Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Köşegenler birbirlerini ortalar.
  2. Köşegenler birbirini dik ortalar.
  3. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45˚’dir.
  4. Farklı kenarlarının birleştiği köşelerdeki açıları eşittir.
  5. Bütün açıları 90˚’dir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri karenin özelliklerindendir?


I ve II

I, II ve V

II, III ve V

III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


2.Soru

Düşey mesafe ile yatay mesafenin oranlanması ile yüzey eğimi açısının hangi değeri bulunur?


Sinüs
Kosinüs
Tanjant
Kotanjant
Yüzde

3.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi kontur ve eş eğriler için yanlış olarak verilmiştir? 


Düzlük olan arazi bölgeleri uçakların veya helikopterlerin acil durumda inebilmesi için saptanabilirler.

Yükseklik, sıcaklık, nem, kirlilik veya atmosferik basınç için oluşturulabilirler. 

Çizgiler girdi olarak verilen sabit değerdeki hücreleri birbirine bağlar.

Yükseklik için izohips, basınç için izobar, sıcaklık için izoterm çizgileri şeklinde adlandırılırlar.

Kontur çizgilerinin dağılımı o yüzeydeki verilerinin nasıl değiştiği hakkında bilgi verir.


4.Soru

Çemberin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bir çemberin merkezinden herhangi bir kirişine indirilen dikme, kirişi ortalar.

Bir çemberde veya eş çemberlerde, eş kirişlerin merkeze uzaklıkları eşittir.

Bir çemberde merkeze yakın olan kirişlerin uzunlukları daha fazladır.

Bir çemberin dışındaki bir noktadan sonsuz teğet çizilebilir.

Çemberin dışındaki nokta ve teğet değme noktaları arasındaki doğru parçalarının
uzunlukları birbirine eşittir.


5.Soru

Şekildeki ABCD dörtgeninde [DP] ve [CP] iç açıortay,  olduğuna göre
x açısı kaç derecedir?


65

70

75

80

85


6.Soru

Aşağıdaki doğrulardan hangisi (1,1) ve (0,2) noktalarından geçen doğrunun denklemidir?


y=-x+1

y=x+2

y=-x+2

y=x+3

y=2x+1


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Bakı Aracı kullanma nedenleri ile ilgilidir?
I. Bir bölgede yaşam çeşitliliğini araştırma amacı ile her konum için güneş aydınlanması miktarı hesaplanabilir.
II. Telefon baz istasyonu çekim alanı için kurulacak antenlerin görünürlüğünü sağlayacak en uygun yer seçimi hesapları yapılabilir.
III. En iyi kayak yapılabilecek yamaç bilgilerini seçmek için bir dağın kuzeye bakan tüm yamaçları bulunabilir.


Yalnız I

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve III

II ve III


8.Soru

Gözlem noktasından görülebilen alanlar hangi renkle gösterilmiştir?


Mavi

Yeşil

Mor

Kırmızı

Sarı


9.Soru

elipsinin odak noktalarının orijine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?


9

11

13

15

17


10.Soru

Gölgeli kabartmada kullanılan gri ölçeğin değerleri aşağıdaki aralıklardan hangisiyle temsil edilir?


0-100

0-255

0-10

0-25

0-150


11.Soru

Herhangi bir çokgenin iç bölgesinde alınan, herhangi iki noktanın birleşmesiyle oluşan doğru parçası çokgeni kesiyor ise bu tür çokgenler aşağıdakilerden hangisidir? 


Konkav çokgen

Konveks çokgen

Yıldızıl çokgen

Poligonal Çokgen

Ortay Çokgen