Almanca 1 Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Avrupa’ da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

Haklar Bildirisi

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Sözleşmesi


2.Soru

Aşağıdaki sorunun doğru cevabı hangisidir?

Welche Antwort passt zur folgenden Frage?

- Was sind Sie von Beruf?


Ich komme aus Ankara.

Das ist mein Beruf.

Ich bin Lehrerin.

Das ist ein Lehrer.

Ich bin in der Schule.


3.Soru

Was sind Sie von ................ cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Lehrer

Freundin

Italien

Beruf

Wörterbuch


4.Soru

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun seçenek hangisidir?

‘…….Sie bitte, wie spaet ist es?’


Aufwiedersehen

Aufwiederhören

Entschuldigen

Gleichfalls

Bis Bald


5.Soru

Im Kühlschrank sind ………………. Milch. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


keinen
kein
keine
keines
keinem

6.Soru

Welche der unten angegebenen Fragen passt zur Antwort? (Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi verilen yanıta uygundur?)

____________________?

-Ja, das sind unsere Kinder.


Sind das seine Kinder?

Sind das Ihren Kinder?

Sind das Ihr Kinder?

Sind das meine Kinder?

Sind das eure Kinder?


7.Soru

Janna: - Das ist Mikael. ...... ist aus Amerika. Melanie: - Halllo Mikael!


Sie

Er

Wir

Du

Ich


8.Soru

Wie gross ................ die Familien" cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


bin

bist

ist

sind

seid


9.Soru

Türkiye’de klasik kişisel hakların başlıcalarını ve “gizli oy” hakkını açıkça tanıyan ilk anayasa hangi tarihlidir?


1889

1901

1876

1855

1930


10.Soru

İnsan hakları ile temel hak ve hürriyetler kavramları arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?


Hakların devletlerce tanınmış olmasına

İnsani koşulların belirleniyor oluşuna

Birincil ve ikincil hakların ayrılmasına

Vatandaşların haklarının belirlenmesine

Demokratik hakların tanınmasına


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

Welches der folgenden ist anders?


Guten Tag

Grüß Gott

Hallo

Servus

Auf Wiedersehen


12.Soru

Diğer kuruluşlardan farklı olarak üç farklı grubun temsilcilerini içeren ve organları arasında hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin de yer aldığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Hukuk Komisyonu 

Mülteciler Yüksek Komiserliği 

İnsan Hakları Yüksek Komserliği 

Uluslararası Çalışma Örgütü

Ekonomik ve Sosyal Konsey 


13.Soru

Sibel ist Ayşe’s ………


Cousine
Vater
Onkel
Die Mutter von Kinder
Großeltern von Kinder

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları hukukunun uluslararası kaynaklarından değildir?


Magna Carta

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi


15.Soru

Was passt in die Lücke?

Der DJ arbeitet _____ __________.


am Mittag

am Nachmittag

am Vormittag

am Morgen

in der Nacht


16.Soru

Der Bus ..... um 7 Uhr ..... .

Füllen Sie die Lücken mit der passenden Form des geigneten trennbaren Verbs.


abfahren

einsteigen

umsteigen

einkaufen

aufraumen


17.Soru

“Wo arbeiten Sie” sorusuna “Ich arbeite --- Büro” cevabı verilince eksik bırakılan yere ne gelmelidir?


in der

zu

an der

bei

im


18.Soru

„_____________ wir einen Salat?“ Cümlesinde eksik olan ve cümleye uyan fiil hangisidir?


Kochen

Backen

Machen

Braten

Glauben


19.Soru

A-Hallo, ich bin Svetlana Palkova und komme aus Russland. Und wer sind Sie?B- Ich bin Francesca Rossi und komme ......  .............. Hallo................Finden Sie die passende Aussage, die den oben angegebenen Dialog richtig ergänzt. Yukarıda verilen konuşmayı uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


von Türkei - Svetlana

aus Italien - Svetlana

auf Italien - Abdulla

aus Irak - Abdulla

in Italien - Svetlana


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kelime grubundandır? Welches der folgenden Wörter gehört zu einer anderen Wortgruppe?


die Wohnung

der Balkon

der Vogel

das Fenster

die Tür