Almanca 1 Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

„Was__________ Sie für den Kartoffelsalat?“ soru cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


braten

backen

mischen

lieben

brauchen


2.Soru

"İnsan haklarının varlığı herhangi bir kayda ya da şarta bağlanamaz; hiçbir düşünce ve mülahazayla varlıkları inkâr edilemez, geçersiz kılınamaz." ilkesi insan haklarını diğer hak kategorilerinden ayıran hangi niteliği ifade etmektedir?


Vazgeçilmezlik

Evrensellik

Mutlaklık

Birey hakkı olma

Çoğunlukla Hürriyet Hakkı Olma


3.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kaç hakim görev yapmaktadır?


45

46

47

48

49


4.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?- Wie viel Uhr ist es?
- _____.


Vier Stunde

Um eins

Am Dienstagabend

Es ist neun Uhr

Nur am Wochenende


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kralın yetkilerini kısıtlayan ve kişi hürriyetlerinin sınırlarını genişleten ilk adım olarak insan hakları alanında ilk önemli bir belge sayılmaktadır?


1215 Magna Carta

1689 tarihli Haklar Bildirisi

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

1776 tarihli Virginia Bildirgesi

1688 Büyük devrimi


6.Soru

Kamu hak ve hürriyetleri ile ilgili " Düzeltici rejiminlerde " Hürriyetin işleyişinde yetkili organlar hangi seçenek de doğru olarak verilmiştir?


İl yönetimi ve Emniyet Makamı,

Yasama ve Yargı  organları,

Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı,

Emniyet ve Yargı organı,

İçişleri Bakanı ve Yasama organı,


7.Soru

Wie heißt dieser Platz? soru cümlesinin doğru cevabı hangisidir?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?


Training

Schillerstraße

Stuttgart

Elisabethplatz

Ah ja, ganz nah!