Almanca 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A-Wo wohnen sie?B-.......................................... Finden Sie die richtige Antwort auf die oben angegebene Frage. Yukarıda verilen soruya uygun cevabı bulunuz.


Ich wohnt in Frankfurt.

Wir kommen aus Antalya.

Wir wohnen in Stuttgart.

Sie wohnen in Münster.

Ich komme aus Eskişehir.


2.Soru

Welches Wort passt semantisch nicht zu den anderen in der Wortgruppe? (Verilen seçeneklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?)


fröhlich

Tai-Chi

Yoga

Karate

Judo


3.Soru

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), BM Genel Kurulu tarafından üç yıllık bir süre için seçilmiş kaç kişiden oluşur?


51

52

53

54

55


4.Soru

Örgütlenme özgürlüğüne istinaden Ekonomik ve Sosyal Konsey ile yapılan anlaşma sonunda UÇÖ tarafından özel bir şikâyet bildirim prosedürü kaç yılında hazırlanmıştır?


1975

1984

1992

1950

1963


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının nitelikleri arasında değildir?


Evrensellik

Başkalarına devredilebilme

Doğuştan sahip olma

Mutlaklık

Temel hak olma


6.Soru

“Devletin Anayasal Düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerin ve ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması” olarak tanımlanmaktadır" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Güvenlik konseyi

İç güvenlik

Dış güvenlik

Milli güvenlik

Kamu güvenliği


7.Soru

''Wie bitte? Können Sie das bitte buchstabieren?'' Was ist unter dem Verb buchstabieren zu verstehen? Buchstabieren fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Harf harf hecelemek

Fiil çekmek

Sıfatlandırmak

Hecelere bölmek

Tamamlamak


8.Soru

Wie schreibt man die Zahl “21”?

“21”sayısının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangsisidir?


Einzwanzig

Einsundzwansiz

Zwanzigundeins

Einundzehn

Einundzwanzig


9.Soru

ADT’nin en başta gelen organı aşağıdakilerden hangisidir?


Adalet Kurulu

Genel Sekreterlik

Bakanlar Komitesi

Büyük Daire

Genel Kurul


10.Soru

Aber sie haben keine ..................... cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Butter

Mehl

Ei

Kuchen

Salat


11.Soru

Erika: Wo arbeitest du? Musa: Ich arbeite ......... Migros. Finden Sie die passende Aussage, die den oben angegebenen Satz richtig ergänzt. Yukarıda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


zu

bei

auf

aus

um


12.Soru

Aşağıdakiler hangisi Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nun, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na göre görevlerinden biri değildir?


Afrika’da insan ve halkların haklarına ilişkin belge toplamak, çalışmalar ve araştırmalar
yapmak.

Afrika hükümetlerinin mevzuatlarına dayanak oluşturabilecek, insan ve halkların hakları ve temel özgürlükleriyle ilgili hukuksal sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve kuralları şekillendirmek ve düzenlemek.

İnsan ve halkların haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili diğer Afrikalı ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Bir taraf devletin, Afrika Birliği Teşkilatı'nın (ABT) bir organının ya da ABT tarafından tanınan bir Afrika teşkilatının istemi üzerine, Şartın hükümlerini yorumlamak.

İnsan haklarının geliştirilmesi kapsamında üye devletlere yaptırımlarda bulunmak.


13.Soru

Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Ergänzen Sie den folgenden Satz.

„Das ist … Mutter.“


meinem

mein

meinen

meine

meiner


14.Soru

„Mein Auto ist _______________.“ cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


gehen

laufen

kaputt

tanken

kommt


15.Soru

Wir machen um ………. Schluss. (20:15) Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


gegen neun
halb zehn
viertel nach acht
halb acht
viertel vor acht

16.Soru

Ahmet: - Entschuldigung, wie heißt ' Kitap' ....... Deutsch?

Günther: - Das Buch.


in

im

am

auf

aus


17.Soru

Lisa Vogel ................. am Morgen.Welches Wort ergänzt die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Dienerin

Fußball spielt

frühstückt

Bier trinkt

ankommt


18.Soru

Wir sind ............. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Adresse

kommen

umgezogen

Vorname

Telefonnummer


19.Soru

I. Yargılama yetkisi yoktur, pratik düzeyde çözüm bulma arayışındadır.

II. İstediği yeri ziyaret etme ve orada araştırma yapma yetkisine sahiptir.

III. Hükümetle temsilcileriyle yapılan görüşmeleri kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı Veya Onur Kırıcı Ceza Veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi ile ilgili doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II 

I ve II

I ve III

II ve III


20.Soru

Ergaenzen Sie mit dem passenden trennbaren Verb.

Diese Tomaten sind sehr frisch. Wo ..... Sie denn ....?


wegfahren

ausladen

losfahren

zürückkommen

einkaufen