Almanca 1 Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde belirsiz tanımlık kullanılmaz?


Die Banae
Das Ei
Die Milch
Der Apfel
Der Knoblauch

2.Soru

Ein .................. arbeitet oft nachts cümlesinde boş bırakılan yere hangi meslek grubu uygun düşmektedir?


Polizist

Lehrer

Verkaeufer

Psychologe

Soziologe


3.Soru

A: Ist das ______ Sohn?  B: Nein, das ist ________ Bruder.Vervollständigen Sie den Dialog mit den richtigen Possessivartikeln. Diyaloğu doğru iyelik adıllarıyla tamamlayınız.


deine / mein

ihr / ihre

eure / Ihr

dein / unser

sein / unsere


4.Soru

“Antlaşma izleme birimleri komiteleri, insan hakları ihlalleri ile suçlanan devletler veya bireylere yönelik şika^yetleri kabul etme yetkisine sahip, tipik yargı-dışı kuruluşlardır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu komiteler arasında yer almaz?


İnsan Hakları Komitesi

İşkenceye Karşı Komite

Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

Çocuk Hakları Komitesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Welches ist anders?


das Auto

der Zug

die Bahn

das Flugzeug

die Reise


6.Soru

"Das Bild hängt an......... Wand. "Was passt?Yukarıda verilen cümleye hangi şık getirilirse cümle tamamlanmış olur?


das
die
der
den
dem

7.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?

Wie ist Ihre Postleitzahl?
Ganz einfach. _____.


Hamburg

26020


Friedmann


B-A-C-H-M-A-N-N

Feuerstrasse 17


8.Soru

Jana : -.......................? 

Alina : - In der Mozart Straße


Wer bist du

Wer sind Sie

Woher kommst du

Wie geht es dir

Wo wohnst du


9.Soru

’’dürfen’’ kiplik eyleminin üçüncü tekil şahsa göre çekimi aşağıdakilerden hangisidir ?


 dürft  
darf   
darfst   
dürfen    
durfte

10.Soru

‘Ich schreibe keine………. . Ich schreibe lieber E-Mails oder ich rufe an’. Welches Wort passt in die obige Lücke im Satz? Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Heft

Buch

Briefe

Postmarke

Planen


11.Soru

Geçtiğimiz yüzyılda sosyal haklara en geniş bir şekilde yer veren ilk anayasa 1917 tarihli hangi Anayasadır?


Estonya

Yugoslavya

Arjantin

Meksika

Rusya


12.Soru

6-Wie lautet das Gegenteil von “schnell”?

“schnell” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


langsam

leise

dunkel

hell

laut


13.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! "Die Deutschen  ....  viel Geld für Bildung  .... ."


haben-ein
geben-ein
haben-aus
geben-aus
sparen-ein

14.Soru

"Maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi, toplum hayatı bakımından kendisi için hedef-lediği yere ulaşabilmesi ve uygun gördüğü şekilde yaşayabilmesi için kişinin sadece ailesi, yakınları, arkadaşları ve kendisinin seçtiği çevrenin içinde yaşama ve hayatının başkaları tarafından bilinmemesini isteme hakkıdır."
Yukarıda ifade edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?


Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

S¸eref ve Haysiyete Karşı Hukuka Aykırı Saldırılardan Korunma Hakkı

Aile Hayatının Korunması Hakkı

Konut Dokunulmazlığı Hakkı

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı


15.Soru

___ Zug -___ Gleis. Weche Wörter passen in die obigen Lücken? Hangisi uygundur?


im- am

am- im

in- am

aus- im

von- im


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru cevaptır ?  Mein Vater…………………gegen das Tor           gefahren.


habe
hat
bist
ist
habt

17.Soru

'Ist die Arbeit interessant oder langweilig, ruhig oder stressig?'Wie lautet der obige Satz auf Türkisch.Yukarıda verilen cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Mesleğiniz ilginç ya da sıkıcı, sakin ya da stresli mi?

Mesleğinizin sıkıcı tempolu yada stresli yanları var mı?

İşiniz stresli olabilir ama tempolu ve keyifli yanları da var mı?

İşiniz sıkıcı mı yoksa ilginç yanları da var mı?

Her işin sıkıcı ilginç sakin ya da stresli tarafları olabilir mi? 


18.Soru

Ich habe meinen Laptop angemacht und dabei Kaffee über die Tastatur geschüttet.Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?


Dizüstü bilgisayarını açtı ve o anda kahveyi klavyenin üzerine döktü.

Dizüstü bilgisayarını açar açmaz kahveyi klavyenin üzerine döktü.

Dizüstü bilgisayarımı açtım ve o anda kahveyi testlerin üzerine döktüm.

Dizüstü bilgisayarını açtıktan sonra kahveyi testlerimin üzerine döktüm.

Dizüstü bilgisayarımı açtım ve o esnada kahveyi klavyenin üzerine döktüm.


19.Soru

Claudia ist in Deutschland geboren. Sie wohnt in Berlin. Sie ist achtzehn Jahre alt. Sie kann Türkisch und Englisch sprechen. Sie ist ledig. Sie mag Basketball spielen und schwimmen.

Welche Antwort ist nach dem obigen Text falsch?

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?


Ihr Geburtsland ist Deutschland.   

Sie ist nicht verheiratet.  

Sie spricht Türkisch und Englisch.

Ihre Hobbys sind Basketball und Schwimmen.

Sie ist 16 Jahre alt.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kültürel haklar kapsamındadır?

I. Bilim ve sanat hürriyeti

II. Eğitim ve öğrenim hakkı

III. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

IV. Sanat ve sanatçının korunması


I ve III

III ve IV

I, III ve IV

Yalnız IV

Hepsi