Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?


Yerçekimi

Manyetik Alan

Güç

Momentum

İvme


2.Soru

-ve  açılarının toplamı kaçtır?3.Soru

tan a – (sin a – 1) / cos a = ?


csc a

tan a

cot a

sec a

sin a


4.Soru

Uzunluğu 1 birim olan vektör nedir?


Mutlak vektör

Yönlü vektör

Sanal vektör

Birim vektör

Durağan vektör


5.Soru

Bir iç açısının ölçüsü 156˚ olan bir düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?


9

10

12

15

18


6.Soru

Düzlemde sabit bir O noktasından eşit uzaklıkta bulunan bütün noktaların kümesine ne denir?


Daire

Çember

Elips

Yuvarlak

Silindir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisine aynı başlangıç noktasına sahip iki ışının birleşimine denir?


Doğru

Açı

Üçgen

Dörtgen

Düzlem


8.Soru

Verilen Şekile göre  için seçenekleren hangisi söylenebilir?


Yönlü doğru parçası olamazlar

ters yönlü doğru parçalarıdır

Boyutları farklıdır

Eş yönlü doğru parçalarıdır

Toplanamazlar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan, komşu olmayanlara verilen isimdir?


Açıortay

Ters Açılar

Komşu Açılar

İç Ters Açılar

Karşı Durumlu Açılar


10.Soru

cos 55 = ?


-cos 55

-sin -125

cos 35

sin 145

sin -55


11.Soru

Aşağıdaki şekle göre m(BDC) açısı kaç derecedir?


40°

45°

50°

55°

60°


12.Soru

Bir daire çevresinin kaçta 1’ini gören merkez açısının ölçüsüne 1 grad denir?


100

200

300

360

400


13.Soru

Aşağıdaki ABC üçgeninde    ile  açıortaydır.  açısı kaç derecedir?


125

 

130

 

135

 

140

145


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Kenar, Köşe ve Köşegen sayıları birbirine eşittir?


Üçgen

Dörtgen

Beşgen

Altıgen

Yedigen


15.Soru

O merkezli ve yarıçapı 12 cm olan bir daireden O merkezli yarıçapı x cm olan bir daire çıkarılıyor. Kalan halkanın alanı  ise x kaç santimetredir?


11

10

8

7

6


16.Soru

A(ABCD) = a . b olarak verilen formül hangisinin alanını hesaplamada kullanılır.


Dikdörtgen

Çokgen

Üçgen

Kare

Çember