Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


0

1


2.Soru

Bir ongende köşegen sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


7

10

15

25

35


3.Soru

 olarak veriliyor. 4.Soru

Dar, Dik ve Geniş olarak alanı hesaplanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Üçgen

Çember

Kare

Dikdörtgen

Çokgen


5.Soru

çmb

Yukarıdaki O merkezli ve r yarıçaplı bir dairede merkez açısı α olan bir daire diliminin dilimin alanı aşağıdakilerden hangisidir?


a

b

c

d

e


6.Soru

ve  olduğuna göre   ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?


0


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 

'a eşit değildir?8.Soru

= (3, 2, 1) aşağıdakilerden hangi vektör ile lineer bağımlıdır?


(1, 2, 1)

(6, 0, 2)

(3, 2, 6)

(1, 4, 2)

(6, 4, 2)


9.Soru

sin 45 ̊ + cos 45 ̊ = ?


0.00

21/2

2-1/2

0.50

0.75


10.Soru

ifadesinin sadeleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?11.Soru

Bir çemberde bulunan açı türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kenar-Yan Açı

Merkez-Çevre Açı

Çevre-Kenar Açı

Merkez-Yan Açı

Merkez-Düz Açı


12.Soru

Aşağıdaki verilere göre, x kaç derecedir?


15°

21°

23°

41°

55°


13.Soru

Alanı olan bir ABCD paralelkenarında |AB|=50 metre ise bu kenara ait yükseklik kaç metredir?


5

10

15

25

50


14.Soru

radyan kaç derecedir?15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üçgenin alanını türüne bakılmaksızın doğru olarak tanımlar?


Bir kenarının uzunluğu ile yan kenara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir.

Bir kenarının uzunluğu ile bu kenara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir.

Bir kenarının uzunluğu ile bu kenara ait kenarortay uzunluğunun çarpımına eşittir.

Bir kenarının uzunluğu ile bu kenara ait yükseklik uzunluğunun çarpımına eşittir.

Bir kenarının uzunluğu ile karşı açıortay uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir.


16.Soru

Birer ışını ortak ve iç bölgeleri ayrık olan iki açı aşağıdakilerden hangisidir?


Komşu açı

Açı ortay

Ters açı

İç ters açı

Karşı durumlu açılar