Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kaç yılında kabul edilmiştir?


1987

1986

1988

1989

1985


2.Soru

Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç ne anlama gelir?


Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “bütünleştirici” bir öğrenmedir. 

Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “bireysel” bir öğrenmedir. 

Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “deneyimsel” bir öğrenmedir. 

Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “teorik” bir öğrenmedir. 

Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “uygulamalı” bir öğrenmedir. 


3.Soru

C¸ocuk evleri ilk olarak çocuk grup evi adı altında Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı C¸evre Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile iş birliği protokolü ile 2000 yılında hangi ilde açılmıştır?


İstanbul

İzmir

Eskişehir

Ankara

Konya


4.Soru

Çocuğa karşı suç işlendiğini öğrendiğimizde bildirim yapacaklarımızın arasında olan Aile-Kadın-Çocuk-Yaşlı ve Engelli Sosyal   Destek Hattı numarası aşağıdakilerden hangisidir?


156

155

183

184

153


5.Soru

  1. Kamu Vesayeti Makamı  -   Türk Medeni Kanunu’nda kişilerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için hak ve fiil ehliyetine sahip oldukları durumlar düzenlenmiştir. Gerçek kişiler kural olarak ergin (reşit) olduklarında hak ve yetkilerini kullanma (fiil) ehliyetine sahip olur.
  2. Asliye Hukuk Mahkemesi: Asliye hukuk mahkemesi, kamu vesayeti sisteminde denetim makamı görevini yerine getirir. Bu görev kapsamında, vesayet makamı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlar.
  3. Ağır Ceza Mahkemesi: Bu mahkemede bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Duruşmayı başkan yönetir ancak başkan ve üyelerin oyları birbirine eşittir.

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II

II, III

I, II, III

I, III

Yalnız II


6.Soru

Ailesi olan ve  bakıma muhtaç olduğu belirlenen bir çocuğun ilgili kurumlar tarafından öncelikle nasıl bir yol izlemesi gerekir?


Çocuğu koruyucu aileye vermek

Aileye ayni ve nakdi yardım yapmak

Çocuğu evlatlık vermek

Kurum bakımı altına almak

Çocuk mahkemelerine başvurmak


7.Soru

18 yaş altında veya 18 yaşından büyük olup akıl sağlığı yerinde olmayan bireylerin cinsel istismara veya taciz ya da tecavüze uğramış olma şüphesi ile görevli savcının talimatı ile getirildiği merkez aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk izlem merkezi

Çocuk koordinasyon merkezi

Çocuk esirgeme kurumu

Sevgi evleri

Çocuk evleri


8.Soru

Dünyada çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri kapsamında ifade edilen ve çocukların çalıştırıldığı çok sayıda iş alanlarından bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kölelik ve borç karşılığında zorla çalıştırılma

Ev işlerinde ailesine yardım etme

Tarım işlerinde ailesine yardım etme

Ticari işlerde ebeveyne yardım etme

Evinde kendi odasını toparlama


9.Soru

Çoğunlukla harçlıklarını çıkarmak, aile geçimine katkıda bulunmak ve bazen de tek başına ev geçindirmek amacıyla sokakta çalışan çocukları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sokak çocuğu

Sokağa terk edilen çocuk

Sokakta çalışan çocuk

Sokakta çalıştırılan çocuk

Sokakta yaşayan çocuk


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesinde belirtilen yaptırımlarda çevrilen cezalardan biri değildir? 


Adlî para cezası

Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi

On sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam ettirilmesi

Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan men edilmesi

Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılması


11.Soru

Çocukların refah düzeyini artıran sistemlerden ve en önemlilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çocuk Yetiştirme Yurtları

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Adalet Bakanlığı


12.Soru

Çocuk evlerinin amacı aşağıdakilerden hangidir?


Çocukları sınırlandırmak

Çocukları terbiye etmek

Korunmaya öuhtaç çocukları topluma yararlı kişiler olarak yetiştirmek

Çocukları kaynaştırmak

Çocukları suça yöneltmek


13.Soru

Adalet Bakanlığının görevi nedir? 


Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri yapmak 

Çocuk adalet sisteminde görev yapan kurumlar arasında koordinasyonu sağlar

Çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleşmeleri amaçları güder

Çocuğa yönelik hizmetlerin uygulanmasından sorumludur

Kamu vesayeti sisteminde denetim makamı görevini yerine getirmektir


14.Soru

Seçeneklerin hangisinde Birleşmiş Milletlerin belirlediği ve kabul ettiği kurallarla bu kuralların amaçları doğru eşleştirilmiştir?


Riyad Kuralları - Önleme

Pekin Kuralları - İnfaz

Havana Kuralları - Yargılama

Pekin Kuralları - Önleme

Riyad Kuralları - İnfaz


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdehale sürecinde aile ile yapılan ilk görüşmenin ardından gelen aşamadır?

 


Kendilik odağı

 

Soruna odaklanma

 

Etkileşime girme

 

Sosyalleşme

 

Amaç oluşturma ve yapacakları belirleme


16.Soru

I. ABD

II. Türkiye

III. Somali

IV. İngiltere

Yukarıdaki ülkelerden hangisi ya da hangileri Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamamıştır? 


Yalnız I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sokak çocuklarının korunması için gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalrından biri değildir?


Ebeveyn bilinçlendirilmesi

Koruyucu aile uygulaması

Çocuk ve gençlik merkezleri

Ailede çalışmayanlara iş imkanı sağlanması

Evlatlık verme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukları sokakta bekleyen risk ve tehlikelerden birisidir?


Aile içi şiddete maruz kalmaları

Ekonomik yetersizlik

Madde bağımlılığı

Ailenin bakamayacağı sayıda çocuk yapması

İstismara uğramaları ve kurtuluşu sokakta aramaları


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimle ilgili temel kavramlar arasındadır?


Hazır bulunuşluk

Gelişme hakkı

Korunma hakkı

Katılım Hakkı

Hayatta kalma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğu istismar etme türlerinden biri değildir?


Duygusal istismar

Sosyal istismar

Fiziksel istismar

Cinsel istismar

Ekonomik istismar