Almanca 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gehen wir zusammen essen? Soru cümlesine hangi cevap uymaktadır?


Nein, ich arbeite nicht.

Tut mir leid, ich gehe nicht ins Kino.

Ich mache heute keine Pause.

Ja, gern.

Ja, wann beginnt das Theater?


2.Soru

"Wann arbeitest du?" Wie lautet die Antwort? Verilmesi gereken cevap ne olmalıdır?


Ich bin müde.

Ich arbeite im Büro.

Ich arbeite nachts.

Ich bin Polizist.

Ich arbeite in der Schule.


3.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisi kişinin düşünce ve ifade hürriyetine müdahale etme hakkına sahiptir?

I. Hükümet

II. Kolluk kuvvetleri

III. Yargı makamı


Yalnızca I

I. ve II.

I., II. ve III.

II. ve III.

Hiçbiri


4.Soru

Alles ausverkauft! Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?Verilen cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Her şey satılmış.

Her taraf kapanmış.

Her şey bedava.

Herkese selamlar

Herkes yorulmuş


5.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! .....  Datum haben wir heute?


Welche
Welcher
Welches
Welchen
Welchem

6.Soru

Der Fernseher gefällt mir. ____ ist klein und praktisch.

Welcher Pronomen passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki boşluğa hangi zamir gelmelidir?


die

das

der

es

dem


7.Soru

Wunschliste” ne anlama gelmektedir? Was bedeutet “Wunschliste”?


arzu etmek

dilek listesi

hayal etmek

dilek kutusu

dilek ağacı


8.Soru

"Sie ____________ Italienisch." cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


kommt

lernt

muss

ist

geht


9.Soru

Welches Wort passt nicht zu den anderen? Hangi sözcük diğerleriyle uyumlu değildir?


Kellner

Psychologe

Krankenwagen

Lehrer

Hausfrau


10.Soru

İdarenin yaptığı haksızlıkları ortaya çıkarmak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını önlemek, hukuk kurallarına saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi sağlamak, icraî niteliklerde olmayan önerilerde bulunmak, kamu hizmetlerinin hakkaniyete uygun ve daha iyi görülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması önerisinde bulunmak amaçlarını güden kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Dilekçe Komisyonu

Kamu Denetçiliği Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar


11.Soru

KSHS’nin düzenlediği hakların uygulanmasını gözetmek ve taraf devletlerin bu haklara saygı gösterip göstermediğini denetlemek amacıyla kurulan,dört yılda bir seçilen 18 üyeden oluşan, üyelerinin yılda üç kere toplandığı komitenin adı nedir?


İnsan Hakları Komitesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

İşkenceye Karşı Komite

Çocuk Hakları Komitesi

Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi


12.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "  …....  Kilometer sind es von Frankfurt nach Erlangen? "


Wie
Wie lang
Wie viel
Wann
Womit

13.Soru

........ du auch am Wochenende Dienst? Füllen Sie die Lücke mit der praesensform des Verbs " haben".


habe
hat
hast
haben
habt

14.Soru

Das ist mein Auto. Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?  Verilen cümlenin çoğul hali aşağıdakilerden hangisidir?


Das ist meine Autos.
Das sind mein Autos.
Das sind meine Autoren.
Das sind meine Autos.
 Das ist meines Autos.

15.Soru

Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Ergänzen Sie den folgenden Satz. … Dezember habe ich Geburtstag.


Bis

Der

Am

Von

Im


16.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! Sehr  ......  Herr Bachmann!


geehrtes
geehrte
geehrten
geehrter
geehrtem

17.Soru

Apfelsaft ist ______. Schokolade ist ____. Was passt? Hangisi uygundur?


heiss - salzig

alkoholisch - süß

nicht alkoholisch - süß

nicht alkoholisch - süß

salzig - süß


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmadaki boşlukları doğru olarak tamamlar? Welche der folgenden Satzteile ergänzen den Dialog richtig?

- Hallo, mein Name ist Alex.

- Hallo, … … Dora.


ich komme

ich bin

mein Name

woher ist

das ist


19.Soru

Welche Adjektive passen nicht zusammen? Hangi sıfatlar birbiriyle uyumlu değildir?


modern-unmodern

schön-hässlich  

klein-groβ

schmal-breit

einfach-teuer


20.Soru

"Uns gefällt die große Kamera."  Welche Frage passt  zur obigen Antwort?  Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir? 


Welche Kamera gefällt euch? 
Hast du eine Kamera? 
Wie teuer ist diese Kamera? 
Welche Kamera kaufst du? 
Hat sie ihre Kamera mitgenommen?