Almanca 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

BM Güvenlik Konseyi’nin kaç daimi üyesi vardır?


4

5

6

7

8


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarına ilişkin yanlış bir ifadedir?


İnsan hakları”, insanın doğası gereği doğuştan sahip olduğu tüm haklardır.

İnsan hakları” kavramı, olması gereken ideal hakları anlatır.

İnsan hakları, hareket noktası olarak bireyi kabul etmekte ve bireylere insanca bir yaşam sürmeleri için gerekli asgari şartların sağlanmasını amaçlamaktadır

İnsan hakları, “insanın insan olmaktan kaynaklanan hakları”dır.

İnsan hakları, çalışılarak kazanılır. 


3.Soru

Was essen die Vegetarier auf keinen Fall? Vejataryenler kesinlikle ne yemez?


Tomate

Salat

Fleisch

Obst

Milchprodukte


4.Soru

A: Wann arbeiten Sie? B:_____ Montag. Welche Präposition vervollständigt den Satz richtig? Hangi ilgeç cümleyi doğru tamamlar?


in

am

im

in der

bei


5.Soru

Frau Braun arbeitet in einem Restaurant. Sie ist ………….. von Beruf.

 Welches Wort passt in die obige Lücke?

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Hausfrau

Kellnerin

Bäckerin

Krankenschwester

Studentin


6.Soru

Was passt?

Ich kann gut mit Werkzeugen arbeiten. Ich kann alles __________.


kochen

reparieren

nähen

einkaufen

organisieren


7.Soru

Aşağıdaki rejimlerden hangisinde bir hürriyetin kullanılması için izin almaya gerek yoktur; sadece
hürriyetin kullanılacağının ve bununla ilgili bazı hususların ilgili makamlara bildirilmesi yeterlidir?


Yasaklayıcı önleme

Düzeltici önleme

Basit önleme

Kısıtlayıcı önleme

Denetimli önleme


8.Soru

Was passt in die Lücke? Mittagspause ist die unbezahlte __________ der Arbeitszeit.


Postleitzahl

Ruhestörung

Unterbrechung

Frühdienst

Dienstplan


9.Soru

Die Lehrerin faehrt mit ..................Motorrad zur Post cümlesinde boş bırakılan yere hangi ek gelmelidir?


der

die

das

den

dem


10.Soru

I. Ayrımcılık yapılmaması
II. Ülke sınırları içinde hareket hürriyeti
III. Dernek kurma ve barışçıl dernek kurma hakkı
IV. Zulüm riski olan yeri geri göndermeme
V. Özel yaşam, aile, ev konusunda keyfi müdahaleye maruz bırakılmama hakkı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mültecilerin korunmasına ilişkin önemli haklar arasında yer almaktadır?


Yalnız IV

I., II. ve III.

I. ve V.

Hepsi

I., II., IV., V.


11.Soru

Was passt in die Lücke? Mein bruder ist erst 1 Jahr alt. Ich kann ihn __________ und wickeln.


spielen

nähen

einkaufen

essen

füttern


12.Soru

1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi “Hürriyet başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Bundan ötürü her insan için tabi hakların kullanılmasının sınırı, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan faydalanabilmesini sağlayan sınırdır.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?


Sınırlamaların Gerekliliği

Sınırlamaların Yasallığı

Sınırlamaların Sebebe Bağlılığı

Kullanılması Sınırlanabilen Haklar

Sınırlayıcı Bir Şekilde İfade Edilen Haklar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da insan haklarının korunmasına yönelik temel antlaşmalardan birisidir?


İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi

Schengen ve Dublin Sözleşmeleri

Amerikan Devletleri İnsan Hakları Sözleşmesi


14.Soru

Ich ____ Schokolade essen. ______ du auch?

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


mage- magst

mög- mögst

mag- magst

mag- magen

magst-mag


15.Soru

Wie lautet das Wort ’’einsteigen’’ in der Imperativ-Form 3.Person Plural?’’einsteigen’’ sözcüğünün 3. çoğul şahıs emir hali aşağıdakilerden hangisidir?


Steigen Sie ein!
Stiegen Sie ein!
Steiget Sie ein!
Steige Sie ein!
Stieg Sie ein!

16.Soru

''Herr Müller ist _____ Ingenieur.'' Welcher unbestimmter Artikel vervollständigt den Satz richtig? Hangi belirsiz tanımlık cümleyi doğru tamamlar?


eins

einer

einen

ein

eine


17.Soru

İşkenceye Karşı Komite ne zaman çalışmaya başlamıştır?


26 Ocak 1987

15 Mart 1987

12 Haziran 1987

15 Ağustos 1987

19 Aralık 1987


18.Soru

 Wer ist das? Sorusuna verilecek cevap hangisi olmalıdır?


Das ist mein Freund.

Das ist eine Uhr.

Das ist mein Koffer.

Ich wohne hier.

Ich gehe ins Kino.


19.Soru

Claudia ist in Deutschland geboren. Sie wohnt in Berlin. Sie ist achtzehn Jahre alt. Sie kann Türkisch und Englisch sprechen. Sie ist ledig. Sie mag Basketball spielen und schwimmen. Welche Antwort zum Text ist falsch? Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?


Ihr Geburtsland ist Deutschland.   

Sie ist nicht verheiratet.  

Sie spricht Türkisch und Englisch.

Ihre Hobbys sind Basketball und Schwimmen.

Sie ist 16 Jahre alt.


20.Soru

Ergaenzen Sie die Lücke mit der passenden Form des Verbs "sein".

Meine Freunde ....... sehr fröhlich.


ist

bin

bist

seid

sind