Almanca 1 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Montag, Diensta, …………., Donnerstag

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Samstag

Sonntag

Mittwoch

Freitag

Wochenende


2.Soru

„Ich bin Vegetarier.“ Cevabına sorulması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?


Mögen Sie Fleisch?

Essen Sie gern Kuchen?

Mögen Sie Gemüsesuppe?

Trinken Sie Milch?

Mögen sie Erdbeeren?


3.Soru

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun kelime hangisidir?

‘Ich habe eine  gute…………… Ich kann lang  aufstehen oder körperlich arbeiten


Kilo

Zeichnen

Kondition

Schreiben

Rechnen


4.Soru

I. Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar.

II. Hâkimler Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir.

III. 9 yıllık bir süre için seçilen hâkimler yalnızca bir dönem görev yapabilirler. 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Was bedeutet das Wort “schlafen” auf Türkisch? “schlafen” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


okumak
yazmak
uyumak
çalışmak
gezmek

6.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bir başvuru sözleşmeye uygun ve başvuru şartlarının tümünü taşıyor ancak, başvuru taraf devletin çekince koyduğu bir alana veya tâbi olmadığı bir Protokole dayanmaktaysa, bu durumda mahkemenin kararı ne olur?


Karar beklemeye alınır.

İlgili devlet sözleşmeye taraf olduğu için çekince veya protokole bakılmaksızın dava devam eder.

Sadece uyarı cezası verilebilir.

Mahkeme tarafından ön koşullar yönünden reddedilir.

İlgili devletten konuya ilişkin rapor istenir.


7.Soru

Wie lautet das Modalverb "können" in der 2. Person Plural? "Können" fiilinin 2.  çoğul şahıs çekimi nedir?


können

könnt

kann

kannst

könntest


8.Soru

Hukuk tarafından korunan ve bu korumadan yararlanılması ferdin iradesine bırakılan menfaatlere ne ad verilir?


Hukuk

Yetki

Hak

Edim Yükümlülüğü

Borç


9.Soru

Frau Pant: Guten Morgen, Frau Kumis. Frau Kumis: Guten Morgen Frau Pant. Frau Pant: Wie geht es Ihnen? Frau Kumis:………………….. Welches ergänzt die Lücke im obigen Dialog? Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Danke, mir geht es gut.
Ich gehe einkaufen.
Nein, danke schön.
Ja, ich habe keine Zeit.
Heute ist Freitag.

10.Soru

Ich wohne in München cevabına yöneltilecek soru hangisi olmalıdır?


Wo wohnen Sie?

Wo wohnt er?

Wo wohnt sie?

Wo wohnt ihr?

Wo wohnt ihr?


11.Soru

ich möchte, er möchte, sie(Pl)möchten, wir möchten, ihr möchtest

Welches Wort ist grammatisch falsch?

Yukarıda verilmiş olan “möchten”  yardımcı fiilinin yanlış çekimlenmiş olanı aşağıdakilerden hangisidir?


ich möchte

er möchte

sie(Pl) möchten

wir möchten

ihr möchtest


12.Soru

“Wann fängt die Arbeit an?” Welche Antwort passt zur obigen Frage? Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


Die Arbeit fängt um 7 Uhr an.

Nein, die Arbeit fängt nicht an.

Ja, natürlich. Ich brauche eine Arbeit.

Ich bin eine Lehrerin.

Am Morgen fahre ich zur Arbeit.


13.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kamu otoritelerince
tanınan ve hukuk eliyle düzenlenen hürriyetleri içerir?


Temel haklar

Temel hak ve hürriyetler

Kamu hürriyetleri

Kişilik hakları

Vatandaşlık hakları


14.Soru

Was passt?

Seine Familie __________ aus Spanien.


lebt

wohnt

bleibt

kommt

arbeitet


15.Soru

Füllen Sie die Lücke mit der passenden Form des Verbs 'mögen'.

..... Sie ihren Kaffee mit oder ohne Zucker?


mag

magst

mögt

mögen

mag


16.Soru

''Sie ist _____ Psychologin.'' Welcher unbestimmter Artikel vervollständigt den Satz richtig? Hangi belirsiz tanımlık cümleyi doğru tamamlar?


eine

einer

einen

ein

eins


17.Soru

Aşağıdakilerden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hâkimlerini hangisi seçmektedir?


Bakanlar Komitesi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği

Avrupa İnsan Hakları Komisyonerliği

Konseye Üye Devletler


18.Soru

Was passt?

Seit 62 Jahren verkauft Kayharina Koch _____ _____ Bamberger Markt Obst und Gemüse.


auf dem

in der

vor der

für das

von dem


19.Soru

.....ihr japanisch sprechen?

Ergaenzen Sie die Lücke mit der passenden Form des Modalverb's "können".


kann

kannst

kann

könnt

können


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

Welches der folgenden ist anders?


Judo

Traurig

Karate

Yoga

Tai-Chi