Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Devlet memurlarının siyaset yapmasını önlemeye yönelik düzenlemeler yapan Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halka Partisi arasındaki siyasi çekişmede gelinen noktanın en açık göstergesi nedir?


İktidarın üniversiteleri denetim altına alması
CHP'nin en etkili yayını organı, Ulus Gazetesinin geçici olarak kapatılması
Meclis çalışmalarının tamamen hükumetin denetimine geçmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması
Devlet memurlarının da üye olabileceği "vatan cephesi"nin kurulması çağrısı
CHP'nin DP içi muhaliflerle uzlaşması

2.Soru

Üçüncü beş yıllık plan döneminde GSMH nin ortalama yıllık büyüme hızı ne olmuştur?


% 4,8

%7,2

%6,5

%9,2

%8,2


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 1958 yılında alınan istikrar karalarından değildir?


Para arzı sıkı kontrol altına alınacak.

Kamu iktisadi kuruluşlarının ürünlerinin fiyatları yükseltilecek ve açıkları kapatılacak.

DPT’nin görevleri kısıtlanacaktır.

İthalat rejimi yeniden düzenlenecek, ihtiyaçlar için üç aylık kotalarla ve bir program içinde yürütülecek.

Bütçe denkliği için gelir artırılırken harcamalar kısılacak.


4.Soru

1939'da İtalya'nın Arnavutluğu işgal etmesi üzerine Türkiye'nin ilişkileri aşağıda devletlerden hangileriyle ivme kazanmıştır?


Fransa-Almanya
İngiltere-Rusya
Rusya-Fransa
Fransa-İngiltere
İngiltere-ABD

5.Soru

Türkiye’de ABD’ye askeri bağımlılığın başlangıcını oluşturan Amerikan doktrini aşağıdakilerden hangisidir?


Nixon Doktrini
Truman Doktrini
Carter Doktrini
Monroe Doktrini
Bush Doktrini

6.Soru

Aşağıdaki II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler ile gerçekleştikleri tarih eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


1946 - Seçimlerde açık oy, gizli sayım sisteminin uygulanması

1947 – Truman Doktrini’nin kabulü

1949 – İsrail’in resmi olarak tanınması

1949 – Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne üyeliği

1952 – Kore’ye asker gönderilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın başlangıcı sayılan olaydır?


Komünizm tehdidi
Boğazlar rejimi
Bağlantısızlar Hareketi
Truman Doktrini
Türkiye’nin NATO’ya girmesi

8.Soru

Beşinci Plan dönemini diğer dönemlerden ayıran en önemli özellik hangisidir?


İlk kez bir siyasi iktidar hazırladığı planı beş yıl kesintisiz uygulamıştır.
KİT'ler özelleştirilmeye başlanmıştır.
İhracat çok yönlü olarak teşvik edilmiştir.
Kamu yatırımları altyapı alanında yoğunlaştırılmıştır.
Altın ithalat ve ihracatı serbest bırakılmıştır.

9.Soru

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasını istediği Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır?


Ali Fethi Okyar
Ahmet Ağaoğlu
Nuri Conker
İsmet İnönü
Makbule Atadan

10.Soru

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit sağ-sol çatışmalarını neye dayandırmaktaydı?


Ekonomiye dayandırmaktaydı
Din Motifine dayandırmaktaydı
Sosyal yapıya dayandırmaktaydı
Medyaya dayandırmaktaydı
Kamu adaletsizliklerine dayandırmaktaydı

11.Soru

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması hangi yıl olmuştur?


1936

1938

1940

1950

1956


12.Soru

Demokrat Parti döneminde hükümeti Adnan Menderes kurarken TBMM başkanlığına kim seçildi?


Fahri Korutürk

Refik Koraltan

Celal Bayar

Adnan Menderes

Nihat Erim


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin ekonomik gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak için ekonomi sahasında attığı adımlardan biri değildir?


Yabancı Demiryolları Şirketlerini Ülkeye çekmek
Askerlerin terhis edilmesi
Sosyal yardım komisyonlarının kurulması
Köylülerin yemeklik, tohumluk gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması
İş gücü açığını kapatmak için askerlerden yararlanılması

14.Soru

1964 yılında gönderdiği mektupla Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale ihtimalini ortada kaldıran dönemin ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?


John Kennedy
Lyndon Johnson
Richard Nixon
Ronald Reagan
Franklin Roosevelt

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hükûmetin 2000 yılında yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli “İstikrar programı” vazgeçilemez sosyo-ekonomik hedeflerinden biri değildir?


Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak
Reel faizleri süratle aşağıya çekmek
Kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak
Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek
Yapısal reformları hızla gerçekleştirmek

16.Soru

Ordunun idareye el koyduktan sonra oluşturulan Milli Birlik komitesinin başında kim vardır?


Kenan Evren

Alparslan Türkeş

Turgut Özal

Adnan Menderes

Cemal Gürsel


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı kapsamında yapılacak bir değerlendirme kapsamına girmez?


1947 Haziranında ilan edilmiştir.
George Marshall adından gelmektedir.
Türkiye’ye ekonomik yardım içermektedir.
Türkiye’nin ABD’ye ekonomik bağımlılığını artırmıştır.
Türkiye Marshall yardımıyla demiryollarını geliştirmiştir.

18.Soru

İmam ve Hatip yetiştirmek amacıyla ilk defa kursların açılması, hangi parti hükümetinin icraatlarından biridir?


Demokrat Parti
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Anavatan Partisi
Milli Selamet Partisi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangi olay ile Türkiye’nin II. Dünya Savaşından sonra Batı’dan dışlanmış durumu tarihte olmadığı kadar olumlu gelişme göstermiştir?


Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş açması
ABD ile SSCB arasında “Soğuk Savaş”ın başlaması
SSCB’nin Montrö ile ilgili bir nota vermesi
Türkiye’de hissedilen komünizm endişesi

20.Soru

1969 yılında sosyal yapıdaki huzursuzlukların ilk işareti hangi ilçede olmuştur?


Çorlu

Silivri

Büyükçekmece

Çatalca

Gemlik