Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aile ile tanışma/bağlantı kurma aşamasında Sosyal hizmet uzmanı, ilk görüşmede öncelikle neye dikkat etmelidir?

 


İlk görüşmenin mümkün olduğunca uzun olmasına

İlk görüşmenin mümkün olduğunca detaylı olmasına,    

 

İlk görüşmenin mümkün olduğunca bilimsel olmasına

İlk görüşmenin mümkün olduğunca teorik olmasına

İlk görüşmenin mümkün olduğunca kısa olmasına


2.Soru

Aile ile birlikte sorunların keşfi, sorunların derinliğine incelendiği ve ele alındığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Ön değerlendirme

Tanışma

Planlama

Uygulama

Son değerlendirme


3.Soru

Aşağıdaki arabuluculuğun temel ilkelerinden hangisi arabuluculuk sürecine katılım ve bir anlaşmaya varma, kişilerin rızasına/özgür iradesine dayalı bir süreç olması fikrini desteklemektedir?  


Çıkar çatışması

Mesleki sınırlama

Tarafsızlık

Gizlilik

Gönüllülük


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile tedavisi ve danışma hizmetleri çeşitleri içinde yer almaz?

 


Evlilik rehberliği

 

Aile rehberliği

 

Bir veya iki aile üyesine yönelik tedavi

 

Deneysel tedavi

 

Fizik tedavi


5.Soru

Aileyi üye sayısı ve bir araya geliş biçimine göre temelde kaç kategoride inceleyebiliriz?

 


1

 

2

 

5

 

3

 

4


6.Soru

Bir kadının daha sessiz ve sakin bir yapıda olan eşine “pısırık” demesi ya da “sen de erkek misin!” gibi kışkırtıcı sözler söylemesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir? 


İhmal 

Ekonomik istismar

Duygusal istismar 

Fiziksel istismar 

Cinsel istismar


7.Soru

‘’Ailenin yapısı, aile üyelerinin etkileşimi biçiminde kendisini gösterir. Bu yapı her zaman anlatılanlardan çıkarılamaz. Aileler sıklıkla kendilerini olduklarından daha çok olmaları gerektiği gibi anlatırlar.’’ Yukarıda tanımı verilen yapısal aile danışmanlığının hangi becerisidir?


Canlandırma

 

Katılma ve uyum sağlama (dahil etme)

 

Yapısal harita çıkarma

 

Etkileşimlere odaklanma ve bunları değiştirme

Sınır çizme 


8.Soru

I Geleneksel kadınlık rolü

II Evin ve evliliğin mahremiyeti

III İki ebeveynli aile “ideal”dir anlayışı

IV Kadının kendini suçlaması

Verilenlerden hangisi ya da hangileri kadının şiddet ortamında kalmasına neden olan toplumsal değer sisteminin unsurlarındandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, III ve IV

Hepsi


9.Soru

Hangisi sosyal mübadele kuramının özelliklerinden değildir?


Kuramın temelinde rasyonel seçim modeli yatmaktadır

 

Aile ilişkilerinde kayıplar ve kazançlar dinamik yapıdadır

 

Kişiler arasında karşılılık ilkesi vardır

 

Sosyal alışveriş durumunda beklenti olmaksızın bir davranış biçimi vardır

 

Aile üyelerinin aradığı bir dizi ödül vardır


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca ele alması ve incelemesi gereken temel kavramlardan değildir?

 


Kural

 

Bilişim

 

İlişki

 

Kalıp

 

İletişim


11.Soru

1.Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel özelliklerinden biri değildir?

 


Aile evrenseldir

 

Aile şekillendirme özelliğine sahiptir.

 

Ailenin kapsamı sınırlıdır

 

Aile üyelerinin sorumlulukları yoktur.

 

Şekillenmiş sosyal yapıların en küçüğüdür.


12.Soru

Güçsüz ve baskı altında konumlanan gruplardan kadına ilişkin gerçeği anlama ve değiştirme çabasında başarılı olabilmek ve kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini onların ifadeleriyle anlamak ve güçlenme için gerekli koşulları sağlamak için değişme sürecine konu olanların görüşlerinin ön plana çıkarılmasına yardımcı olan teori aşağıdakilerden hangisidir? 


Psikanalitik teori

 

İnsancıl teori

 

Bağlanma teorisi

 

Feminist teori

 

Sembolik etkileşimcilik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile tedavisi ve danışma hizmetlerinden biri değildir?


Evlilik rehberliği

 

Aile rehberliği

Bir veya iki aile üyesine yönelik tedavi

 

Deneysel tedavi

 

Aile üyeleri arasında duygusal tedavi değişikliğini esas almayan tedavi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişmenin yarattığı aile politikası sorunlarına örnek olarak gösterilemez?

 


Boşanma, yeniden birleşme ve yeniden evlenmelerin artması

 

Evlilik dışı doğumlar ile çocuksuzluğun artması

Çocuk anneler

Yalnız ebeveynler

 

Doğal yöntemlerin yerine alan yeni yöntemlerle cinsiyet, özürlülük veya zekâya göre seçim yapılabilmesi


15.Soru

ABD’de aile sosyal hizmetinin öncüsü olan Mary Richmond tarafından yazılan, ailenin doğal bağlamında incelenmesi ve bir bütün olarak tedavi edilmesi gerektiğini savunduğu kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 


Sosyal Teşhis

 

Klinik Müdahale

 

Sosyal Bağlamda Aile

 

Kitleler Psikolojisi

 

Sosyolojik Düşünmek


16.Soru

Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varabilmek için arabulucunun her iki taraf için objektifliğini koruması önemlidir.

Yukarıdaki cümlede arabuluculuğun ortak temel ilkelerinden hangisinden bahsedilmektedir?   


Gizlilik 

Gönüllülük 

Mesleki sınırlama 

Tarafsızlık 

Çıkar çatışması


17.Soru

"İlaç niteliğine sahip bir maddenin beyni etkilemesinden kaynaklanan, maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yokluğundan kaynaklanan huzursuzluktan sakınmak için, devamlı veya periyodik olarak madde alma arzusu ve bazı davranış bozukluklarıyla karakterize bir beyin hastalığı" olarak tanımlanan hastalık hangisidir?


Madde bağımlılığı

Böbrek yetmezliği

Karaciğer yetmezliği

Televizyon bağımlılığı

Epilepsi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Stratejik aile danışmanlığında, müdahale sürecinin aşamalarından biri değildir?

 


Sosyalleşme

 

Soruna odaklanma

 

Etkileşime girme

 

Amaç oluşturma ve yapılacakları belirleme

 

Aileleri tanımadan her aileye aynı uygulama uygulanmalıdır


19.Soru

Ülkemizde 4787 sayılı kanun ile Aile Mahkemeleri hangi tarihte kurulmuştur?


20.02.2005

18.01.2005

18.01.2003

22.10.2010

09.12.2001


20.Soru

İçinde sevgi göstermeme, saygı eksikliği, küfür, hakaret, aşağılama, sürekli eleştiri, kıskançlık gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel istismar

Cinsel istismar

Duygusal istismar

Ekonomik istismar

Kendi kendini ihmal