Almanca 1 Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, davanın asil olarak görüldüğü, yani tüm yargılamanın yapılarak dava hakkında karar verildiği makama ne ad verilmektedir?


İstinaf Dairesi

Savcılık

Dava Dairesi

Ön-Dava Dairesi

Başkanlık Makamı


2.Soru

Uluslararası sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan her devlet, o sözleşmenin onaylanmasını izleyen ilgili komiteye, sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren, bazı sözleşmelerde genellikle bir yıl, bazı sözleşmelerde ise iki yıl içinde, başlangıç raporu ve periyodik rapor olmak üzere, iki türlü rapor sunmakla yükümlüdür.

Bu raporlar ne hakkındadır?


Uluslararası insan hakları standartlarının değiştirilmesi

Sadece işçi hakları hakkında.

Sadece kültürel haklar hakkında.

Söz konusu sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanma şekli hakkında.

İnsan haklarının neden önemli olduğu hakkında.


3.Soru

Çocuklarla ilgilenebileyim diye sadece yarım gün çalışıyorum.

 Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden hangisidir?


Ich arbeite nur halbtags, damit ich mich um die Kinder kümmern kann.

Ich arbeite nur halbtags, weil ich mich um die Kinder kümmern möchte.

Ich kümmere um die Kinder, deshalb arbeite ich nur halbtags.

Ich kann um die Kinder kümmern, obwohl ich viel arbeite.

Ich arbeite nur samstags, damit ich mich um die Kinder kümmern kann.


4.Soru

Heidi hat etwas Kaltes gegessen. Deshalb hat ____ Halsschmerzen. Es geht ____ nicht gut. Welche Personalpronomen passen in die obigen Lücken?Cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kişi zamirleri aşağıdakilerden hangi seçeneklerde doğru verilmiştir?


sie- ihm

er- ihr

er- sie

sie- ihr

sie-sie


5.Soru

Du musst die Küche aufräumen.Wie schreibt man den obigen Satz mit der Imperativ-Form? Kreuzen Sie die richtige Antwort an!Yukarıdaki cümle emir cümesi ile nasıl yazılır? Doğru cevabı işaretleyiniz!


Räumt die Küche auf!

Räumst die Küche auf!

Räum die Küche auf!

Aufräumt die Küche!

Aufräumst die Küche!


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde  hiç kimsenin idam edilemeyeceği ve Protokole taraf her devletin ölüm ezasını kaldırmak için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmektedir? 


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

Kişisel Siyasal Haklar Sözleşmesi İkinci Seçimlik Protokolü

Kişisel Siyasal Haklar Sözleşmesine Ek Seçimlik Protokolü

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

Ayrımcılık Sözleşmesi 


7.Soru

A: Hallo Kathrin, wie geht’s?

B: Ich fühle mich ______, ich habe ________

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


prima, Bauchschmerzen

gut, Fieber

nicht, ein Auto

schön, Halsschmerzen

miserabel, Halsschmerzen


8.Soru

Frau Vogel arbeitet ................. Restaurant cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime uygun düşmektedir?


in

im

ins

gut

nein


9.Soru

Was darf man im Unterricht machen? Sorusuna uygun cevap hangisi olabilir?


schlafen

duschen

frühstücken

schreiben

fernsehen


10.Soru

“Ich bin müde” Welche Frage passt zu dieser Antwort? Bu cevaba hangi soru cümlesi uygundur?


Warum kommst du nicht?

Wie spät ist es?

Hörst du Musik?

Wann beginnt der Film?

Hast du keine Zeit?


11.Soru

Hak ya da hürriyeti kullanacak ilgili kişinin, neticede bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere hürriyetini serbestçe kullanabildiği rejim aşağıdakilerden hangisidir?


Yasaklayıcı önleme

Düzeltici önleme

Basit önleme

Denetimli önleme

Düzeltici rejim


12.Soru

''Gehen wir tanzen?'' Welche Antwort passt nicht zu dieser Frage? Bu soruya verilen cevaplardan hangisi uymamaktadır?


Ich möchte zu Hause bleiben.

Ich habe keine Zeit.

Das ist doch langweilig.

Heute nicht!

Morgen gehen wir zum Frisör.


13.Soru

Was verkauft Katharina Koch auf dem Bambergermarkt?


Wein und Bier

Obst und Gemüse

Getraenk

Gewütze

Souvenir


14.Soru

Yükseköğretim hakkı, eğitim – öğrenim hakkının kapsamı içerisindedir ve AY m. ........... ile garanti altına alınmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


12

24

28

36

42


15.Soru

Keiner ______ aufräumen, aber alle ________ feiern.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


willst-wollt

wollte-wollte

will-will

will-wollen

wollen-will


16.Soru

Ölüm cezasının Şer’î hukuk ile uyumlu olduğu ve bir ceza yöntemi olarak kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye

Amerika

Arabistan

İsveç

Danimarka


17.Soru

Welcher Satz steht im Perfekt? Hangi cümle belirli geçmiş zamanda yazılmıştır?


Ich habe eine neue Wohnung gesucht.

Er liest viele Anzeigen im Internet.

Geben wir eine Anzeige in der Zeitung auf?

Sie geht morgen zu einem Besichtigungstermin.

Die Studentin sucht eine nette Mitbewohnerin.


18.Soru

'Wo wohnen Sie?' Welche Antwort passt zur obigen Frage? Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


Ich komme aus der Türkei.

Ich lerne Deutsch.

Ich wohne in München.

Ich arbeite im Hotel.

Ich spiele Fuβball.


19.Soru

‘’bestätigen’’ eyleminin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?  


kontör yüklemek        
para vermek    
para repo yapmak      
para çekmek   
onaylamak

20.Soru

A: Was möchtest du am Wochenende _______? B: Ich ______ ins Theater gehen. A: Um wie viel Uhr ______ das Theaterstück? B: Um zwanzig Uhr. Vervollständigen Sie den Dialog mit den richtigen Verben. Diyaloğu doğru fiillerle tamamlayınız.


mache / möchte / beginnt

machen / möchten / beginne

machen / möchte /  beginnt

machen / möchte / beginnen

machen / möchte / beginnst