Almanca 1 Final 37. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "  …..  …..  Jahreszeit sind wir jetzt? "


Im – welche
In – welcher
Am – welchen
An – welcher
In - welchem

2.Soru

haben - fünf - wir -immer- Wochen - -im Dorf -verbracht- früher-bei unserer Familie. Ordnen Sie den Satz! Cümleyi düzenleyin.


Wir haben immer fünf Wochen bei unserer Familie im Dorf verbracht.

Im Dorf haben wir immer fünf Wochen bei unserer Familie früher verbracht

Wir haben immer fünf Wochen  früher bei unserer Familie im Dorf verbracht

Früher haben wir immer fünf Wochen bei unserer Familie im Dorf verbracht.

immer wir haben früher fünf Wochen bei unserer Familie im Dorf verbracht


3.Soru

Sie sind Taxifahrer. Sie haben Nachtschicht, aber ihr Kind ist krank. Welche Aussage passt zum obigen Satz?Yukarıdaki duruma uygun ifade hangi şıkta verilmiştir?


Es ist nicht so wichtig, ob meine Tochter krank ist. Ich arbeite noch.

Heute möchte ich nicht arbeiten.

Tut mir leid, aber ich muss nach Hause gehen, weil mein Sohn krank ist.

Da kann ich leider auch nichts machen.

Tut mir leid, ich habe keine Zeit.


4.Soru

Ich bin _____ 23.11 bis 04.12.10 nicht im Büro erreichbar.Welches passt in die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


vom

bis

von

zum

um


5.Soru

Melina: - Jana, arbeitest du privat oder ........?

Jana: - Privat. Ich arbeite in einer nicht Staatliche-Schule.


Büro

Offiziell

fleißig

streßig

Frühdienst


6.Soru

Welches ist die richtige Antwort auf die Frage: " Wann fahren Sie jeden morgen los?"


İch fahre um 7 Uhr.
İch fahre jeden morgen um 8 Uhr los.
Du faehrst um 8 Uhr.
Er faehrt immer um 8 Uhr.
Ungefaehr um 8 Uhr.

7.Soru

‘’Randevularınızı unutmamak için naparsınız ? Cep telefonum, benim takvimimdir ‘’ Tümcesindeki cevaba, aşağıdakilerden hangisi uygundur?  


Ich habe meine Termine im Kopf.  
Ich habe meine Termine  in meiner Tasche.  
Mein Kalender ist ein Computer.  
Ich habe meine Termine in der Küche an der Wand. Ich schreibe alle Termine auf Notizzettel.  
Mein Handy ist mein Kalender.

8.Soru

Ein Mann möchte sein__ Sohn ein__ Laptop kaufen.

Welche Endungen passt in die obigen Lücken?

Yukarıdaki boşluklara hangi ekler gelmelidir?


–e, -er

–e,-en

–en, em

–em, -en

–en, -e


9.Soru

Das ist Ahmet Aktaş. …….…ist Karatetrainer. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Ich

Du

Er

Wir

Ihr


10.Soru

“İnsanların doğuştan sahip oldukları haklardır ve bireylere insanca bir yaşam sürmeleri için gerekli asgari şartların sağlanmasını amaçlamaktadır.” tanımı aşağıdaki haklardan hangisinin tanımıdır?


İnsan Hakları

Temel Haklar

Kamu Hakları

Kişilik Hakları

Vatandaşlık Hakları


11.Soru

Um 7 Uhr .................. die Leute cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil en uygun düşmektedir?


essen

frühstücken

trnken

tanzen

bleiben


12.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?

- In der Klasse _____ wir nichts essen.

- Ach, ihr Armen.


waren


hatten

durften

sagten

mussten


13.Soru

Was passt in die Lücke?

Guten Tag Frau Kurnis. Wie geht es __________?


du

Sie

sie

dich

Ihnen


14.Soru

" ...... du Fleisch oder Gemüse? İch esse zwar auch Gemüse aber ich mag Fleisch mehr." Füllen Sie die Lücke mit der richtigen Form des Verbs " mögen".


mag
mögen
mögt
mag
magst

15.Soru

İşkenceye Karşı Komite kaç yılında kurulmuştur?


1984

1952

1948

1965

1995


16.Soru

Ich wünsche dir ein___ schön___ Tag.

Welche Endungen passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


einer schönen

einen schönen

ein schöner

eine schöne

einem schönen


17.Soru

Kamu hak ve hürriyetlerinin düzenlenmesinde “önleyici” tedbirler alan devletler çoğunlukla nasıl tanımlanmaktadır?


Liberal devlet

Hukuk devleti

Polis devleti

Sosyal devlet

Federal devlet


18.Soru

Anlaşma İzleme Birimleri’nin sekretarya hizmetlerini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?


İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

İnsan Hakları Komisyonu

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası Ceza Mahkemesi


19.Soru

Um wie viel Uhr ................... der Film? soru cümlesinde eksik bırakılan yere hangi fiil uygun düşmektedir?


kommen

beginnt

fernsehen

macht

hört


20.Soru

Welches Adjektivpaar drückt einen Gegensatz aus?

Verilen sıfat çiftlerinden hangisi birbirinin zıddını ifade etmekte?


gut / langweilig

freundlich / gut

viel / wenig

fit / stressig

nah / nett