Almanca 1 Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkenin gelişmişliğine bakılmaksızın insan haklarının herkes için uygulanabilir olmasını gerekli kılar?


Evrensellik İlkesi

Temel Hak

Açıkça Tanımlanabilir Olma

Kişilik Hakları

Vatandaş Hakları


2.Soru

Welche ist falsch? Hangi eşleştirme yanlıştır?


klein- groß

günstig- teuer

modern- unmodern

einfach- kompliziert

kalt- breit


3.Soru

Der Bus fährt ___ und sie schläft ___.


los- ein

los- um

um- um

um-ein

aus- in


4.Soru

Ergaenzen Sie bitte den unten angegebenen Satz mit dem passenden Possessivartikel. "Darf ich vorstellen? Das ist ....... Sohn Max."


meine
dein
deine
sein
mein

5.Soru

Avrupa da Birlik düzeyinde haklarını ve çıkarlarını korumak üzere "Avrupa Vatandaşlığı' kavramı ilk defa hangi anlaşma ile kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır?


Amsterdam Anlaşması ile

Maastricht Antlaşması ile

Zürih Anlaşması ile

Nice Antlaşması ile

Kopenhag Anlaşması ile


6.Soru

- Wer arbeitet in einem Restaurant?- Ein ......... Finden Sie die passende Aussage, die den oben angegebenen Satz richtig ergänzt. Yukarıda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Polizist

Taxi-Fahrer

Koch

Psychologe

Pilot


7.Soru

Bir insan hakkının varlığından söz edebilmek için gerekli üç unsur aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yetki - talep - tanınma, saygı gösterilme

Yetki - unvan - saygı 

Saygı - sevgi - statü

Yetki - talep - statü

Talep - saygı - sevgi 


8.Soru

....................; servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet ayrımı gibi sınırlamalar olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarını ifade eder.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Eşit oy

Genel oy

Birleşik oy

Zorunlu oy

Tek oy


9.Soru

Eine Pause machen. Wie lautet der obige Satz in der Imperativ-Form 2. Person Singular?  Verilen cümlenin 2. tekil şahıs emir cümle şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Sie machen eine Pause!
Du machst eine Pause!
Mach eine Pause!
Macht eine Pause!
Wir können eine Pause machen!

10.Soru

Was bedeutet das Verb „pellen“ auf Türkisch?

pellen fiillinin Türkçe karşlığı nedir?


haşlamak

kaynamak

pişirmek

ısırmak

kabuğunu soymak


11.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?

- Machen Sie heute keine Pause?

-_____.


Sie ist doch lanweilig.

Wir sind wütend.

Sie spielt nie Schach.

Leider nicht.

Ich sehe manchmal DVDs an.


12.Soru

Im Kühlschrank sind ______ Tomaten und _____ Käse.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


ein- kein

eine- keine

keine-kein

keinen-keine

keine-keine


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 289 saysının karşılığıdır ?


zweihundert eins
zweihundert sieben
zweihundert zweiundzwanzig
zweihundert achtundsechzig
zweihundert neunundachtzig

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının unsurlarından değildir?


Yetki

Talep

Tanınma

Ödevli olma

Saygı gösterilme


15.Soru

Was bedeutet das Wort "einatmen" auf Türkisch? 

"einatmen" kelimesinin Türkçesi hangisidir.


nefes almak

üstünü giymek

üstünü çıkarmak

nefes vermek

ilaç içmek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Amerikan Devletler Teşkilatı (ADT)’nin en başta gelen organıdır?


Genel Kurul

Amerikalılararası Kadın Komisyonu

Amerikalılararası Entegral Kalkınma Konsey

Amerikalılararası Ekonomik ve Sosyal Konsey

Amerikalılararası Eğitim, Bilim ve Kültür Konseyi


17.Soru

Lisa .............. Yoga cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


schlaeft

geht

macht

sieht

frühstückt


18.Soru

Die Kinder ____aussteigen, aber sie ____ nicht.Welche Wörter passen?Hangi kelimeler uygundur?


konnten- sollte

wollten- sollte

wollten- durften

durfte- wollten

konnte- durfte


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru olarak tamamlar? Welches ergänzt den Satz richtig?

„Wir … nicht weiterfahren.“


konnten

könnten

konnte

konntest

konnte


20.Soru

Welches Verb ist nicht trennbar ? Aşağıdakilerden hangisi ayrılamayan bir fiildir?


eingeben

auswählen

bezahlen

abheben

ausdrucken