Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki  şekilde 
CDB üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre x kaç derecedir?


25

 

30

 

35

 

40

45


2.Soru

 yönlü doğru parçasının uzunluğu ne ile gösterilir?


Hesaplanamaz

Çarpma ile gösterilir, A x B

Toplama ile gösterilir, A + B

ile gösterilir

Bölme ile gösterilir, A / B


3.Soru

 noktaları veriliyor. Bu bilgilere
göre,  vektörünün koordinatları ne olur?4.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi vektörler açısından doğru değildir?


iki vektör ise   +   de bir vektördür.

+ = +

+ ( + ) ( + ) +  

+ =  

=


5.Soru

olduğuna göre  vektörü aşağıdakilerden hangisidir?


(10, 10)

(5, 10)

(-10,10)

(-10,-10)

(-5,5)


6.Soru

 grafiği verilen fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


y=cot x

y=tan x

y=sin x

y=cos x

y=sec x


7.Soru

Aşağıdaki şekle göre │AC│ uzunluğu bulunuz?


8

10

12

14

16


8.Soru

Yukarıdaki şekilde verilen   açısının ölçüsü π/3 olduğuna göre APB yayının uzunluğu kaç cm dir?


π/4

 

π/2

 

π

 


9.Soru

Aşağıdaki şekle göre m(BAC) açısı kaç derecedir?


40°

50°

60°

70°

80°


10.Soru

A= (1, 0, 1) aşağıdakilerden hangi vektör ile lineer bağımsızdır?


(1, 1, 0)

(2, 0, 2)

(3, 0, 3)

(4, 0, 4)

(6, 0, 6)


11.Soru

a = 2 + 4 sin x cos x ; a’nın en küçük değeri = ?


1 / 2

-1 / 2

0

-2 

-1


12.Soru

Düzlemdeki her vektör, taban vektörlerinin ______________ olarak yazılabilir?


toplamı

bir lineer birleşimi

bir paralel vektör bileşkesi

birim vektör toplamı

kapalı vektör biçiminde


13.Soru

a, b, c : bir üçgenin iç açıları ; cos (a + b) + cos c = ?


1

-1

1 / 2

0

-1 / 2


14.Soru

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?15.Soru

 ve  ise  ‘in değeri aşağıdakilerden hangisidir?16.Soru

Karşı durumlu iki açının, açıortay doğruları arasındaki açı aşağıdakilerden hangi açı türüdür? 


Tam açı

Dik açı

Doğru açı

Dar açı

Geniş açı


17.Soru

pll

Yukarıdaki şekle göre ABCD paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?


|AB|.|CE| / 2

|AD|.|DC|  

|AE|.|CE| / 2

|AB|.|CE|

|AB|.|BC| / 2


18.Soru

Çevre açı ve merkez açı aynı yayı görüyor ise, çevre açı merkez açının ............ olur. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmeldir?


Çeyreği

Tamamı

%20'si

%75'i

 Yarısı