Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye-Sovyet Rusya yakınlaşmasını ortadan kaldıran, Türkiye'nin Sovyetlerden daima kuşku duymasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


İttalya'nın Arnavutluğa saldırması
Montrö Antlaşmasının değiştirilmesi isteği
Alman-Sovyet Rusya Antlaşmasının imzalanması
Almanya ile Rusya'nın Polonya'yı işgali
Roma-Berlin mihverinin kurulması

2.Soru

Özel radyolar hangi yılda seçimlerin akabinde belediyelerden başlayarak kurulmaya başlanmıştır?


1988 li yıllar

1989 lu yıllar

1989 lu yıllar

1991 li yıllır

1992 li yılllar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Başbakan Tansu Çiller döneminde açıklanan 5 Nisan kararlarından değildir?


Enflasyonu hızla düşürmek
Türk lirasına istikrar kazandırmak
İstikrarı sürekli kılacak reformlar gerçekleştirmek
Tarım sektörüne yatırımlar yapmak
Kamunun ekonomideki rolünün yeniden örgütlenmesini sağlamak

4.Soru

1929 Ekonomik Buhranı hangi ülkede başlayıp dünyayı etkisi altına almıştır?


İngiltere

ABD

Türkiye

Almanya

Japonya


5.Soru

Mimarlık alanında dışa açılma kaç yıllarda başlamıştır?


1970 li yıllar

1975 li yıllar

1980 li yıllar

1985 li yıllır

1990 lı yılllar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin NATO'ya alınmasını hızlandıran sebeplerden biri değildir?


SSCB'nin nükleer kapasitesini arttırması
Yugoslavya'nın SSCB ile ilişkilerinin bozulması
Komünizmin yayılmasından duyulan endişe
Şartların değişmesi sonucu Türkiye'nin NATO üyesi olması için taraftar kazanması
Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye yapılması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Marshall Planı çerçevesinde ABD'den ekonomik yardım almasının olumsuz sonuçlarındandır?


Tarımda makineleşmeye geçilmesi
Karayollarının yapılması
Maden işletmelerinin modernleştirilmesi
ABD'ye ekonomik bağımlılığın artması
Batı'dan destek almaya yönelik politikaların izlenmesi

8.Soru

Gümrük Birliği Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği birinci yılda aşağıdaki hangi sektörde Türkiye’den AB ülkelerine beklenen ihracat patlaması gerçekleşmemiştir?


Tarım
Tekstil
Kimya
Otomotiv
Elektrikli aletler

9.Soru

Türkler aşağıdaki alfabelerden hangisini en uzun süre kullanmışlardır?


Göktürk
Uygur
Latin
Kril
Arap

10.Soru

Cumhuriyet’in ilk on beş yılı değerlendirildiğinde, hangi alanda ki gelişmeler hedeflerin altında kalmıştır?


Eğitim alanında
Sanayi alanında
Tarım alanında
Ulaşım alanında
Dış ticaret alanında

11.Soru

Gümrük birliği anlaşmasının Türk ekonomisine etkisi nasıl olmuştur?


İthalat arttı
İhracat arttı
Sermaye girişi arttı
Enflasyon düştü
Vergiler arttı

12.Soru

Kemal Derviş kararları hangi hükümet döneminde uygulanmaya konulmuştur?


Demokrat Parti Hükümeti
Demirel-İnönü Koalisyonu Hükümeti
Özal Hükümeti
Ecevit Hükümeti
Refahyol Hükümeti

13.Soru

18 Nisan 1960 tarihinde, muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulan Meclis komisyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Tahrir Komisyonu

Milli Güvenlik Komisyonu

Basın Komisyonu

Milli Birlik Komisyonu

Tahkikat Komisyonu


14.Soru

Kütahya-Altındağ Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında, Mustafa Kemal Paşa'nın açılışını yaptığı Maarif Kongresinde ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır. Bu kongre nerede yapılmıştır?


İzmir
Ankara
Sivas
Erzurum
Konya

15.Soru

Tek parti döneminde muhalefetle ile temel anlaşmazlık konusu aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomi
Din
Uluslararası ilişkiler
Köy enstitüleri
İnkılaplar

16.Soru

Şeriye ve Evkaf Vekaleti'ne veya özel vakıflara bağlı bütün eğitim kurumlarının bütçeleriyle beraber Maarif Vekâleti'ne bağlandığı yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Hilafetin lağv edilmesi
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
Eğitim Teşkilatı Kanunu
Köy Enstitüleri Kanunu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu

17.Soru

Türkiye’nin modern milli bir devlet olarak uluslararası meşruiyetini kazanmasını sağlayan Lozan Konferansı’nda çözülmesi üzerine odaklanılan bazı konular vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu konulardan değildir?


Ahali Mübadelesi

İngiltere ile Musul sorunu

Fransa ile Kapitülasyonlar

Hatay ve diğer sorunlar

Sovyetler birliği sorunu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Kadro Dergisi'nin kuruluş yılı ve kurucusu doğru verilmiştir?


1931-İsmet İnönü
1932-Şevket Süreyya Aydemir
1933-Nazım Hikmet
1934-Necip Fazıl Kısakürek
1935-Fethi Okyar

19.Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1990’a kadar kaç ayrı kanaldan yayın yapan tek oluşum olarak iktidarların elinde kamuoyuna yön vermede etkili bir araç olarak kullanılıyordu?


2

3

5

7

9


20.Soru

"Türkiye Batıya göre geri, Doğuya göre ileriydi. Dolayısıyla Batılı ortak pazarabugünkü hâliyle girerse sömürge olacaktır". Türkiye Doğulu ülkelerin ortak pazarına girmeli ve lider olmalıydı. Necmeddin Erbakan’ın bu düşüncesi kendisinin başbakanlığı sırasında D-8 “Developing Eight”in kurulmasını sağlamıştır. D-8'de aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almaz?


Libya
Malezya
İran
Endonezya
Nijerya