Almanca 1 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

‘Ich brauche nichts. Ich bin wunschlos glücklich.’Wie lautet die türkische Wiedergabe?Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı hangisidir?


Bir şey satın aldığımda çok mutlu oluyorum

Birçok şeye ihtiyacım var ama mutsuz değilim

Hiçbir şeye ihtiyacım yok, beklentisiz mutluyum.

Hiçbir şeye ihtiyacım yok ve mutluyum

Mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyacım yok.


2.Soru

Übersetzen Sie den folgenden Satz ins Türkische.

Aşağıdaki verilen cümleyi Türkçeye çeviriniz.

‘Ich knüpfe leicht Kontakt mit anderen Menschen. Ich arbeite gern mit Team.


İnsanlarla rahat çalışırım. İletişim güçlüğü çekmem.

Kolay iletişim kuramadığım için takım çalışmasına uygun olduğum söylenemez.

Takım çalışması için çok uygun olduğumu düşünüyorum.

İnsanlarla kolay iletişim kuramadığım için bireysel çalışıyorum.

Diğer insanlarla kolay iletişim kuruyorum.Bir takımla severek çalışırım.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardandır?


Sözleşme hürriyeti

Çalışma hakkı ve hürriyeti

Sağlık hakkı

Çevre hakkı

Yeterli gıda hakkı


4.Soru

Ich arbeite im Krankenhaus. Welche Frage passt zur obigen Antwort? Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir?


Wie oft arbeiten Sie?
Wann arbeiten Sie?
Wie ist die Arbeit?
Warum arbeiten Sie?
Wo arbeiten Sie?

5.Soru

Finden Sie innerhalb der untenstehenden Sätze den

grammatisch richtigen Satz! Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanını bulunuz!


Jan und Markus haben nicht gespült. Sie sagen sie haben keine Lust

Jan und Markus sind nicht gespült. Sie sind keine Lust

Jan und Markus hat nicht gespült. Sie hat kein Lust

Jan und Markus hast nicht gespülen. Sie hast keine Lust

Jan und Markus sei nict gespülen. Sie sind nict Lust


6.Soru

Ich mag .................... Kaese cümlesinde boş bırakılan yere hangi bağlaç uygun düşmektedir?


kein

keine

keinen

keines

keinem


7.Soru

5-Wir______ Musik hören.

Welches Modalverb passt in die Lücke im obigen Satz?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki Modal fiillerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


darf

darfst

dürft

dürfen

durfte


8.Soru

Gehen wir tanzen? Sorusuna verilen cevaplardan hangisi uymamaktadır?


Ich bin müde.

Ich habe keine Zeit.

Das ist doch langweilig.

Heute nicht!

Und morgen grillen wir.


9.Soru

Vorne ist ein Platz frei. Welche Frage passt zur obigen Antwort?Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir?


Wer wohnt hier?
Möchtest du auch etwas essen?
Wo ist ein Platz frei?
Wann gehst du zur Schule?
Kommst du zu uns?

10.Soru

Wer ist er?

Er __________ Ahmed Ismet. Er ist Karatetrainer.


heißt

kommt

freut

Name

wohnt


11.Soru

„Arkadaşıma nerede oturduğumu ve işe nasıl gittiğimi anlatamadım.“ Wie lautet die richtige Übersetzung des oben angegebenen Satzes? Yukarıda verilen cümlenin doğru çevirisi nedir?


Ich wollte meinem Freund meine Wohnlage und meine Arbeitszeit angeben.

Ich darf meinem Freund meine Wohnlage und meinen Arbeitsweg nicht sagen.

Ich konnte meinem Freund meine Wohnlage und meinen Arbeitsweg nicht angeben.

Ich sollte meinem Freund meine Wohnanlage und meine Arbeitszeit nicht angeben.

Ich kann meinem Freund meine Wohnlage und meinen Arbeitsweg nicht angeben.


12.Soru

"…………... 18 konnte ich endlich alleine Urlaub machen."Welches Wort passt in die obige Lücke?  Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? 


Auf
Zu 
Mit 
Aus 
Für 

13.Soru

Wir ………..... ins Kino …………… .(gehen)  Welche Wörter passen in die obigen Lücken?  Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru olarak tamamlar?


waren / ging 
sein / gehst 
können / gegangen 
sind / gegangen 
werden / ging 

14.Soru

''Dördüncü'' derken aşağıdaki  ‘’Ordinalzahlen’’ sıra sayılarından hangisi kullanılmalıdır ? 


der erste  
der zweite
 der dritte   
 der vierte   
der fünfte 

15.Soru

Tarafsız yargılanma hakkıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Herkes tarafsız bir yargı yerinde yargılanma hakkına sahiptir.

Hakimlerin belirli bir davayla ilgili çıkarları olabilir.

Hakimler davalara ön yargı ile yaklaşabilir.

Kararlar sadece delillere dayanılarak değil, ön sezi ile de verilebilir.

Mahkeme üyeleri taraflara lehte ya da aleyhte bir duyguyla yaklaşabilir.


16.Soru

Cumhurbaşkanına olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma ve temel hak ve özgürlükleri düzenleme yetkisi hangi anayasada verilmiştir?


1924

1938

1961

1982

1993


17.Soru

Olivenöl ist ____________ . Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir?


trinken

kommen

kosten

finden

gesund


18.Soru

Sözleşme dışı koruma sistemleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Devletlerin “üye devlet” olmaları yeterlidir

Devletler kuruluş üyesi olarak denetlenebilirler.

Sözleşme-dışı koruma sistemlerinin hukuksal dayanağı Birleşmiş Milletler Antlaşması’dır.

Denetim sözleşmeleri uygulamalarından bağımsız olarak yapılır.

Devletlerin uluslararası kuruluşun kabul ettiği insan hakları sözleşmesini onaylamış olması gerekir.


19.Soru

Was ist unter 'Rund um die Uhr arbeiten' zu verstehen? 'Rund um die Uhr arbeiten' ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


fünf Stunden am Tag arbeiten

Acht Stunden am Tag arbeiten

12 Stunden am Tag arbeiten

Jeden Tag arbeiten

24 Stunden am Tag arbeiten


20.Soru

Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi işaretleyin.
Liebe Familie,
hier schreibe ich über mich. Mein erstes Hobby ist Sprachen zu lernen. Mein Deutsch ist gut. Ich kann auch Englisch und ein bisschen Polnisch sprechen. Ich habe einen Bruder.


Sevgili Aile ben iyi derece almanca Polonyaca ve az derecede İngilizce biliyorum ve sizin kardeşiniz olmak istiyorum sevgilerimle.

Sevgili Aile burada kendimden söz edeceğim. Benim bir numaralı hobim dil öğrenmektir. Almancam iyi. İngilizce ve biraz da Polonyaca konuşabiliyorum. Bir erkek kardeşim var.

Sevgili aile ben almanca öğrenmek amacıyla sizde kalmak istiyorum.Bu anlamda İngilizce ve Polonyaca da öğrenmek amacıyla sizinle kalmak istiyorum.

Sevgili Aile Almanca biliyorum. Daha iyi İngilizce ve Polonyaca öğrenmek için sizin kardeşiniz olarak yanınızda kalmak istiyorum.

Sevgili Aile Almanca İngilizce ve Polonyaca öğrenme sürecimde beni misafir ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım