Almanca 1 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

.....(können) du Motorrad fahren?

 Ergaenzen Sie die Lücke mit der passenden Form des Verb's "können".


kann

können

könnt

können

kannst


2.Soru

- ……….. ihr einen Hund?

- Ja, wir haben einen Hund. Welches Wort passt in die Lücke?

Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Habe

Habt

Hast

Hat

Haben


3.Soru

Cümledeki boşluğu hangisi tamamlar?

Welches ergänzt den folgenden Satz?

„Bettina arbeitet im Krankenhaus, sie ist… Krankenschwester.“


eine

ein

einer

einen

einem


4.Soru

Hak ya da hürriyeti kullanacak ilgili kişi, neticede bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere hürriyetini serbestçe kullanabilir. Bunun için önceden bildirimde bulunmasına veya idari makamlardan izin almasına gerek yoktur. Ancak serbestlik her şeyi yapabileceği anlamına gelmez.

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen rejim aşağıdakilerden hangisidir?


Yasaklayıcı Önleme

Düzeltici Rejim

Düzeltici Önleme

Önleyici Rejim

Anti-Liberal Rejim


5.Soru

Was ist richtig?Woher ……………… Sie ?


kommst
kommt
komme
kommen
kam

6.Soru

UC¸O¨ tarafından 25.06.1958 tarihinde kabul edilen ve 15.06.1960 tarihinde yürürlüğe giren 111 No.lu sözleşme, aşağıdakilerden hangisidir?


Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi

Eşit U¨cret Sözleşmesi

Kadınların Siyasi Hakları U¨zerine Sözleşme

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi


7.Soru

Was ist richtig?Er ………. ein Lehrer


bist
ist
bin
seid
sind

8.Soru

Herr Neuman arbeitet im Krankenhaus. Herr Neuman ist nicht Arzt, er ist .....................


Lehrer

Kucher

Metzger

Krankenpfleger

Student


9.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?

Ist das euer Sohn?
---


Es ist halb neun


Er kommt aus Frankreich

Ja. Er heisst Günther

Nein, ich arbeite als Taxifahrer

Na ja, es geht.


10.Soru

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ‘’Devletlerarası Şikâyet Usulü’’ kapsamında değildir?


Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi

İşkenceye Karşı Sözleşme

Göçmen İşçiler Sözleşmesi


11.Soru

Wo wohnst du? soru cümlesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?


In der Schillerstraβe.

Ahmet ist sehr net.

Auf Wiedersehen!

Was machst du hier?

Ich arbeite hier.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Welches der folgenden ist falsch?


der Arzt-die Ärztin

der Raumpfleger-die Raumpfleger

der Koch-die Köchin

der Polizist-die Polizistin

der Kellner-die Kellnerin


13.Soru

Düz gidin, sonra sola dönün.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden

hangisidir?


Gehen Sie geradeaus und dann nach links.

Gehen Sie geradeaus und dann nach rechts.

Gehen Sie nach links und dann geradeaus.

Gehen Sie geradeaus und dann nehmen Sie den Aufzug.

Gehen Sie nach rechts und dann nehmen Sie den Aufzug.


14.Soru

-………… arbeiten Sie?

         -…………… Montag, Mittwoch und Donnerstag. Ich arbeite nur drei Tage in der Woche.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Was / In

Wer / Hier

Woher / Im

Wann / Am

Wo / Da


15.Soru

Welche präfix passt nicht?   ___kommen.  ___kommen kelimesi hangi ön eki almaz?


an-

be-

mit-

ent-

er-


16.Soru

"Kommt Sie zu spät?" Sorusuna verilecek cevap ne olmalıdır?


Nein, sie ist frei

Nein, sie kommt zu früh

Nein, sie spricht gut

Nein, sie versteht alles

Nein, sie braucht ein Buch


17.Soru

Was bedeutet das Gegenteil von “oben“? “oben“ sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


kurz
alt
links
unten
rechts

18.Soru

“İnsanın insan olmaktan kaynaklanan, farklı ulustan, etnik yapıdan, dinden veya değişik yaşam biçimine vb. sahip olmadan etkilenmeksizin herkese eşit uygulanan, doğuştan sahip olduğumuz, vazgeçilmez ve evrensel haklarımızdır.” Bu tanım aşağıda verilmiş olan kavramlardan hangisine aittir?


Kişi hak ve hürriyetleri

Kamu hakları

İnsan hakları

Klasik haklar

Temel hak ve hürriyetler


19.Soru

Aşağıdaki harflerle hangi kelime oluşur? Welches Wort entsteht aus den folgenden Buchstaben? T-T-M-R-G-R-U-ß-O-E


Großtante

Tortengüße

Gruss Worte

Grüßeworte

Großmutter


20.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?


Ist das euer Sohn?
_____.


Es ist halb neun

Er kommt aus Frankreich

Ja. Er heisst Günther

Nein, ich arbeite als Taxifahrer

Na ja, es geht