Çocuk Gelişiminde Program Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bernstein’ın “kısıtlı” dil türünde görülen bir özelliktir?


Mantıksal ilişkileri gösteren edatların sık kullanımı

İmalı anlam içeren bir dil

“Ben” şahıs zamirinin sık kullanımı

Doğru gramer ve söz dizimi

Farklı bağlaç ve yan cümlecikler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanmış olan programdır?


Üreme sağlığı ve aile planlaması

Zihinsel eğitim programı

Anne destek programı

Anne çocuk eğitim programı 

Gelişimsel eğitim programı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli uygulamalarda kabul edilen temel ögelerden değildir?


Ekolojik yaklaşım

Temel gereksinimler

Kültürden bağımsızlık

Güçlendirme

Koordinasyon


4.Soru

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre sınıftaki her çocuk için gelişim raporu yılda kaç kez hazırlanmalıdır?


2

3

4

5

6


5.Soru

0-36 ay arası çocuklara hizmet veren kreşlerin açılışı ve işleyişi hangi bakanlığa bağlıdır?


Milli Eğitim Bakanlığı

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı


6.Soru

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yedi yetersizlik alanında destek eğitim programları hazırlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


bedensel engelli bireyler destek eğitim programı

dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı

özel ögrenme güçlüğü destek eğitim programı

yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı

otizm spektrum bozukluğu destek eğitim programı


7.Soru

Ayşe'nin anne-babası  çalışmaktadır. Anne ve babası, Ayşe ile birlikte vakit geçirdiklerinde sıklıkla imalı anlam içeren dil kullanmakta ve kişi zamirlerine oldukça sık yer vermektedirler.  Ayşe'nin anne ve babasının aşağıdaki özelliklerinden hangisini taşıyan bir dil ortamı sunmaları beklenmez?


Bilgisel içerikte anlam kaymasına yol açılan 

sıfat ve zarfların tekrarlı ve az kullanıldığı

"Ben" şahıs zamirinin sık kullanıldığı

Kısa cümlelerin bulunduğu

Gramer olarak basit cümlelerin bulunduğu


8.Soru

Çocuklara; hastane bölümleri, hastane yaşamı, hastane personeli, hastanede kullanılan araç-gereçler ve hastanede yapılan işlemlerle ilgili bilgilerin verildiği hastane merkezli gelişimsel destek programlarının yapısı hangisidir?


Hastane Okulu

Hastanede oyun programı

Hastaneden okula geçiş planlaması

Yatak başında öğretim

Hastaneye hazırlayıcı eğitim


9.Soru

Eğitim esnasında 4 yaşında özel gereksinimli bir öğrencinin annesi dışarıda beklemektedir.  Eğitim bitince uzman anneye ödevler vermektedir. Anne çocuğunun dil gelişimini nasıl destekleyeceği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için evde ödevleri yapmakta zorlanmaktadır.  Öğretmen eğitimde neyi göz ardı etmektedir?


Ailenin eğitime etkin katılımını

Çocuğun performansının belirlenmesini

Çocuğun erken eğitime başlamasını

Çocuğun performansına uygun ödevler vermeyi

Aileler arasındaki kültürel farklılıkları


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisine MEB (2013) Okul öncesi Eğitim Programı’nın üçüncü bölümünün kapsamıdır?


Programın tanıtımı

Değerlendirme

Yaş gruplarının gelişim özellikleri

Aile ve öğretmenin rolü

Gelişim ve gözlem formu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale hizmetlerinde “Risk durumları etiyolojik olarak bilinen ya da önemli gelişim problemlerinin sonuçları tahmin edilen durumlardan biridir?


Kavrama Yeteneği Sınırlı Olan Çocuklar

İletişim ve Dil Gelişimi Yetersizliği Olanlar

Duygusal Sosyal Gelişim Sorunu Olanlar

Kromozom Anomalileri

Yemek Yeme Zorlukları Olanlar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim uygulamalarının bileşenlerinden değildir?


Ailenin tüm yönlerini destekleme

Aileye bilgilendirme

Ailenin  isteklerini dikkate alma

Ailenin rutinlerini değiştirme

Aile üyelerini paydaş olarak görme


13.Soru

Bireyin işlevlerini yerine getirememe, belirli bir biçimde davranmada sınırlı kapasiteyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Zedelenme

Engellilik

Yetersizlik

Bozukluk

Gereksinim


14.Soru

I. Çocuğun eğlenceli ve iyi bir gün geçirmesi
II. Çocukların çeşitli etkenlere bağlı olarak maruz kaldıkları eşitsizliklerin ortadan kaldırılması
III. Çocuklara akademik becerileri içeren programların hazırlanmaması
IV. Çocukların var olan portansiyellerini en üst düzeyde kullanmasını sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri gelişimsel programların amaçlarındandır?


I-II-III

I-II-IV

I- III-IV

II-III-IV

I-III-IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurum merkezli eğitim kapsamını oluşturan kurumlardan biri değildir?


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu kurum ve kuruluşları

Özel sektör kuruluşları

Özel kuruluşların dernekleri

Kreş ve gündüz bakım evleri


16.Soru

OÇİDEP hangi özel gereksinim grubundan çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş bir programdır?


Otistik

Down Sendromu

Serebral Palsi

Üstün zekalı çocuklar

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dezavantajlı çocuklar için gelişimsel destek projelerinden biri olan SODES'in hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alan kurum ve kuruluşlardan biri değildir?


İl özel idareleri

Üniversiteler

Sivil toplum örgütleri

Meslek örgütleri

Milli eğitim bakanlığı


18.Soru

Kaynaştırma sınıflarında eğitim alan öğrencilere bulundukları yaş grubuna uygulanan programlar temel alınarak ......... hazırlanır.Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Aile hizmet planı

Destek planı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Sınıf planı

Öğretim planı


19.Soru

Aile merkezli eğitim uygulamalarının merkezinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Çocuk

Anne

Eğitim programı

Anne-baba

Aile


20.Soru

Ailenin gereksinimleri doğrultusunda ailenin güçlü yönlerini ön plana çıkararak, ailenin ve çocuğun desteklenmesine ne ad verilir?


Aile merkezlilik

Aile odaklı yaklaşım

Aile toplum desteği

Anne-babalık desteği

Aile bağıntılı hizmetler