiş taşıma katmanı protokolü olan ve verilerin alıcı bilgisayara eksiksiz, sıralı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını garanti eden protokol seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


TCP

UDP

POP3

IMAP

XRP


8.Soru

Advanced Encryption Standard 256 bit uzunluğunda anahtar kullanıldığında kaç turdan oluşur?


8

10

12

14

16


9.Soru

Ağın arızalarını kaydetmek, raporlamak ve gerekli aksiyonları almak için geliştirilen mekanizmaya ne ad verilir?


Felaket Yönetimi

Hata Yönetimi

Yapılandırma Yönetimi

Performans Yönetimi

Takip Yönetimi


10.Soru

Ağ bağlantılarını, ağı iki farklı bölüme ayıracak şekilde düzenleyen ağ bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Tekrarlayıcı

Yönlendirici

Köprü

Anahtar cihaz

Göbek cihaz


11.Soru

Kullanıcılar arasında güvenli bir iletişim oluşturmak için gerekli algoritmaları ve protokolleri tasarlayan ve geliştiren bilim dalına ne ad verilir?


Kriptoloji

Kriptografi

Kriptoanaliz

Bilgi Güvenliği

Algoritma


12.Soru

Bir merkez dağıtıcı cihaz ve ona direkt bağlı düğümlerden oluşan ağ topolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


Ortak Yol (Bus)

Halka (Ring)

Örgü (Mesh)

Yıldız (Star)

Ağaç (Tree)