Almanca 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "   …..  …..  Bahn dauert es 2 Stunden. "


Mit dem
Mit den
Mit einem
Mit der
Mit einen

2.Soru

Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi işaretleyin.

‘Heute bin ich mit den Rad zu Arbeit gefahren. Das war keine gute Idee. Plötlich hat es stark geregnet.’


Eğer hava yağmurlu ise işe bisikletle gitmek hiç te iyi bir fikir değildir.

Yağmurlu havalarda bisiklete binmek asla iyi bir fikir değildir.

İşe giderken bisiklete binecekseniz, yağmur yağmamasına dikkat edin.

Bugün işe bisikletle gittim. Ama bu hiçte iyi bir fikir değildi. Aniden kuvvetli bir yağmur bastırdı.

Yağmurlu havalarda işe bisikletle gitmek hiç de iyi bir fikir değildir.


3.Soru

Was kostet ein Flugticket ___ München ___ Split?Was passt in die obigen Lücken?Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


von-aus

aus- nach

von-nach

in- nach

von-in


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nun görevleri arasında değildir?


Afrika’da insan ve halkların haklarına ilişkin belge toplamak, çalışmalar ve araştırmalar yapmak Afrika’da insan ve halkların hakları ile ilgili ulusal ve yerel kuruluşları desteklemek.

Afrika hükümetlerinin mevzuatlarına dayanak oluşturabilecek, insan ve halkların hakları ve temel özgürlükleriyle ilgili hukuksal sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve kuralları şekillendirmek ve düzenlemek.

İnsan ve halkların haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili diğer Afrikalı ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Bir taraf devletin, Afrika Birliği Teşkilatı’nın bir organının ya da Afrika Birliği Teşkilatı tarafından tanınan bir Afrika teşkilatının istemi üzerine, şartın hükümlerini yorumlamak.

Afika insan haklarına yapılan müdahelelere yönelik yargılayıcı bir hüküm vermek.


5.Soru

"Was ist die Türkei?" Wie lautet die Antwort? Sorunun cevabı ne olmalıdır?


eine Stadt

eine Straβe

ein Platz

ein Land

ein Kontinent


6.Soru

jung – groß – lang   

Was bedeuten die Gegenteile von den obigen Wörtern?

Yukarıdaki kelimelerin zıt anlamlıları hangi şıkta doğru verilmiştir?


alt- schön- langsam

alt- klein-  kurz

klein- elegant- dick

schnell- kurz- dünn

alt- klein- langsam


7.Soru

Fieber / Schnupfen / Halsschmerzen / Grippe / Arzt

 Welches Wort passt nicht zu den anderen in der obigen Wortgruppe?

Verilen sözcük grubuna uymayan aşağıdakilerden hangisidir?


Fieber

Schnupfen

Halsschmerzen

Grippe

Arzt


8.Soru

Du musst die Küche aufräumen.
Wie schreibt man den obigen Satz mit der Imperativ-Form?

Kreuzen Sie die richtige Antwort an!

Yukarıdaki cümle emir cümesi ile nasıl yazılır? Doğru cevabı işaretleyiniz!


Räumt die Küche auf!

Räumst die Küche auf!

Räum die Küche auf!

Aufräumt die Küche!

Aufräumst die Küche!


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi farklıdır? Welche der folgenden Aussagen ist anders?


Atmen Sie tief ein.

Im Sommer  fahren wir immer in Urlaub.

Du musst heute im Bett bleiben.

Ich schreibe ein Medikament auf.

Die Tabletten sind gegen Halsschmerzen.


10.Soru

‘Ich nehme immer den Bus nach Split , weil es …….. ist und …….. geht.' Welche Wörter passen in die obige Lücke im Satz? Verilen cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


günstig-schnell

schwer-langsam

unbequem-teuer

billig-langsam

unmöglich-traum


11.Soru

Finden Sie innerhalb der untenstehenden Sätze den grammatisch richtigen Satz! Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanını bulunuz!


Jan und Markus haben nicht gespült. Sie sagen, sie haben keine Lust

Jan und Markus sind nicht gespült. Sie sind keine Lust

Jan und Markus hat nicht gespült. Sie hat kein Lust

Jan und Markus hast nicht gespülen. Sie hast keine Lust

Jan und Markus sei nict gespülen. Sie sind nict Lust


12.Soru

Was passt?

Im Supermarkt gibt es _____ Leergutautomaten.


ein

eine

einer

einen

eins


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı sahibinin yükümlülüklerinden biridir?


Anne ve çocuk sağlığını korumak

İnsan sağlığına zarar veren nedenleri azaltmak

İş güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemleri almak

Çevreyi geliştirmek

Yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşmayı sağlamak


14.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! Das Kind ist krank. Deshalb ist seine Mutter  .....


besorgt
super
wunderbar
prima
müde

15.Soru

Sözleşme-dışı koruma sistemlerinin hukuksal dayanağı BM Antlaşması kaç yılında kabul edilmiştir?


1982

1945

1951

1923

1958


16.Soru

05.06.2017 tarihini Almanca olarak yazınız. Bitte schreiben Sie Datum auf Deutsch!


Der fünften Juli zweitausendziebenzehn

Der fünften Juni zweitausendsiebzehn

Der este April zeweitausendzehn

Der zweite Januar zweitausendsiebzehn

Der fünften August zweitausendsiebzehn


17.Soru

Was passt?

Die Großmutter und das Kind gehen zu Fuß _____ Zoo.


zu der

auf der

in den

aus der

über die


18.Soru

Welches ist der Detsche Wiedergabe der folgenden Redemittel? Aşağıda Türkçesi verilen ifadenin almancası hangisidir?‘ Polisi beklemek zorundaydım’


Ich muss warten bis zum Polizei

Ich warte auf dem Polizei

Ich bin Polizei und ich muss warten

Ich musste auf die Polizei warten.

Sind Sie Polizei, ich warte auf dich.


19.Soru

Birleşmiş Milletler tarafından kadın haklarına verilen önemin ilk belirtisi olarak aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa kadınların seçme ve seçilme hakları kabul edilmiştir?


1951 Tarihli ve 100 No.lu Eşit Ücret Sözleşmesi

1952 tarihli Kadınların Siyasi Hakları Üzerine Sözleşme

1960 tarihli 111 No.lu Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

1967 tarihli Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirgesi

1979 tarihli Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi


20.Soru

„Kochen wir ________ Suppe?“ Soru cümlesinde hangi belirsiz Artikel (tanımlık) gelmelidir?  


einen

eine

eines

einem

ein