Almanca 1 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

9- Das Essen ist sehr lecker.

Übersetzen Sie den Satz ins Türkische!

Yukarıda verilen Almanca cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz!


Yemekler çok lezzetsiz.

Yemek istemiyorum.

Yemek için toplandık.

Yemek çok lezzetli.

Yemekte buluşuruz.


2.Soru

A Guten Tag, ich bin Lola Campos. Und wie heißen Sie?B Guten Tag, ich heiße Saad Abdallah. Woher kommen Sie?A Ich komme aus Peru. Und Sie?B Ich komme ............... Irak.A Aha, interessant!Finden Sie die passende Aussage, die den oben angegebenen Dialog richtig ergänzt. Yukarıda verilen konuşmayı uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


auf den

in dem

aus dem

in den

auf dem


3.Soru

„Wie schmeckt der Fisch?“ Sorusuna verilecek cevap ne olmalıdır?


Sie ist gut.

Er schmeckt lecker.

Er ist billig.

Er kommt aus Ankara.

Sie ist gesund.


4.Soru

Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlanması ve düzenlenmesinin  gerekliliğine ilişgin olarak belirtilen  “Hürriyet başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Bundan ötürü her insan için tabi hakların kullanılmasının sınırı, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan faydalanabilmesini sağlayan sınırdır.”  düşüncesi  aşağıdaki İnsan Hakları belgelerinde hangisinde yer almıştır?


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi,

BM.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,

Paris Sözleşmesi,

Kopenhak Sözleşmesi,


5.Soru

II. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlerde, uluslararası hukukun öznesi olarak "devletlerin" kabul edilmesi ve "bireyler'in hukukun öznesi değil, konusu olduğunun kabulü" nasıl bir düzenlemeye neden olmuştur?


İnsan hakları ihlalleri, devletlerin kendi iç hukuk sorunu olarak görülmüştür.

İnsan hakları ihlalleri, uluslararası sorun olarak benimsenmiştir.

İnsan Hakları ilkeleri evrensel olarak düzenlenmiştir.

İnsan hakları ihlalleri için uluslararası denetim mekanizmaları kurulmuştur.

İnsan hakları dünya barışının temel şartlarından biri olarak görülmüştür.


6.Soru

Klasik hürriyetler yanında kişilere sosyal ve ekonomik haklar tanıyan, devlete de bu hakları yerine getirmesi ve uygun ortamı yaratması için görevler veren, insan hakları hukukunun milli kaynakları arasında yer alan belge aşağıdakilerden hangisidir?


Gülhane Hattı Hümayun-u

Kanun-u Esasi

Teşilatı Esasiye Kanunu

1961 Anayasası

1982 Anayasası


7.Soru

Macht einen Putzplan! Wie schreibt man den obigen Satz mit dem Modalverb müssen? Yukarıdaki cümle müssen fiili ile nasıl yazılır?


Du musst einen Putzplan machen.

Ihr müsst einen Putzplan machen.

 

Ich muss einen Putzplan machen.

Wir müssen einen Putzplan machen.

Sie muss einen Putzplan machen.


8.Soru

’’schmal’’ kelimesinin zıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir ?  


klein 
 groß        
 breit         
hässlich     
 schön

9.Soru

Welches Wort hat eine positive Bedeutung?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin pozitif bir anlamı vardır?


wütend

gestresst

müde

fröhlich

traurig


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru cevaptır ?  Aber ich …………….. ihm immer geholfen.


habt
hat
bist
hast
habe

11.Soru

‘’Du musst diese Tablette ………. dem Essen für die Mandelentzündung nehmen.’’ Aşağıdaki Temporal Angaben ‘’Zaman Belirteçlerinden’’ hangisi, bu tümceye uygundur


für   
gegen  
 um  
 vor    
zwischen

12.Soru

Man muss mit dem Zug in Berlin umsteigen.

Wie ist die Frage vom obigen Satz?

Yukarıdaki cümlenin sorusu nasıl olmalıdır?


Wer muss umsteigen?

Wo muss man mit dem Zug umsteigen?

Warum muss man in Berlin umsteigen?

Steigt man mit dem Zug in Berlin um?

Wann muss man umsteigen?


13.Soru

Bitte füllen Sie die Lücke aus! " .....  darf es sein?"


Wie
Wer
Wen
Was
Welche

14.Soru

Türkei/wohnen/wo/in/der/sie/? Wie kann man mit den obigen Wortgruppen eine sinnvolle und richtige Frage bilden?Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en anlamlı ve doğru soru cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?


Wo wohnen sie in der Türkei ?

Wohnen sie in der Türkei wo ?

In der Türkei sie wohnen wo ?

Türkei wohnen sie wo in der ?

Der sie wohnen in wo Türkei ?


15.Soru

“Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka (kanuna) göre suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkûm edilemez, "kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”Ulusal ve Uluslararası hukukta yer alan bu yasal kurallar aşağıdaki  seçeneklerden hangisine aittir?


Çifte Yargılama Yasağı

Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi

Açık Karar Hakkı

Temyiz Hakkı

Ceza Kanunlarının Geriye Yürümezliği


16.Soru

Evinizin önünde bir bisiklet sürücüsü düştü. Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?  Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden hangisidir? 


Vor Ihrem Haus ist ein Fahrradfahrer gestürzt. 
Ich fahre gern mit dem Fahrrad im Garten unseres Hauses. 
Er hat sich ein neues Fahrrad gekauft. 
Am Wochenende wollen wir mit dem Fahrrad eine kleine Rundfahrt machen. 
Du musst mit dem Fahrrad vorsichtig sein.

17.Soru

"….… trinke ich Tee, Kaffee trinke ich ………. ."  Welche Wörter passen in die obigen Lücken?  Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


Lieber / früher 
Meistens / selten 
Hoffentlich / nur 
Immer / aber 
Noch / schon 

18.Soru

Hangisi BM Genel Kurulu'nun insan haklarının korunması bağlamındaki fonksiyonları arasında değildir?


İnsan hakları sorunları ile ilgili bildirgeler kabul etmek 

Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla gelen raporları kabul etmek ver tartışmak

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin öngördüğü sorumlulukların yerine getirilmesinde devletlere yapılacak lojistik ve teknolojik destekleri koordine etmek

Gerekli olduğu durumlarda özel raportör ve uzman atamak 

İnsan hakları ihlalleri konusunda bağlayıcı kararlar almak


19.Soru

Ich mag ...... Fleisch.

 Füllen Sie die Lücke mit einem passenden Negativartikel.


ein

eine

kein

keinen

keine


20.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! Es geht  ....  miserabel.


mich
schlecht
mir
gut
dich