Almanca 1 Final 35. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesine  göre, aşağıda ki seçeneklerden hangisi üye ülkelerin  Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı Veya Onur Kırıcı Ceza Veya Muamelenin Önlenmesi Komitesine çalışmalarını yürütebilmesi için tanıması gereken  imkânlardan birisi değildir? 


Ülkeye serbest giriş ve arama yapma izni verme,

Tutukluların bulunduğu yerlerde Komiteye tam bilgi verme,

Tutukluların bulunduğu cezaevleri, karakollar, akıl hastaneleri, askeri kamplara  serbest giriş hakkı tanıma,

Komitenin elde ettiği bilgileri ve   ilgili   kişileri hükümetle paylaşmama hakkını  koruma, 

Komiteye gözaltındaki kimselerle özel görüşmeler yapabilme serbestiği tanıma,


2.Soru

Im Kühlschrank .................... eine Tomate, ein Salat und Eier cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


ist

sind

gibt

es

sein


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi) mültecilerin korumasına ilişkin önemli haklardan biri değildir?


Eğitim hakkı

Toplumun kültürel yaşamına katılma hakkı

Ayrımcılık yapılmaması

Ailenin yeniden birleşmesi

Yasa önünde bir kişi olarak tanınma


4.Soru

‘’Kann ich ………………… helfen ?""Size yardım edebilir miyim?’’ Was passt?Bu tümcede boş bırakılan yere hangi şık getirilirse cümle anlamlı hale gelir?  


mir              
 dir    
 uns             
Sie         
 Ihnen

5.Soru

Ergaenzen Sie bitte den unten angegebenen Satz mit dem passenden Possessivartikel. " Arbeitet ....... Tochter auch als Zahnarzt?"


mein
dein
ihre
sein
deine

6.Soru

Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi işaretleyin.

“Ich muss jeden Tag kochen und den Müll rausbringen’


Her gün yemek yapmak istiyorum ama çok çöp çıkıyor

Yemek pişirmek biraz zor ama çöpleri çıkarmak gerek

Her gün yemek yapmak zorunda değilim ama çöpleri çıkarmak zorundayım.

Her gün yemek yapmak ve çöpleri dışarı çıkarmak zorundayım.

Her gün yemek yapmak ve çöpleri dışarı çıkarmak zorunda değilim


7.Soru

Ich habe Mittagspause …….. 11:30 …….. 13:30 Uhr.


Von – von
Vom – vom
Von – der
bis – von
von – bis

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği özellikleri arasındadır?


Bağımlı bir kurumdur.

Üye devletleri yok saymak

Yargısal bir kurumdur.

Hiçbir kurumla yakın iş birliği içerisine girmez.

İnsan haklarının etkili bir şekilde gözlenmesi


9.Soru

Ich arbeite am Wochenende nie. Am Samstag und Sonntag bin  ich …………. zu Hause.Welches Wort passt in die obige Lücke?Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


oft

immer

manchmal

vielleicht

gut


10.Soru

Meine Wohnung ist ……. Zentrum, in ……… sind viele Geschäfte.  Welche Wörter passen in die obigen Lücken?  Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru olarak tamamlar?


zum / dem Garten
auf / halbe Stunde
am / viel Natur 
für / ersten Stock 
im / der Nähe 

11.Soru

Karl ist 20 Jahre ........ .Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


lang
klein
alt
groß
schwarz

12.Soru

„stressig“ sıfatının Türkçe karşılığı nedir?

Was ist die türkische Wiedergabe des Adjektivs „stressig“?


stresli

stressiz

sakin

sinirli

uyumsuz


13.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog am besten?


Wie geht es Ihnen, Herr Börner?
_____.


Und Ihnen?

Ich spreche kein Englisch

Er arbeitet als Taxifahrer

Ich wohne in Frankfurt

Danke! Mir geht's gut


14.Soru

Das sind ........ Zitronen. Welches Wort passt in die obige Lücke?Cümledeki boş yere aşğıdakilerden hangisi gelmelidir?


eine
die
ein
das
der

15.Soru

"Wie ist Ihr Vorname?" Wie lautet die Antwort? Cümlesine verilecek cevap ne olmalıdır?


Ankara

İsmet

Stadtzentrum

Friedrichplatz

Berlin


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşkenceye Karşı Sözleşme ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi Seçimlilik Protokolü ile öngörülmüş olan usuldür?


1235 Usulü

1503 Usulü

Rapor Usulü

Soruşturma Usulü

Devletler Arası Şikayet Usulü


17.Soru

In unserer Wohngemeinschaft funktioniert alles ohne Putzplan. Wer gekocht hat, muss auch die Küche ……… und nach einer Party muss auch jeder …………

Welche Wörter passen in die Lücke? Boşluğu uygun şekilde tamamlayan sözcükler hangileridir?


bewohnen – aufladen

begehen – ankommen

aufräumen – mithelfen

reinigen – mitsingen

kennen – tanzen


18.Soru

Die Butter ist günstig.  ……. ist aus Holland.Welches Wort oasst in die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Sie
Ich
Er
Wir
Es

19.Soru

Welches Wort passt? Verilen Boşluğa hangisi uyar?

A: Hier ist dein ______. Du kannst bis Freitag nicht in die Schule gehen.


Attest

Liebeskummer

Versichertenkarte

Anrufbeantworter

Sprechzeit


20.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! "Bitte  .... Sie  .... Karte!"


nehmen-die
entnehmen-Ihre
nimmt-Ihr
entnimmt-Ihre
nehmen-den