Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

II.Dünya Savaşı’nın son bulduğu (Mayıs 1945) günlerde hangi güçler çatışması yeni boyut kazanmaya başlamıştır?


Siyasal güç – Tarihsel güç

Ekonomik güç – Silahlı güç

Siyasal güç – Silahlı güç

Silahlı güç – Milli güç

Siyasal güç- Ekonomik güç


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1930’ların başından itibaren dış politikasının yeniden şekillendirilmesinde etkili olan bölgesel oluşumlar arasındadır?


Karlofça Paktı

Kars Paktı

Sadabad Paktı

Sevr Paktı

Ankara Paktı


3.Soru

Çalışanların sosyal haklarıyla ilgili tartışmalar/gelişmeler hangi parti döneminde gerçekleşmiştir?


Demokrat Perti

Cumhiriyet Halk Partisi

Çalışma Partisi

Selamet Partisi

Halk Partisi


4.Soru

5 Nisan kararları hangi Başbakan tarafından açıklanmıştır?


Süleyman Demirel
Necmettin Erbakan
Tansu Çiller
Turgut Özal
Bülent Ecevit

5.Soru

Türkiye İnternete hangi yıl bağlanmıştır?


1989
1993
1995
1998
1999

6.Soru

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?


1946
1947
1948
1949
1950

7.Soru

Demokrat Parti içindeki muhalif milletvekilleri tarafından kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Nizam Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Hürriyet Partisi

Adalet Partisi

Millet Partisi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politika kapsamında değerlendirilebilir?


Türkiye savaşın başlangıcında İtalya ile ilişkileri geliştirmiştir.
Türkiye İtalya’nın Arnavutluk’u işgalini desteklemiştir.
Türkiye İtalya’nın Akdeniz’e yayılma politikasını desteklemiştir.
Türkiye, Fransa, İngiltere ve SSCB’nin İtalya’yı karşı birleşmesini desteklemiştir.
İtalya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’ye tek taraflı güvence vermiştir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi'nin darbeyi gerektiren suçlamalarından biri değildir?


Temel kurumların işlemez hale geldiği
Askerin halk arasında itibarsızlaştırıldığı
Atatürkçülük yerine irticanın yükseldiği
Sapkın ideolojilerin hakim olduğu
Kısır siyasi çekişmelerin gerekli tedbirlerin alınmasına mani olduğu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin devletçilik politikasına itiraz eden ilk siyasetçilerden biridir?


İsmet İnönü
Adnan Menderes
Şükrü Saraçoğlu
Numan Menemencioğlu
Yusuf Kemal Tengirşenk

11.Soru

Menderes Hükûmeti boğulmakta olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayınca üyesi bulundukları hangi teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?


Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan,
Avrupa Ekonomik Topluğundan (AET)
Dünya Bankasından,
Uluslararası Para Fonu (IMF)’ndan.
Sovyetler Birliğinden

12.Soru

Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalar Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


24 Temmuz 1963
1 Ocak 1962
15 Mart 1965
7 Nisan 1970
1 Mayıs 1968

13.Soru

EOKA nedir?


Silahlı örgüt

İngiltere dışişleri bakanı

İngiltere-Türkiye arasında yapılan antlaşma

Silahsızlanma antlaşması

Üçlü ittifak


14.Soru

1939-45 arasında Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükümeti toplam kaç kişiyi silah altına almıştır?


1000 000

550 000

2000 000

250 000

800 000


15.Soru

Televizyn hangi yılda deneme yayınına naına başlamıştır?


1965

1968

1970

1972

1975


16.Soru

Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Türk Kültür Derneği’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Müspet ilim ışığında halkın maneviyatını yükseltmek
Kıbrıs harekâtı sonrasında yaşanan tecrit edilmişliği ortadan kaldırmak
Mezhep çatışmalarını ortadan kaldırmak
Eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek
Öğrenciler arasında ki sağ-sol çatışmalarına son vermek

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin gerekçesini oluşturmaktadır?


Churchill’in İsmet İnönü’yü Savaşa girmeye ikna etmesinin sonucudur.
Türkiye’nin savaş dışı statüsünü savaşa girerek kazanca dönüştürmek istemesidir.
Türkiye’nin savaşa girmesi için Müttefiklerin toprak vaadi etkili olmuştur.
Türkiye savaşa girerek galip devletlerin yanında yer almak istemiştir.
Bu askeri bir eylemden daha çok hukuki ve siyasal bir tutumdur.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Johnson Mektubu sonrasında Türkiye'nin izlediği siyasi tutum ile ilgilidir?


Rumlar'ın Kıbrıs'taki anayasal haklarını genişletme çabalarına karşılık İngiltere'nin desteğinin benimsenmesi
Dış politikada ABD ve Batı ile ilişkilerin geliştirilmesi
Kıbrıs meselesinin çözümü için NATO ile anlaşmaya varılması
Türkiye'nin SSCB ile yeniden yakınlaşma sürecine girmesi
Kıbrıs meselesinin çözümü için ABD'ye güven duyulması

19.Soru

Atatürk'ü Koruma Kanunu hangi parti iktidarında çıkmıştır?


Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti
Adalet Partisi
Demokratik Sol Parti
Anavatan Partisi

20.Soru

Türkiye’de ilk koalisyon hükümeti (CHP-AP) hangi tarihte kurulmuştur?


1962

1961

1960

1963

1964