Almanca 1 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Was passt in die Lücke?

Entschuldigung, hält der Bus _____ Goetheplatz?


in

an

in der

an der

am


2.Soru

Ergaenzen Sie den Satz mit der richtigen Form des Verbs "möchten." "Morgen Abend ....... die Eltern von Lisa ins Theater gehen."


möchten
möchtest
möchte
möchtet
möchte

3.Soru

„Die Tomaten __________ 2 Euro.“ Cümlesinde eksik bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 


ist

kostet

zahlen

kosten

kommen


4.Soru

Tüm Göçmen İşçilerin Haklarının ve Ailelerinin Korunması Komitesi’, Sözleşme’nin, taraf devletlerin ülkesindeki uygulamalarıyla ilgili raporları Başlangıç raporlarından sonra kaç yılda bir sunması gerekir?


1

2

3

4

5


5.Soru

Was passt? Ist das euer Sohn? -Ja das ist __________ Sohn.


unser

meiner

Ihre

sein

deiner


6.Soru

Ergaenzen Sie den unten angegebenen Satz mit dem passenden Possessivartikel.

Das ist ...... Auto.


eure

mein

deine

ihre

unsere


7.Soru

Kolektif şikâyet ne zaman yürürlüğe girmiştir?


2 Haziran 1998

1 Temmuz 1998

2 Ağustos 1998

1 Eylül 1998

2 Ekim 1998


8.Soru

Welches Wort passt nicht zum Kontext?Kellner

Psychologe

Krankenwagen

Lehrer

Hausfrau


9.Soru

Aşağıda verilen niteliklerden hangisi insan haklarının insanın doğasından ve niteliğinden kaynaklanan haklar olduğunu vurgulamaktadır?


Doğuştan Kazanılma

Mutlaklık

Vazgeçilmezlik

Bireye Ait Olma

Çoğunlukla Hürriyet Hakkı Olma


10.Soru

Sind Sie Krankenschwester? sorusuna cevap ne olmalıdır?  


Ich bin Frau Becker.

Freut mich!

Hier arbeitet ein Arzt.

Die Personen sind freundlich.

Ja, ich bin eine Krankenschwester.


11.Soru

"Hast du Zeit?" Wie lautet die Antwort? Bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olur?


Sie hat viel Zeit.

Sie hat wenig Zeit.

Ich habe Zeit.

Ich habe viele Freunde.

Mir geht es gut.


12.Soru

Devletin görevlerinden birisi olan sivil, kamusal ve siyasal alanda insan hakları kullanımlarına karışmaması hangi ifadeyle açıklanabilir?


Dokunmama

Tanıma

Koruma

Tanıtma

Temin-Tedarik


13.Soru

Wie sind die allgemeine Ruhezeiten? Die Zeit  ist mittags ..bis...und abends von.... bis.... Uhr. Welches Wort ergänzt die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


17 bis 18 Uhr / 22 bis 03

14 bis 16 Uhr / 20 bis 03

12 bis 15 Uhr / 22 bis 08

10 bis 12 Uhr / 22 bis 05

11 bis 18 Uhr / 22 bis 08


14.Soru

Kadınlara Yönelik S¸iddet ve Aile İçi S¸iddetin O¨nlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Amsterdam Antlaşması

İstanbul Sözleşmesi

Buenos Aires Protokolü

New York Sözleşmesi

Berlin Sözleşmesi


15.Soru

Osmanlıda Müslüman ile Hıristiyan tebaa arasında eşitlik getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?


1807 Sened-i İttifak

1839 Tanzimat Fermanı

1856 Islahat Fermanı

1875 Adalet Fermanı

1876 Anayasası


16.Soru

Das Olivenöl kostet 4,99 Euro __________.


das Kilo

das Stück

die Packung

die Dose

der Liter


17.Soru

Welcher Tag fehlt? Hangi gün eksik. Boşluğu uygun şekilde doldurunuz. Montag _______________ Mittwoch


Montag

Mittwoch

Sonntag

Dienstag

Samstag


18.Soru

Wie schreibst du ' 17' ?


sieben

siebzig

siebzehn

sechzehn

sechzig


19.Soru

Mir geht es .............. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


müde

laut

bitte

schlecht

Ruhe


20.Soru

Klaus: - Wo wohnst du in der Türkei?Ayşe: - Ich wohne..... Malatya.


in

am

in der

in die

aus