Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  • Bir uç noktası yalnız iki doğru parçası üzerinde bulunur.
  • Aynı uç noktasına sahip iki doğru parçası bir doğru üzerinde bulunamaz.

Bu özelliklere sahip n tane doğru parçasının birleşim kümesine ne ad verilir?


Üçgen

Kare

Dikdörtgen

Çokgen

Çember


2.Soru

Bir onikigende iç açılar toplamı nedir?


500

1000

1200

1500

1800


3.Soru

olduğuna göre bu iki vektör arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir?4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal nesne (feature class) olarak kullanılan kavramlardan değildir?


Açı

Işın

Uzay

Nokta

Doğru


5.Soru

sin -65 = ?


sin 65

cos 65

cos 25

sin 155

-sin 115


6.Soru

 olduğuna göre x.y aşağıdakilerden hangisidir?


-48

-24

0

24

48


7.Soru

Şekilde yer alan B noktasına ne ad verilir?


Başlangıç noktası

Eğim

Bitiş Noktası

Pivot noktası

Polygon sonu


8.Soru

Her bir açı kaçla kaç arasında değer alır 


90-180

0-90

60-90

0-180

60-180


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri üçgenler için doğrudur? 

I. Bir üçgende aynı köşeden çizilen yükseklik ile açıortay arasındaki açının ölçüsü, diğer iki açının ölçüleri farkının mutlak değerinin yarısına eşittir. 

II. Bir üçgende iç açıortay ile bir dış açı ortayın oluşturduğu açı, üçüncü açıya eşittir.

III. Bir çember, herhangi bir üçgenin köşe noktaları ise üçgenin çevrel çemberi olarak adlandırılır.

IV. Bir dik üçgende, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı
hipotenüsün karesine eşittir.

V.  Eşkenar bir üçgende köşelerden çizilen yükseklikler birbirine eşittir. 


II, III, V

II, III, IV, V

I, IV, V

I, II, III, IV

I, III, IV, V


10.Soru


0

1


11.Soru

olarak veriliyor. 


-2

-1

0

1

2


12.Soru

Aynı başlangıç noktasına sahip iki ışının birleşimine ..... denir. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Kesişim

Birleşim

Açı

Doğru

Işın


13.Soru

 ise  aşağıdakilerden hangisine eşittir?14.Soru

Aşağıdaki sorudaki y açısının derecesi nedir?


100°

115°

125°

135°

145°


15.Soru

10 yarıçaplı bir dairede merkez açısı 36˚ olan bir daire dilimin alanı nedir?


10π

15π

20π

25π


16.Soru

Eğer AB açısı 145 derece ise bu açı hangi tür açıdır?


Doğru açı

Dar açı

Dik açı

Tam açı

Geniş açı


17.Soru

Aşağıdaki şekile göre,
 ise

x kaç derecedir?


25

30

35

40

45