Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

=(6,10) vektörünün =(8,6) vektörü doğrultusundaki dik izdüşüm uzunluğu kaç birimdir?


6

8

10

12

14


2.Soru

Bir dik üçgende 90˚’nin karşısındaki kenar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 


Kenar ortay

Açıortay

Pisagor

Hipotenüs

Sinüs


3.Soru

Bir üçgenin dış açıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


İç açıların toplamı dış açıların toplamına eşittir. 

Bir üçgenin bir köşesinin iç açısı ve dış açısının toplamı 360˚dir.

Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.

İkizkenar üçgende iç açılar dış açılara eşittir.

Dış açıların toplamı her zaman geniş açıdır.


4.Soru

Başlangıç noktası ve bitiş noktası belli olan doğru parçasına ne ad verilir?


Polygon

Eğimsel açı

Yönlü doğru parçası

Eğilim

Frekans


5.Soru

radyanın derece cinsinde eşiti aşağıdakilerden hangisidir?


32

36

40

44

48


6.Soru

=(5,x+2), =(y+4,-12) ve = olduğuna göre x+y toplamı kaçtır?


-13

-11

11

13

-7


7.Soru

dir.


25

 

30

 

40

 

45

50


8.Soru

Ölçüsü ile  arasında olan bir açıya ne ad verilir?


Dik açı

 

Geniş açı

 

Dar açı

 

Doğru açı

Tam açı


9.Soru

    olduğuna göre A, B, C, D’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?10.Soru

  1. Çizgi
  2. Nokta
  3. Poligon
  4. Düzlem

Yukarıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan grafik (konum) verilerini oluşturan elemanlardandır?


I ve II

II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Şekilde yer alan P noktası nasıl gösterilir?


P(x,z,0)

P(0,z)

P(x,z)

P(x,y,z)

P(x,0,y,0,z)


12.Soru
 ise
 ise x kaç derecedir?


50

 

55

 

60

 

65

70


13.Soru

olduğuna göre 6xy aşağıdakilerden hangisidir?


9

10

11

12

13


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grad cinsinden tam açının ölçüsüdür?


100

200

300

360

400


15.Soru

ymk


4

6

8

10

12


16.Soru

Başlangıç noktaları aynı doğrultuları farklı olan iki ışının birleşimine ______ denir. 


Işın

Açı

Paralellik

Yarı doğru

Poligon


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5 temel açı çeşidinden biri değildir? 


Dar açı

Dik açı

Geniş açı


Ortay açı

Doğru açı


18.Soru


5

10

15

20

25