Almanca 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Montag, Dienstag, …………., Donnerstag ... Welches Wort passt in die obige Lücke? Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Samstag

Sonntag

Mittwoch

Freitag

Wochenende


2.Soru

Mülteciler Yüksek Komiserliği hangi tarih de kurulmuştur?


25 Kasım 1950

15 Ekim 1950

14 Aralık 1950

14 Ocak 1951

20 Şubat 1951


3.Soru

24.10.1945 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Şartı aşağıdaki şehirlerden hangisinde imzalanmıştır?.


San Diego

San Sebastian

San Francisco

New York

Hamburg


4.Soru

Wie schreibt man die Zahl “24”? “24” sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?


Zweihundertvier

Vierzehn

Vierundzwanzig

Vierdhundertzwei

Zweiundvierzig


5.Soru

Der Mann hat ........ Hemd. Welches Wort oasst in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


blaues
blau
blaue
blauen
blauer

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki yargısal formasyonlardan değildir?


Daireler

Komiteler

Tek hakim

Büyük Daire

Bölüm başkanı


7.Soru

İnsan Hakları Komitesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?


3

4

5

6

7


8.Soru

  1. Devlet başkanının yazılı beyanı
  2. Hükumet sözcüsünün sözlü beyanı
  3. İlanın resmî nitelikte olması
  4. Resmî ilanın o ülkedeki yetkili makamca yapılması
  5. Olağanüstü hâl ilanının resmî gazetede yayımlanması

Olağanüstü hâlin ilan edilebilmesi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi gerekmektedir?


Yalnız I

I ve II

I, III ve IV

III, IV ve V

Yalnız IV


9.Soru

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun kelime hangisidir?
A- Wie kommen Sie von der Arbeit nach Hause?
B- Ich……………..


Mit gemüsse

nehme den Bus

mit Telephon

mit Fernsehen

bis Zug


10.Soru

Fühlen/ heute/ Helga/sehr/ müde/sich Wie kann man einen richtigen und sinvollen Satz bilden? Verilen sözcük gruplarıyla anlamlı ve doğru bir cümle kurunuz!


Helga heute fühlen sich sehr müde.
Helga fühlen sich heute sehr müde.
Heute fühlt Helga sehr müde sich.
Heute fühlt sich Helga sehr müde.
Helga heute fühlen sehr müde sich .

11.Soru

İnsan haklarının Amerika kıtasında korunması kaç temel antlaşmaya dayanmaktadır?


1

4

3

5

2


12.Soru

Aşağıdaki soruya uygun doğru cevap hangisidir? Welche Antwort passt zur folgenden Frage?

Woher kommen Sie?


Ich komme aus der Türkei.

Ich bin Alex.

Das ist meine Familie.

Danke, es geht mir gut.

Das ist Alexander.


13.Soru

Das ist ………... Ingenieur.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


ein

eine

die

das

er


14.Soru

Aşağıdaki harflerle hangi kelime oluşur?

Welches Wort entsteht aus den folgenden Buchstaben?

 T-T-M-R-G-R-S-U-S-O-E


Grosstante

Tortengüsse

Gruss Worte

Grüsseworte

Grossmutter


15.Soru

Du ....................... aber schon gut Deutsch cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


kommst

lernen

sprichst

laufen

faehrst


16.Soru

"Ich arbeite am ------------ ." Welches ergänzt den Satz? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlar?


Montag

Guten Tag

angenehm

arbeiten

privat


17.Soru

Welches der folgenden ist anders? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


groß

klein

jung

sportlich

Kleidung


18.Soru

Machen Sie heute keine Pause? Sorusunun uygun cevabı hangisidir?


Sie ist doch lanweilig.

Wir sind wütend.

Sie spielt nie Schach.

Leider nicht.

Ich sehe manchmal DVDs an.


19.Soru

İnsan kişiliğinin maddî ve manevi bütünlüğünü, güvenliğini sağlayarak ve onun kamu işlerine demokratik bir siyasal sistemde katılmasını güvence altına alarak korumayı amaçlayan haklara ne ad verilmektedir?


Yurttaşlık hakları

İsteme hakları

Yasal haklar

Pozitif haklar

Kolektif haklar


20.Soru

Hast du Zeit? sorusunun cevabı ne olmalıdır?


Sie hat viel Zeit.

Sie hat wenig Zeit.

Ich habe Zeit.

Ich weiß nicht.

Mir geht es gut.