Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin 2013 yılında güncellenerek revize edilen sürümünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi değildir?


Bilgi güvenliği politikasına uyumlu olması

Kurum içinde yaygınlaştırılmış olması

Bilgi güvenliği gereksinimlerini dikkate alması

Risk değerlendirme sonuçlarını göz önünde bulundurması

Güncellemeye ihtiyaç duymaması


2.Soru

Sistem ve bilgi güvenliği önlemlerini aşmak için bir güvenlik açığından yararlanıp sisteme akıllı bir izinsiz grime tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Güvenlik açığı

Tehdit

Risk

Saldırgan

Saldırı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehdit sınıflarının üçünü birden kapsama özelliğine sahiptir?


Araya girme

Telekulak

Modifikasyon

Sahtecilik

Başkası gibi görünmek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi simetrik şifreleme algoritmalarının temel ögelerinden biri değildir?


Açık Metin

Açık Anahtar

Gizli Anahtar

Şifrelenmiş Metin

Şifreleme Fonksiyonu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SSL oturumunun durumunu tanımlamak için gerekli parametrelerden biri değildir?


Veri sıkıştırma Metodu

Rastgele Sayı

Başlatma vektörleri

Sıra numaraları

Açık anahtar


6.Soru

Ağ bağlantısını kullanacak programı ifade eden OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel

Veri bağlantısı

İletim

Uygulama


7.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi sertifikaların özelliklerinden biri değildir?


Bir varlığın kimliği, dijital imzası kullanılarak doğrulanabilir.

Sertifikaların yönetimi güvenilir üçüncü partiler tarafından yapılır.

Bir açık anahtarı, bir kişi, uygulama veya servis ile ilişkilendirmek için kullanılan bir dijital dokümandır.

Güvenilir birinci şahıslara sertifika otoritesi denir.

Dijital imza, sertifika sahibinin gizli anahtarı kullanılarak açık anahtarının ve kim­liğinin şifrelenmesi ile elde edilir.


8.Soru

Aşağıdakilerin hangisi açık anahtar altyapısı (PKI)’nın temel işlevlerinden birisi değildir?


Sertifika yayımlamak

Sertifika problemlerini çözmek

Sertifika iptal listelerini oluşturmak

Anahtar yaşam döngüsünü yönetmek

Sertifika iptal listelerini erişime açmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi E-posta trafiğindeki başlıca kötü niyetli kullanıcılardan değildir?


Spam e-posta üreticileri

Dolandırıcılar

Bilgisayar Solucanları

Oltacılar

Dosya sistemi virüsleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik servisi değildir?


İnkâr edememe

Erişim kontrolü

Fiziksel güvenlik

Denetim

Doğruluk


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağı topolojilerinden birisi değildir?


Açık (Open)

Yıldız (Star)

Halka (Ring)

Örgü (Mesh)

Ortak Yol (BUS)


12.Soru

Internet veya intranetler üzerinde çalısan bir sunucu uygulamasına ne ad verilir?


Kapalı anahtar

Lokal giriş

Web

Dizi Şifreleme

Kerberos


13.Soru

Bütün açık anahtar şifreleme algoritmalarına karsı kullanabilen iletişim ağının ele geçirilmesi ile yapılan saldırı türü hangisidir?


Şifreleme fonksiyonu

Açık anahtar

Aradaki adam saldırısı

Simetrik anahtar

Simetrik şifreleme


14.Soru

I. Araç Yönetim
II. Araç Uygulama
III. Yönetici Uygulama
IV. Ağ Yönetim Sistemi
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri SNMP protokolü kullanımı için gerekli bileşendir?


Yalnız I

Yalnız III

II, III

I, II, III

II, III, IV


15.Soru

I. gerçek rastgele sayılar
II. sözde rastgele sayılar
III. kriptolojik olarak güvenli rastgele sayılar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bilgisayar bilimlerinde olan rasgele sayı çeşitlerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

I. ARPANET, internet ağının atasıdır.
II. 1985 yılında @ (at) işaretinin kullanılması
III. 1972 yılında elektronik posta uygulamaları
IV. DARPA, ARPANET’in yeni isimlendirmesidir.
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri bilgisayar ağlarının tarihçesi bağlamında doğrudur?


Yalnız II

I ve II

II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistem güvenliği için alınması gereken tedbirlerden birisi değildir?


Sistem üzerinde kurulu uygulamaları düzenli aralıklarla denetlemek

Sistem üzerindeki programların son güncellemelerini yüklemek

Ücretsiz yazılımlar kullanmamak

Sisteme giriş yapan kullanıcıların girişlerini denetlemek

Sistemdeki trafiği izleyip müdahale etmek


18.Soru

Anahtar da­ğıtımında basit ve pratik olmasından dolayı en yaygın kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Simetrik Şifreleme ile Anahtar Dağıtımı

Anahtar Dağıtım Merkezi Kullanarak Anahtar Dağıtımı

Kriptografik Şifreleme ile Anahtar Dağıtımı

Merkezi Olmayan Anahtar Dağıtımı

Asimetrik Şifreleme ile Anahtar Dağıtımı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topolojilerine göre bilgisayar ağları çeşitlerinden biri değildir?


Yıldız

Halka

Ortal yol

Örgü

Üçgen


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletilecek mesajı kullanılacak yönteme bağlı olarak eşit uzunlukta parçalara ayırarak şifrelenmiş metne dönüştürür?


Blok şifreleme

Dizi şifreleme

Tek zamanlı blok

Sözde rastgele sayılar

Gerçek rastgele sayılar