Almanca 1 Ara 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Wir möchten Salat machen. Was brauchen wir nicht?


Tomaten

Etwas Salz

Gurken

Zwiebel

Paprika


2.Soru

- Wann hast du Pause?

   - Ich habe …….. 10:00 ……... 10:15 Pause.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken.

Verilen cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


von / bis

zu / in

aus / von

um /gegen

bis / mit


3.Soru

Sie steigt .............. und faehrt zurück cümlesinde eksik olan ek hangisidir?


in

zu

los

zu

um


4.Soru

İlk defa Laik, Demokratik, Sosyal ve Hukuk devleti olma ilkelerine Anayasada yer veren ve ayrıca Çoğulcu Demokrasiyi benimseyen Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


1924 Anayasası

1961 Anayasası

1909 Anayasası

1982 Anayasası

1876 Anayasası


5.Soru

Was machen Sie mittags? Sorusuna verilecek en doğru cevap ne olmalıdır? 


Ich koche.

Ich bin müde.

Das ist meine Mutter.

Ich habe keine Uhr.

Gehen wir tanzen?


6.Soru

Liberalizmin fikir babası, mülkiyetin kuramcısı, insan haklarına modern şeklini veren, insanın vazgeçilmez tabi haklara sahip olduğunu ve siyasi düzenin amacının hürriyeti güvence altına almaktan başka bir şey olmadığını savunan ilk kişi kimdir?


Jean-Jacques Rousseau

John Locke

Saint Thomas Aquinas

Thomas Hobbes

Immanuel Kant


7.Soru

Wo ist das Auto?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


Das neue Auto.

Das ist ein Auto.

Ich wohne im Auto.

Da ist das Auto.

Das Auto ist süper.


8.Soru

Die Tomaten _____________ aus Marokko? cümlesinde eksik bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


ist

kommen

kaufen

kosten

gehen


9.Soru

A: Hallo! Ich heiβe Ersin. B: Hallo! Ich ………. Valentin. A: Ich komme aus der Türkei. Und Sie? B:Ich komme aus………Russland. Welche Wörter passen in die Lücken im Dialog? Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


bin/ der

ist/ die

habe/ dem

bin/ -

sind/denen


10.Soru

Lisa und Max kommen aus Berlin. Wie ist die Frage auf die obige Antwort. Verilen cevabın sorusu aşağıdakilerden hangisidir?


Wie heiβen sie?

Wo wohnen sie?

Was machen sie?

Woher kommen sie?

Wer sind sie?


11.Soru

Was passt in die Lücke? (Boşluğu hangisi doğru biçimde tamamlar?)

-Wo wohnt __________?

-Wir wohnen in Leipzig.


wir

ihr

sie

Sie

du


12.Soru

Was möchte Jan tanzen?


Deutsch

Salsa

Essen

Kochen

Kerstin treffen


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BM Kişisel Siyasal Haklar Sözleşmesinde düzenlenen haklardan değildir?


Kişi Olarak Tanınma Hakkı

İfade Hürriyeti

Kültürel Yaşama Katılma Hakkı

Hukuk Önünde Eşitlik

Cinsiyet Eşitliği


14.Soru

Die Hausfrau hat ........  Zeit. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


lang
kurz
groß
klein
keine

15.Soru

Claudia kommt pünktlich zum ..................... cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime uygun düşmektedir?


Deutschkurs

Post

Kino

Haltestelle

Platz


16.Soru

I. Temel olması
II. Evrensel olması
III. Kamu otoritelerince tanınmış olması
IV. Anayasalarca düzenlenmiş olması
V. Açıkça tanımlanabilir olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri insan hakları şartlarındandır?


Yalnız II

I ve III

 II ve V

I, II ve V

II, III ve IV


17.Soru

Cengiz: - .............................?

Anna: - 0 543 3456546


Wie ist deine Handynummer

Wie ist deine Postleitzahl

Wie alt bist du

Wie ist deine Adresse

Wie ist Ihr Vorname


18.Soru

Nein, Danke. Ich bin Vegetarier. Cevabına uygun sorulması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?


Mögen Sie Fleisch?

Essen Sie gern Kuchen?

Mögen Sie Gemüsesuppe?

Trinken Sie Milch?

Mögen sie Erdbeeren?


19.Soru

Beantworten Sie die Frage mit einer Temporalangabe. Wann hat er Dienst? ..... ..... hat er Dienst. (der 5. Wochentag)


am Montag
am Freitag
am Dienstag
am Mittwoch
am Donnerstag

20.Soru

Sie ..... meistens ihr Zimmer um 8 Uhr .... .

Füllen Sie die Lücke mit der passenden Form des geeigneten trennbaren Verbs.


umsteigen

einsteigen

abfahren

einkaufen

aufraumen