Almanca 1 Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

„Ja, ich kann gut zeichnen“ cevabı için hangi soruyu yöneltmemiz gerekmektedir?


Können Sie gut rechnen?

Sind Sie kreativ?

Sind Sie kommunikativ?

Was sind Sie von Beruf?

Können Sie singen?


2.Soru

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Welche der folgenden Reihenfolge ist richtig?


Morgen-Vormittag-Mittag

Mittag-Nachmittag-Morgen

Morgen-Mittag-Abend

Nachmittag-Abend-Mittag

Mittag-Abend-Vormittag


3.Soru

Welches ergänzt die folgende Frage? Aşağıdaki soruyu hangisi tamamlar? "Was sind Sie von ... ?"


Augenfarbe

Sprache

Beruf

Alter

Größe


4.Soru

Was können wir bei der Verabschiedung sagen? Vedalaşırken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?


Guten Tag!
Hallo!
Servus!
Tschüss!
Grüss Gott!

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neticesinde, ADT’nin en temel organı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu olmuştur?


Bogota Protokolü

Punta del Este Protokolü

San Jose Protokolü

Washington Protokolü

Buenos Aires Protokolü


6.Soru

Ist dein Mann Deutscher ? Ja, ………………Mann ist Deutscher.


mein
seine
meinen
meine
meinem

7.Soru

Wer ist das? Sorusuna verilecek cevap hangisi olmalıdır?


Das ist mein Freund

Das ist eine Uhr

Das ist mein Koffer

Ich wohne hier

Ich gehe ins Kino


8.Soru

Ordnen Sie die Dialogteile zu! (Dialog repliklerini doğru biçimde sıralayınız!)

1. Lisa: Ich mache von zwölf bis halb zwei Mittagspause.

2. Max: Wann machen Sie Mittagspause?

3. Lisa: Ja, gern.

4. Max: Gehen wir zusammen essen?


2-1-4-3

3-1-4-2

2-3-1-4

1-2-3-4

3-4-2-1


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile birlikte Avrupa Birliği'nde kendisine karşı yaptırım uygulanan üye devlete karşı Adalet Divanı’na gitme yolu açılmıştır?


Amsterdam Antlaşması

Nice Antlaşması 

Roma Antlaşması

Maastricht Antlaşması

Paris Antlaşması


10.Soru

Devletlerin taraf olduğu uyuşmazlıklar bakımından yetkili bir yargı yeri olan ancak bireyler veya yönetim dışı kuruluşları yargılayan veya bunlar hakkında karar veren bir yargı organı veya bir insan hakları mahkemesi olmayan sözleşme-dışı koruma organı aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Adalet Divanı

İnsan Hakları Konseyi

Ekonomik ve Sosyal Konsey

BM Genel Kurulu

Güvenlik Konseyi


11.Soru

Ich mache eine Pause. Wie bedeutet die Verneinung von diesem Satz. Verilen cümlenin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?


Ich mache nicht Pause.
Ich mache keine Pause.
Ich mache auch eine Pause.
Ich mache zusammen Pause.
Ich mache ohne Pause.

12.Soru

Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi işaretleyiniz.

‘Liebe Familie

Hier schreibe ich über mich. Mein hobby nummer eins sind Sprechen. Mein Deutsch ist gut, ich kann auch Englisch und ein bischen Polnisch sprechen. Ich habe einen Bruder.’


Sevgili Aile

ben iyi derece Almanca Polonyaca ve az derecede İngilizce biliyorum ve sizin kardeşiniz olmak istiyorum, sevgilerimle.

Sevgili Aile

burada kendimden söz edeceğim. Benim bir numaralı hobim konuşmaktır.  Almancam iyidir. Aynı zamanda İngilizce ve biraz da Polonyaca konuşabiliyorum.Bir erkek kardeşim var.

Sevgili Aile

ben Almanca öğrenmek amacıyla sizde kalmak istiyorum. Bu anlamda İngilizce ve Polonyaca da öğrenmek amcıyla sizinle kalmak istiyorum.

Sevgili Aile

Almanca biliyorum. Daha iyi İngilizce ve Polonyaca öğrenmek için sizin kardeşiniz olarak yanınızda kalmak istiyorum.

Sevgili Aile

Almanca, İngilizce ve Polonyaca öğrenme sürecimde beni misafir ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.


13.Soru


Wie viel Uhr ist es?Gegen vier Uhr

Um eins

Am Dienstagabend

Es ist neun Uhr.

Nur am Wochenende


14.Soru

Füllen Sie die Lücke mit einem Negativartikel im Akkusativ. " Gibt es im Kühlschrank noch Tomaten? Ah, leider haben wir ...... Tomaten mehr".


keine
ein
eine
kein
keinen

15.Soru

........  kostet ein Schwarzbrot? Welches Wort passt in die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Wie
Wie oft
Wie viel
Wann
Es

16.Soru

Aşağıdaki sözleşme veya bildirilerden hangisinde “hürriyet” kavramı “Başkalarının haklarını ihlal etmemek şartıyla istediğini yapmakta serbest olma durumu” ifadesi olarak tanımlanmıştır?


1689 tarihli Halklar Bildirisi

1776 tarihli Virginia Bildirgesi

1789 İnsan ve Yurttaş  Hakları Bildirisi

1950 tarihli İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi

1978 yılında yürürlüğe giren 1969 tarihli Amerikalılar arası İnsan Hakları Sözleşmesi


17.Soru

I. İdari bölümleri Mahkeme Genel Kurulu, bölümler ve filtraj bölümüdür.

II. Mahkemedeki yargısal formasyonlar Daireler, komiteler, tek hâkim ve Büyük Dairedir.

III. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için doğrudur?


Yalnız I 

Yalnız III

I ve II 

I ve III 

I, II ve III


18.Soru

"Was ____ du am Wochenende machen?" Cümledeki boşluğa hangi fiil gelmelidir?


arbeitest


machst


spielst

möchtest

sprichst


19.Soru

Ich fahre mit ________ Auto cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir?  


das

der

die

dem

den


20.Soru

Ist deine Frau Spanierin ? Ja, ………………Frau ist Spanierin?


mein
seine
meinen
meine
meinem